Számviteli Szolgáltató Bt. oldalán

Májusi adónaptár

2015. május

5. Befizetési határidő

•    Távszerencsejáték adója

5. Bevallási határidő

•    Távszerencsejáték és játékautomaták adója

10. Adatszolgáltatási határidő

•    Elektronikus naplóval rendelkező, hagyományos pénztárgépet használó adózók adatszolgáltatása
•    Az egyedi mentesítéssel rendelkező adózók pénztárgépei adattartalmának CD/DVD-n, illetve egyszer írható optikai adathordozón történő adatszolgáltatása

12. Befizetési határidő

•    A kifizető és munkáltató által levont jövedelemadó
•    Kifizető által levont magánszemélyek egyes jövedelmeinek különadója
•    Háztartási alkalmazottak után fizetendő regisztrációs díj
•    Magánszemély által fizetendő különadó
•    Külföldi személytől levont adó
•    Egészségügyi hozzájárulás
•    Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás
•    Egészségügyi szolgáltatási járulék
•    Egészségbiztosítási, munkaerő-piaci és nyugdíjjárulék
•    Szociális hozzájárulási adó
•    Kifizető által levont osztalékadó
•    Szakképzési hozzájárulás előleg
•    Egyszerűsített foglalkoztatást terhelő közteher
•    KATA

12. Bevallási határidő

•    Havi bevallás (beleértve a magánszemélyek egyes jövedelmeinek különadóját)
•    Szakképzési hozzájárulás előlege

15. Befizetési határidő

•    Idegenforgalmi adó
•    Baleseti adó

15. Bevallási határidő

•    Baleseti adó

15. Adatszolgáltatási határidő

•    Adatszolgáltatás a költségvetési támogatás igénybevételéhez felhasználható igazolás kiadásáról
•    Pénzintézetek adatszolgáltatása a pénzforgalmi bankszámla megnyitásáról és megszüntetéséről

20. Befizetési határidő

•    Havi ÁFA
•    Havi kulturális adó
•    Havi népegészségügyi termékadó
•    Havi társasági adó előleg
•    Vállalkozási tevékenységet nem folytató magánszemély, ÁFA fizetésére nem kötelezett magánszemély jövedelemadója
•    Egészségügyi hozzájárulás – adóelőleg megfizetésére nem kötelezett magánszemély esetén
•    Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás – vállalkozási tevékenységet nem folytató, ÁFA fizetésére nem kötelezett magánszemély
•    Játékadó
•    Távszerencsejáték adója
•    Jövedéki adó előlegének és nettó jövedéki adónak a különbözete
•    Energiaellátók jövedelemadójának előlege
•    Energiaadó
•    A gyógyszer forgalomba hozatali engedély jogosultja, illetve a forgalmazó (ideértve a tápszer társadalombiztosítási támogatása iránti kérelmet benyújtót is, ha az nem azonos a tápszer forgalmazójával, akkor a forgalmazót), a gyógyszer-nagykereskedelmi engedéllyel rendelkező gazdálkodó szervezet (ideértve a tápszer nagykereskedelmet folytatót), a gyógyszerismertetőt foglalkoztató, illetve a gyógyászati segédeszköz ismertetőt foglalkoztató fizetési kötelezettsége
•    Pénzügyi tranzakciós illeték
•    Biztosítási adó
•    Távközlési adó
•    Havi KIVA

20. Bevallási határidő

•    Havi ÁFA
•    ÁFA- bevallás a speciális adózói körbe tartozó adózók részére
•    Havi kulturális adó
•    Havi népegészségügyi termékadó
•    Havi összesítő nyilatkozat
•    Havi bevallás az egyes adókötelezettségekről
•    Vállalkozási tevékenységet nem folytató, ÁFA fizetésére nem kötelezett magánszemély jövedelemadója
•    Játékadó
•    Távszerencsejáték és játékautomaták adója
•    Jövedéki adó
•    Energiaadó
•    Bevallás a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászati segédeszköz-ellátás valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény által bevallásra kötelezett adóalanyok részére
•    Pénzügyi tranzakciós illeték
•    Biztosítási adó
•    Távközlési adó
•    Havi KIVA
•    Költségvetési támogatás gyakoribb igénybevételére jogosult adózó bevallása

20. Költségvetési támogatás

•    Költségvetési támogatás igénylése

20. Adatszolgáltatási határidő

•    Adatszolgáltatás az adózó által az Európai Közösség más tagállamában illetőséggel bíró, közösségi adószámmal nem rendelkező vevő(k) részére történt, az áfatörvényben meghatározott új közlekedési eszköz(ök) értékesítéséről

25.  26.  Befizetési határidő

•    Jövedéki adó előlege

31.  június 2. Befizetési határidő

•    Energiaellátók jövedelemadójának tényleges összegének és befizetett előlegének különbözete
•    Társasági adó tényleges összegének és befizetett előlegének különbözete
•    Innovációs járulék tényleges összegének és befizetett előlegének különbözete
•    Hitelintézetek különadója
•    Hitelintézeti járadék tényleges összegének és befizetett előlegének különbözete
•    Szakképzési hozzájárulás különbözete – a fizetendő szakképzési hozzájárulás alapjának üzleti évet követő ötödik hónapjának utolsó napjáig bekövetkezett változása esetén
•    EVA befizetett előlegének és éves nettó kötelezettségének különbözete
•    KIVA tényleges összegének és befizetett előlegének különbözete
•    Helyi iparűzési adó tényleges összegének és befizetett előlegének különbözete

31.  június 2. Bevallási határidő

•    Energiaellátók jövedelemadója
•    Társasági adó
•    Innovációs járulék
•    A 2014-ben első ízben kötelezetté váló adózók innovációs járulékelőlegéről
•    Hitelintézetek különadója
•    Hitelintézeti járadék
•    Szakképzési hozzájárulás
•    EVA – számviteli törvény hatálya alá tartozó adózó esetében
•    KIVA
•    Helyi iparűzési adó

Login