Számviteli Szolgáltató Bt. oldalán

EHO változások 2013

Az egészségügyi hozzájárulással összefüggő változások

 

A százalékos egészségügyi hozzájárulás 2013-ban meghatározó eleme marad a tb. fedezeti rendszernek. A 27 százalékos „klasszikus” egészségügyi hozzájárulás főszabályként továbbra is a kifizetőt terheli azzal, hogy amennyiben a jövedelem nem kifizetőtől származik vagy a kifizető az adóelőleget nem köteles megállapítani, akkor a kötelezettség a magánszemélyt terheli.

Az Eho tv. alkalmazásában továbbra sem minősül  kifizetőnek

  • az önkéntes kölcsönös biztosítópénztár a tag kilépése, illetőleg a várakozási idő letelte után a tag részére teljesített adóköteles pénztári kifizetés,
  • a számlavezető a nyugdíj-előtakarékossági számlákról szóló törvényben meghatározott számlatulajdonos részére kifizetett, egyéb jövedelemnek minősülő összeg tekintetében,

illetve 2013. január 1-jétől nem minősül kifizetőnek:

  • az önkéntes egészségpénztár és az önkéntes önsegélyező pénztár a jogosulatlanul igénybe vett pénztári szolgáltatás esetén,
  • az önkéntes kölcsönös biztosítópénztár a magánszemély javára jóváírt támogatói adomány tekintetében,
  • a biztosító az Szja tv. 28. § (2) bekezdése szerinti jövedelem esetében.

A 27 százalékos egészségügyi hozzájárulásnak továbbra is alapja:

–          az összevont adólapba tartozó adóelőleg számításánál figyelembe veendő minden olyan jövedelem, ami után nem kell járulékot, illetve szociális hozzájárulási adót fizetni, míg

–          a különadózó jövedelmek közül a kamatkedvezményből származó jövedelem adóalapként meghatározott értéke, illetve a béren kívüli juttatásnak nem minősülő egyes meghatározott juttatások [Szja tv. 70. §] adóalapként meghatározott összege.

A mértéket tekintve egyetlen fontos módosítást kell megemlítenünk: az Szja. törvény 71. §-a szerinti béren kívüli juttatás adóalapként meghatározott értéke után az eddigi 10 helyett 14 százalékos EHO-t kell fizetni.

Ugyancsak 14 százalékos EHO-t kell fizetni az Szja tv. 28. § (2) bekezdése szerinti jövedelem után a jövedelmet szerző magánszemélynek, amennyiben a jövedelem megszerzésének időpontja a lejárati szolgáltatással nem bíró, teljes életre (kizárólag halál esetére) szóló, visszavásárlási értékkel bíró életbiztosítás megkötésétől – de legkorábban 2013. január 1-jétől – számított 10 évet követő időpontra esik.

A fent említett 14 százalékos EHO viszont nem „tévesztendő” össze a magánszemélyt a 3. § (3) bekezdése alapján terhelő 14 százalékos EHO-val, melynek szabályai (alap, mérték, maximum) változatlanok. (A 450 ezer forintos felső határ tehát nem csökkentik az említett tételek.)

Hatályát veszti az Eho.tv.  5. § (1) d) pontja, miszerint nem kell megfizetni a százalékos EHO-t  az önkéntes pénztár által a magánszemély  javára jóváírt támogatói adomány után.

Új előírás, hogy a Tbj. szerinti foglalkoztató a magánszeméllyel tett egybehangzó nyilatkozata alapján átvállalhatja a 3. § (1) bekezdés szerinti egészségügyi hozzájárulás megfizetését és bevallását, ha a magánszemély kifizetőnek nem minősülő külföldi személytől a foglalkoztatóval fennálló jogviszonyára tekintettel szerez jövedelmet. A fizetési és bevallási kötelezettség átvállalásának további feltétele a magánszemély nyilatkozata arról, hogy a kötelezettség teljesítéséhez szükséges adatokat a foglalkoztató rendelkezésére bocsátja. Az átvállalt kötelezettség teljesítéséért a foglalkoztató és a magánszemély egyetemlegesen felelnek

Forrás:  Hajdu Ilona

Login