Számviteli Szolgáltató Bt. oldalán

2015. márciusi adónaptár

Ezekre a dátumokra érdemes figyelniük márciusban a cégeknek.

2015. március

10. Befizetési határidő

• Pénzügyi szervezetek 2015. évi különadójáról

10. Bevallási határidő

• Pénzügyi szervezetek 2015. évi különadójának első részlete
• A jogi személy és az egyéni cég az egyszerűsített vállalkozói adóalanyisága megszűnése miatti, a kisadózó vállalkozók tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló törvény hatálya alá tartozó adóalany adóalanyiságának megszűnése miatti társasági adóelőlege

10. Adatszolgáltatás

• Az egyedi mentesítéssel rendelkező adózók pénztárgépei adattartalmának CD/DVD-n, illetve egyszer írható optikai adathordozón történő adatszolgáltatása

12. Befizetési határidő

• A kifizető és munkáltató által levont jövedelemadó
• Kifizető által levont magánszemélyek egyes jövedelmeinek különadója
• Háztartási alkalmazottak után fizetendő regisztrációs díj
• Magánszemély által fizetendő különadó
• Külföldi személytől levont adó
• Egészségügyi hozzájárulás
• Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás
• Egészségügyi szolgáltatási járulék
• Egészségbiztosítási, munkaerő-piaci és nyugdíjjárulék
• Szociális hozzájárulási adó
• Kifizető által levont osztalékadó
• Szakképzési hozzájárulás előlege
• Egyszerűsített foglalkoztatást terhelő közteher
• KATA

12. Bevallási határidő

• Havi bevallás (beleértve a magánszemélyek egyes jövedelmeinek különadóját)

15. – 16. Befizetési határidő

• Idegenforgalmi adó
• Baleseti adó
• Helyi iparűzési adó
• Kommunális adó
• Gépjárműadó
• Építményadó, telekadó

15. – 16. Bevallási határidő

• Baleseti adó
15. – 16. Adatszolgáltatási határidő

• Adatszolgáltatás a költségvetési támogatás igénybevételéhez felhasználható igazolás kiadásáról
• Pénzintézetek adatszolgáltatása a pénzforgalmi bankszámla megnyitásáról és megszüntetéséről
• A pénztárgép használatra kötelezett, bizonylat-kibocsátási kötelezettségét számlával teljesítő adózók havi adatszolgáltatása

20. Befizetési határidő

• Havi ÁFA
• Havi kulturális adó
• Havi népegészségügyi termékadó
• Havi társasági adóelőleg
• Reklámadó (a reklám közzététel megrendelőjének adófizetési kötelezettsége)
• Játékadó
• Távszerencsejáték adója
• Jövedéki adó előlegének és nettó jövedéki adónak a különbözete
• Energiaellátók jövedelemadójának előlege
• Energiaadó
• A gyógyszer forgalomba hozatali engedély jogosultja, illetve a forgalmazó (ideértve a tápszer társadalombiztosítási támogatása iránti kérelmet benyújtót is, ha az nem azonos a tápszer forgalmazójával, akkor a forgalmazót), a gyógyszer-nagykereskedelmi engedéllyel rendelkező gazdálkodó szervezet (ideértve a tápszer nagykereskedelmet folytatót), a gyógyszerismertetőt foglalkoztató, illetve a gyógyászati segédeszköz ismertetőt foglalkoztató fizetési kötelezettsége
• Pénzügyi tranzakciós illeték
• Közművezetékek adójának első részlete
• Biztosítási adó
• Távközlési adó
20. Bevallási határidő

• Havi bevallás az egyes adókötelezettségekről
• Havi ÁFA
• ÁFA- bevallás a speciális adózói körbe tartozó adózók részére
• Havi összesítő nyilatkozat
• Havi kulturális adó
• Havi népegészségügyi termékadó
• Reklámadó (a reklám közzététel megrendelőjének adóbevallási kötelezettsége)
• Játékadó
• Távszerencsejáték adó
• Jövedéki adó
• Energiaadó
• Bevallás a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászati segédeszköz-ellátás valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény által bevallásra kötelezett adóalanyok részére
• Pénzügyi tranzakciós illeték
• Közművezetékek adója
• Biztosítási adó
• Távközlési adó
• Költségvetési támogatás gyakoribb igénybevételére jogosult adózó bevallása

20. Költségvetési támogatás

• Költségvetési támogatás igénylése

20. Adatszolgáltatási határidő

• Üzemanyag-forgalmazók jelentése a bioüzemanyagok közlekedési célú felhasználásáról
• Adatszolgáltatás az Art. 7. melléklet 3. pontja szerinti szervezet részére a 2005. június 30. napja után keletkezett és 2014. évben kifizetett (juttatott) kamatjövedelemről
• Adatszolgáltatás az adózó által az Európai Közösség más tagállamában illetőséggel bíró, közösségi adószámmal nem rendelkező vevő(k) részére történt, az áfatörvényben meghatározott új közlekedési eszköz(ök) értékesítéséről

25. Befizetési határidő

• Jövedéki adó előlege
• A gyógyszerforgalomba hozatali engedély jogosultjának a 2006. évi XCVIII. törvény 42. §-ában meghatározott fizetési kötelezettsége
25. Bevallási határidő

• Bevallás a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászati segédeszköz-ellátás valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény által bevallásra kötelezett adóalanyok részére
31. Befizetési határidő

• Környezetterhelési díj
• Környezetterhelési díjelőleg

31. Bevallási határidő

• Környezetterhelési díjelőlegről illetve éves díjkötelezettségről

31. Adatszolgáltatás

• Adatszolgáltatás a kisadózó vállalkozás részére a 2014. évben juttatott, 1 millió forintot meghaladó kifizetésről

 

Forrás: napi gazdaság

Login