Számviteli Szolgáltató Bt. oldalán

EVA státusz tagváltozás esetén

Az EVA törvény 2. § (3) bekezdés a) pontja szerint a gazdasági társaság az adott adóévben akkor lehet EVA körbe tartozó, ha a vállalkozás az adóévet megelőző naptári évben és az azt megelőző adóévben új tag nem szerzett (vagyis az új tagként szereplő tulajdonosok nem szereztek összesen) 50 %-ot meghaladó szavazati jogot biztosító részesedést.

Ez alól kivétel az öröklés útján történt tulajdonszerzés.

Amennyiben ennek a feltételnek a vállalkozás nem felel meg az EVA-alanyiság időszaka alatt, a törvény 3. § (1) bekezdés h) pontja értelmében megszűnik az EVA státusza az új tulajdonosi részesedés megszerzésének napját megelőző nappal.

Fontos viszont megemlíteni, hogy az EVA törvény csak az új tag(ok) 50 százalékot meghaladó részesedéséről szól, így abban, ha meglévő tulajdonos 50%-nál nagyobb mértékűre növeli tulajdonosi, szavazati arányát a vállalkozáson belül (például 50%-ról 100%-ra), a fentiekben leírt szankciók nem élnek, a társaság nem veszíti el EVA státuszát.

Login