Számviteli Szolgáltató Bt. oldalán

Augusztusi adónaptár

Ezekre a dátumokra érdemes figyelniük augusztusban a cégeknek.

2014. augusztus

5. Befizetési határidő

• Távszerencsejáték adója

5. Bevallási határidő

• Távszerencsejáték és játékautomaták adója

10. – 11. Adatszolgáltatási határidő

• Elektronikus naplóval rendelkező, hagyományos pénztárgépet használó adózók adatszolgáltatása
• Az egyedi mentesítéssel rendelkező adózók pénztárgépei adattartalmának CD/DVD-n, illetve egyszer írható optikai adathordozón történő adatszolgáltatása

12. Befizetési határidő

• A kifizető és munkáltató által levont jövedelemadó
• Kifizető által levont magánszemélyek egyes jövedelmeinek különadója
• Háztartási alkalmazottak után fizetendő regisztrációs díj
• Magánszemély által fizetendő különadó
• Külföldi személytől levont adó
• EVA előleg
• Egészségügyi hozzájárulás
• Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás
• Egészségügyi szolgáltatási járulék
• Egészségbiztosítási, munkaerő-piaci és nyugdíjjárulék
• Szociális hozzájárulási adó
• Kifizető által levont osztalékadó
• Szakképzési hozzájárulás előleg
• Egyszerűsített foglalkoztatást terhelő közteher
• KATA

12. Bevallási határidő

• Havi bevallás (beleértve a magánszemélyek egyes jövedelmeinek különadóját)
• Szakképzési hozzájárulás előlege

15. Befizetési határidő

• Idegenforgalmi adó
• Baleseti adó

15. Bevallási határidő

• Baleseti adó

15. Adatszolgáltatási határidő

• Adatszolgáltatás a költségvetési támogatás igénybevételéhez felhasználható igazolás kiadásáról
• Pénzintézetek adatszolgáltatása a pénzforgalmi bankszámla megnyitásáról és megszüntetéséről

20. – 21. Befizetési határidő

• Havi ÁFA
• Havi kulturális adó
• Havi népegészségügyi termékadó
• Havi társasági adó előleg
• 2014. évi reklámadó első előlege
• Játékadó
• Távszerencsejáték adója
• Jövedéki adó előlegének és nettó jövedéki adónak a különbözete
• Energiaellátók jövedelemadójának előlege
• Energiaadó
• A gyógyszer forgalomba hozatali engedély jogosultja, illetve a forgalmazó (ideértve a tápszer társadalombiztosítási támogatása iránti kérelmet benyújtót is, ha az nem azonos a tápszer forgalmazójával, akkor a forgalmazót), a gyógyszer-nagykereskedelmi engedéllyel rendelkező gazdálkodó szervezet (ideértve a tápszer nagykereskedelmet folytatót), a gyógyszerismertetőt foglalkoztató, illetve a gyógyászati segédeszköz ismertetőt foglalkoztató fizetési kötelezettsége
• Pénzügyi tranzakciós illeték
• Biztosítási adó
• Távközlési adó
• Havi KIVA

20. – 21. Bevallási határidő

• Havi bevallás az egyes adókötelezettségekről
• Havi ÁFA
• ÁFA- bevallás a speciális adózói körbe tartozó adózók részére
• Havi kulturális adó
• Havi népegészségügyi termékadó
• Havi összesítő nyilatkozat
• 2014. évi reklámadó előleg bevallása
• Játékadó
• Távszerencsejáték és játékautomaták adója
• Jövedéki adó
• Energiaadó
• Bevallás a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászati segédeszköz-ellátás valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény által bevallásra kötelezett adóalanyok részére
• Pénzügyi tranzakciós illeték
• Biztosítási adó
• Reklámadó
• Távközlési adó
• Havi KIVA
• Költségvetési támogatás gyakoribb igénybevételére jogosult adózó bevallása

20. – 21. Költségvetési támogatás

• Költségvetési támogatás igénylése

20. – 21. Adatszolgáltatási határidő

• Adatszolgáltatás az adózó által az Európai Közösség más tagállamában illetőséggel bíró, közösségi adószámmal nem rendelkező vevő(k) részére történt, az áfatörvényben meghatározott új közlekedési eszköz(ök) értékesítéséről

25. Befizetési határidő

• Jövedéki adó előlege

Login