Számviteli Szolgáltató Bt. oldalán

Erre mindre figyelni kell! Evás bevallás a-tól z-ig

evaEvás? Evásból társasági adós lett? Szüneteltette evás egyéni vállalkozását? A számviteli törvény hatálya alá tartozik vagy sem? Kapott bevételt kapcsolt vállalkozásától? Hordoz még magával kötelezettségeket a nem evás időszakból? Összefoglaltuk az evás bevallási tudnivalókat.

Eltelt újra egy adóév, amiről az egyszerűsített vállalkozási adó alanyainak is éves bevallás keretében kell számot adniuk, mégpedig a 1343 számú nyomtatványon. A bevallási nyomtatvány egy igazi mixet jelent, mivel több adónemet is magában rejt: az egyszerűsített vállalkozói adót, az általános forgalmi adót és szakképzési hozzájárulást – az egyéni vállalkozóknak – az egészségügyi szolgáltatási járulékot és nyugdíjjárulékot, – az evás jogi személyeknek, illetve jogi személyiség nélküli gazdasági társaságoknak – a társasági adót és késedelmi pótlékot, illetve az innovációs járulékot. Ezen kívül nyilatkozni lehet a de minimis támogatásokról és adatot szolgáltatni a belföldi, egyenes adózás alá tartozó termékértékesítésről, szolgáltatásnyújtásról is.

Az éves bevallásnál kétféle határidő vonatkozik az eva-alanyokra: 

A számviteli törvény hatálya alá nem tartozó adóalany (egyéni vállalkozó, bevételi nyilvántartást vezető betéti társaság, közkereseti társaság) esetében 2014. február 25-éig kell a 1343 számú nyomtatványt beadni.
– A számviteli törvény hatálya alá tartozó adóalany esetében 2014. június 2-áig kell ezt beadni.

Külön határidő érvényes akkor, ha az eva-alanyiság év közben megszűnt: ilyenkor az eva bevételi nyilvántartást vezetőknél a megszűnést követő 30. nappal, míg az Sztv. hatálya alá tartozóknál a megszűnésének hónapját követő ötödik hónap utolsó napjáig kellett ugyanezt a bevallást benyújtani. Azon jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok és egyéni cégként működő adózók, amelyeknek megszűnik az eva-alanyisága, az ezen időponttól számított 60 napon belül kötelesek az eva-alanyiság megszűnését követő naptól az adóévet követő hatodik hó utolsó napjáig számított időszak valamennyi teljes naptári negyedévére társasági adóelőleget bevallani (1343TAO) és egyenlő részletekben a negyedév utolsó hónapja 10. napjáig megfizetni, amennyiben társasági adó alanyává válnak.

Nem adhatja be 1343 számú bevallást az adózó, ha az Eva tv. hatálya alá a bejelentkezését jogszerűen nem tehette volna meg, vagy kijelentkezését 2012. december 20-áig jogszerűtlenül nem tette meg és az állami adóhatóság a 2012. adóévet követően a 2013. adóévre is adóalanyként tartja nyilván.

Ezt a bevallást kell benyújtania ugyanakkor az egyéni vállalkozónak a tevékenysége évközi szüneteltetése esetén is – a tárgyévet követő évben. A szüneteltetés alatt az egyéni vállalkozó adószáma megmarad, eva adóalanyi minősége nem szűnik meg. Az egyéni vállalkozó tevékenységének folytatása során a szünetelésig keletkezett és azt követően esedékessé váló fizetési kötelezettségeit a szünetelés ideje alatt is köteles teljesíteni.

Az eva-törvény hatálya alá tartozó, de a tevékenységét szüneteltető egyéni vállalkozóra is vonatkozik az eva-törvény azon rendelkezése, mely szerint a bevétel megszerzésének időpontja a bizonylat kibocsátását követő 30. nap, ha a bevételt az adóalany eddig az időpontig még nem szerezte meg. Ennek értelmében a szüneteltetés napját megelőzően kiszámlázott, de a számla kibocsátásának napját követő 30. napon megszerzett (vagy addig befolyt) bevétel még az eva szabályai szerint adózik. Így előfordulhat az is, hogy a bevétel már a következő adóévet érinti. Ebben az esetben az így megszerzett bevétel evás bevétel lesz, ami azt jelenti, hogy a megszerzés adóévére – e bevételt illetően – eva bevallást kell benyújtani, noha a szüneteltetés akár az egész adóévre is vonatkozhat.

Az eva alanyok száma ugyan számottevően csökkent az előző időszakban, azonban még mindig jelentős számban kell ezt a bevallási nyomtatványt használni. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) nyilvántartásában a 2011. év végi több mint 88 700 után 2012 végén még mindig megközelítőleg 71 ezer evás volt, ami ugyan közel harmadával kisebb a 2011 előtti években megszokott 100 ezres nagyságrendnél, de még mindig tekintélyes szám, különösen, hogy új adózási formák is rendelkezésre állnak. Az „evásokon” belül a társas vállalkozások súlya tovább nőtt, részarányuk 2012-ben már 64,1 százalék volt. Változatlanul a korlátolt felelősségű (kft.) és betéti társaság (bt.) a leginkább jellemző gazdálkodási forma, az utóbbiak adják a társas vállalkozások csaknem 70 százalékát. Az összes evás vállalkozás 29,4 százaléka (a társas vállalkozások nem egészen fele) tartozik a számviteli törvény hatálya alá, a többi úgynevezett bevételi nyilvántartást vezet. Ez utóbbi körben kell a bevallási kötelezettségnek a napokban eleget tenni.

Forrás: adozona

Login