Számviteli Szolgáltató Bt. oldalán

Belföldi áfás ügyletek bevallása 2013-tó

Az Országgyűlés által 2012. június 4-én elfogadott T/7028. számú törvényjavaslat az áfa bevallást és a számlázást két tekintetben módosítja az Áfa törvény és az Adózás rendjéről szóló törvény megfelelő rendelkezéseinek megváltoztatásával.

Ennek alapján 2013. január elsejétől az áfa alanyok –az EU-s értékesítések és beszerzések mintájára– belföldi összesítő nyilatkozatot lesznek kötelesek benyújtani áfa bevallásuk mellé az alábbi esetekben:

I.1. Termék beszerzése, szolgáltatás igénybevétele bevétele esetén azokról az adott időszakban befogadott számláikról, melyeknél az áthárított áfa összege eléri vagy meghaladja  a 2 000 000 Ft-ot. A nyilatkozatban az eladó adószámát, a számla sorszámát, a forgalmi adó alapját és összegét, valamint a számla teljesítésének dátumát, ennek hiányában pedig a számla keltét kell feltüntetni.

2. Termék értékesítése, szolgáltatás nyújtása esetén azokról az adott időszakban kiállított számláikról, melyeknél az áthárított áfa összege eléri vagy meghaladja a 2 000 000 Ft-ot. A nyilatkozatban a vevő adószámát, számát, a számla sorszámát, a forgalmi adó alapját és összegét, valamint a számla teljesítésének dátumát, ennek hiányában pedig a számla keltét kell feltüntetni.

3. Amennyiben egy adóbevallási időszakban ugyanazon termékértékesítőtől, szolgáltatásnyújtótól befogadott több számla után levont áfa összege összesítve eléri vagy meghaladja a 2000 000 Ft-ot. A nyilatkozatban az eladó adószámát, valamint mint a számlákon szereplő áthárított áfa összegét kell feltüntetni.

4. Számla módosítása, illetve érvénytelenítése esetén a módosító/érvénytelenítő okiratot kiállító és befogadó áfa alanya, a módosítással/érvénytelenítéssel érintett eredeti számla adatairól és a módosító érvénytelenítő számla adatairól nyilatkozni köteles, amennyiben a számlában áthárított áfa a módosítást megelőzően vagy azt követően eléri vagy meghaladja a 2 000 000 Ft-ot.

Az új bevallási kötelezettség a fordított adózás alá eső ügyletekre nem terjed ki.

II. A fentiekkel párhuzamosan az új jogszabály a számla kötelező tartalmi elemévé teszi a vevő adószámának feltüntetésétaz áthárított áfát tartalmazó ügyletek esetén is, amennyiben az áfa összege eléri vagy meghaladja a 2 000 000 Ft-ot, és a termék értékesítője, szolgáltatás nyújtója gazdasági céllal belföldön letelepedett, illetve lakóhelye, vagy tartózkodási helye belföldön van. A belföldi összesítő jelentésekből felépülő adatbázis létrehozatalának célja az áfa visszaélések, csalások felderítése és a számlagyárak felszámolása. Ugyanakkor a belföldi összesítő nyilatkozat elkészítésének technikai kivitelezése egyelőre kérdéses, hiszen az mind az állami adóhatóság, mind az áfa alany adózók esetében jelentős informatikai fejlesztést igényel, és számottevő adminisztrációs tehernövekedést róhat majd rájuk. Emellett további kérdéseket vethet fel, hogy bár az Uniós áfa szabályozás lehetővé teszi a tagállamoknak, hogy bizonyos esetekben egyéb kötelezettségeket is előírhatnak az irányelvben foglaltakon kívül, azonban ez nem vonatkozik a számla tartalmi elemeire.

Forrás: www.pwc.com

 

Login