Számviteli Szolgáltató Bt. oldalán

Mikor készíthetünk gyűjtőszámlát?

A vállalkozásoknál sokszor előfordulhat, hogy időszakonként, az adómegállapítási időszakban több számlát is bocsátanak ki ugyanannak a vevőnek. Ilyenkor lehetőséget biztosít az Áfa törvény, hogy gyűjtőszámlát bocsássunk ki. Nézzük meg, hogy pontosan mit is kell tudnunk a gyűjtőszámláról.

Ha az adóalany
a) a teljesítés napján egyidejűleg, illetőleg

b) a rá vonatkozó adómegállapítási időszakban

ugyanannak a személynek, szervezetnek több, számlakibocsátásra jogalapot teremtő ügyletet teljesít, számlakibocsátási kötelezettségéről úgy is gondoskodhat, hogy azokról egy számlát, vagyis gyűjtőszámlát bocsát ki.

Abban az esetben, ha az adómegállapítási időszakban több számlakibocsátási kötelezettséggel járó ügyletet teljesít az adóalany, akkor nagyon fontos, hogy a gyűjtőszámla alkalmazásáról a felek előzetesen megállapodjanak. Továbbá arra kell figyelni, hogy a

Tudjuk, hogy az adóalany a számla kibocsátásáról legkésőbb
a) a teljesítésig,

b) előleg fizetése esetében a fizetendő adó megállapításáig,

de legfeljebb az attól számított ésszerű időn belül köteles gondoskodni. Gyűjtőszámla esetén az ésszerű időt a gyűjtőszámla kibocsátására kötelezett adóalanyra vonatkozó adómegállapítási időszak utolsó napjától kell számítani.

Minden egyéb fent nem említett előírás terén azokat a rendelkezéseket kell alkalmazni gyűjtőszámla esetén is, mint amit a sima számlára vonatkozó rendelkezések tartalmaznak.

Forrás: adósziget.hu

Login