Számviteli Szolgáltató Bt. oldalán

Októberi adónaptár

Ezekre a dátumokra érdemes figyelniük októberben a cégeknek.

2014. október

5. – 6. Befizetési határidő

• Távszerencsejáték adója

5. – 6. Bevallási határidő

• Távszerencsejáték és játékautomaták adója

10. Adatszolgáltatási határidő

• Elektronikus naplóval rendelkező, hagyományos pénztárgépet használó adózók adatszolgáltatása
• Az egyedi mentesítéssel rendelkező adózók pénztárgépei adattartalmának CD/DVD-n, illetve egyszer írható optikai adathordozón történő adatszolgáltatása

12. – 13. Befizetési határidő

• A kifizető és munkáltató által levont jövedelemadó
• Átalányadó, tételes átalányadó
• Az egyéni vállalkozó, a mezőgazdasági őstermelő által fizetendő adóelőleg, a nem kifizetőtől származó jövedelmet szerzett, továbbá a kifizetőtől származó jövedelmet szerzett (amennyiben a kifizető az adóelőleget bármely okból nem vonta le) magánszemély adóelőlegének befizetése
• Kifizető által levont magánszemélyek egyes jövedelmeinek különadója
• Háztartási alkalmazottak után fizetendő regisztrációs díj
• Magánszemély által fizetendő különadó
• Külföldi személytől levont adó
• EVA előleg
• Hitelintézeti járadék előleg
• Egészségügyi hozzájárulás
• Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás
• Egészségügyi szolgáltatási járulék
• Egészségbiztosítási, munkaerő-piaci és nyugdíjjárulék
• Szociális hozzájárulási adó
• Kifizető által levont osztalékadó
• Szakképzési hozzájárulás előleg
• Egyszerűsített foglalkoztatást terhelő közteher
• KATA
12. – 13. Bevallási határidő

• Havi bevallás (beleértve a magánszemélyek egyes jövedelmeinek különadóját)
• Szakképzési hozzájárulás előlege
15. Befizetési határidő

• Idegenforgalmi adó
• Baleseti adó

15. Bevallási határidő

• Baleseti adó

15. Adatszolgáltatási határidő

• Adatszolgáltatás a költségvetési támogatás igénybevételéhez felhasználható igazolás kiadásáról
• Pénzintézetek adatszolgáltatása a pénzforgalmi bankszámla megnyitásáról és megszüntetéséről
• Adatszolgáltatás a termékdíj raktárban történő be- és kiszállításról, továbbá a raktárkészletről

20. Befizetési határidő

• Havi és negyedéves ÁFA
• Havi és negyedéves kulturális adó
• Havi és negyedéves népegészségügyi termékadó
• Havi és negyedéves társasági adó előleg
• Innovációs járulék előlege
• Rehabilitációs hozzájárulás előlege
• Reklámadó (a reklám közzététel megrendelőjének adófizetési kötelezettsége)
• Játékadó
• Távszerencsejáték adója
• Jövedéki adó előlegének és nettó jövedéki adónak a különbözete
• Energiaellátók jövedelemadójának előlege
• Energiaadó
• A gyógyszer forgalomba hozatali engedély jogosultja, illetve a forgalmazó (ideértve a tápszer társadalombiztosítási támogatása iránti kérelmet benyújtót is, ha az nem azonos a tápszer forgalmazójával, akkor a forgalmazót), a gyógyszer-nagykereskedelmi engedéllyel rendelkező gazdálkodó szervezet (ideértve a tápszer nagykereskedelmet folytatót), a gyógyszerismertetőt foglalkoztató, illetve a gyógyászati segédeszköz ismertetőt foglalkoztató fizetési kötelezettsége
• Pénzügyi tranzakciós illeték
• Biztosítási adó
• Távközlési adó
• Havi és negyedéves KIVA
• Cégautóadó
• Környezetvédelmi termékdíj

 

20. Bevallási határidő

• Havi és negyedéves bevallás az egyes adókötelezettségekről
• Havi és negyedéves ÁFA
• ÁFA- bevallás a speciális adózói körbe tartozó adózók részére
• Havi és negyedéves kulturális adó
• Havi és negyedéves népegészségügyi termékadó
• Rehabilitációs hozzájárulás
• Havi és negyedéves összesítő nyilatkozat
• Reklámadó (a reklám közzététel megrendelőjének adóbevallási kötelezettsége)
• Játékadó
• Távszerencsejáték és játékautomaták adója
• Jövedéki adó
• Energiaadó
• Bevallás a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászati segédeszköz-ellátás valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény által bevallásra kötelezett adóalanyok részére
• Pénzügyi tranzakciós illeték
• Biztosítási adó
• Távközlési adó
• Havi és negyedéves KIVA
• Költségvetési támogatás gyakoribb igénybevételére jogosult adózó bevallása
• Cégautóadó
• Környezetvédelmi termékdíj

20. Költségvetési támogatás

• Költségvetési támogatás igénylése

20. Adatszolgáltatási határidő

• Adatszolgáltatás az adózó által az Európai Közösség más tagállamában illetőséggel bíró, közösségi adószámmal nem rendelkező vevő(k) részére történt, az áfatörvényben meghatározott új közlekedési eszköz(ök) értékesítéséről

25. – 27. Befizetési határidő

• Jövedéki adó előlege

Login