Számviteli Szolgáltató Bt. oldalán

ÁFA visszaigénylés 2012-es szabályai

 

A befektetési alapkezelőkről és a kollektív befektetési formákról szóló 2011. évi CXCIII. törvény 162. § (1) és (2) bekezdése megváltozatta az adózás rendjéről szóló törvény 37. § (4) bekezdését, és egy új (4a) bekezdéssel bővítette a paragrafust. (Vigyázat! Az „adókülönszámokban” nem a hatályos szöveg található, mert az év utolsó három napján kihirdetett akárhányadik módosításra senki nem számított a szakmában.)


A módosítás és a bővítés hatására a következőképpen módosultak az

áfa visszatérítésiszabályok:

1) Amennyiben az adóalany 1 millió forint alatti összeg visszaigénylését szerepelteti a bevallásában, akkor a kiutalást 30 napon belülkell teljesítenie a hatóságnak, feltéve, hogy az adóalany minden olyan számláját teljes körűen kifizetette a bevallás benyújtásáig, amelyre adólevonási jogot alapított az adott bevallásban.

2) Ha az adóalany 1 millió forint vagy a fölötti összeg visszaigénylését szerepelteti a bevallásában, akkor a kiutalást 45 napon belülkell teljesítenie az adóhatóságnak, feltéve, hogy az adóalany minden olyan számláját teljes körűen kifizetette a bevallás benyújtásáig, amelyre adólevonási jogot alapított az adott bevallásban.

3) Amennyiben bármelyik olyan számla nem került teljes egészében kiegyenlítésre, amellyel kapcsolatban adólevonási jogot gyakorolt az adóalany az adott bevallásában, úgy a hatóságnak 75 napon belül kell az adót kiutalni.

Az adóbevallásban nyilatkozni kell, hogy az említett számlák teljes körűen kiegyenlítést nyertek-e vagy sem. Ha az adóalany tévesen nyilatkozik a számlák kiegyenlítéséről, viszont a kiegyenlítésre nem került maradéktalanul sor, úgy a magányszemély adózó 200.000 Ft, az egyéb adózó 500.000 Ft összegig bírságolható.

Nagyon érdekes és egyben meglepő ez a rendelkezés, mert az Európai Bíróság

éppen arról hozott ítéletet, Magyarországot elmarasztalva, hogy azoknak a vállalkozásoknak is jár a visszaigényelt áfa, amelyek a beszállítóikat nem fizették még ki. Hát most visszajár. Majd.

forrás: Hajdu Ilona

Login