Számviteli Szolgáltató Bt. oldalán

Áfa

Fordított áfa a mezőgazdaságban: határidő-hosszabbítás

Meghosszabbította az Európai Tanács a fordított áfa egyes mezőgazdasági termékeknél való alkalmazását – közölte a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV).

A Tanács, közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló 2006/112/EK irányelvnek a fordított adózás bizonyos, csalásra alkalmas termékek és szolgáltatások értékesítésére vonatkozó fakultatív és ideiglenes alkalmazása tekintetében történő módosításáról szóló, 2013/43/EU irányelve lehetővé tette a tagállamok számára, hogy a gabonafélék és olajos magvak vonatkozásában 2018. december 31-éig fordított adózást alkalmazzanak – írja a NAV.

Continue reading

Áfatörvény változása: tippek a káros hatások kivédésére

Kevesebb, mint két hónap van hátra, s ha minden marad így, akkor július 1-jén hatályba lépnek az áfatörvényben azok a változások, amelyek az időszakos elszámolás alá eső ügyletek sajátos teljesítés-meghatározását érintik. A következőkben, a felkészülést segítendő, két ötletet adunk közre, amelyek tompíthatják a változás káros hatásait.

Continue reading

Változások az áfatörvényben az új Ptk-ban

Az általános forgalmi adóról szóló törvény is módosult az új Polgári Törvénykönyv március 15-ei hatályba lépésével, az új szabályozás mellé több ponton lesz szükség a jogalkalmazást segítő tájékoztatók közzétételére.

Az új Ptk. egyik fontos újdonsága, hogy magába integrálta a korábban külön jogszabályok által részleteiben szabályozott egyes jogiszemély-formációkat, köztük a gazdasági társaságokat és a szövetkezeteket. Immár egységesen jogi személyként kezelve az új Ptk. rendelkezik ezek jogutódlással történő megszűnéséről is.

Continue reading

Előleg áfája 2013

Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 59. §-a értelmében a termék értékesítése, vagy szolgáltatás nyújtása esetében, ha a teljesítést megelőzően pénz vagy készpénz-helyettesítő fizetési eszköz formájában ellenértékbe beszámítható vagyoni előnyt juttatnak (a továbbiakban: előleg), a fizetendő adót az előleg jóváírásakor, kézhezvételekor kell megállapítani.

A jóváírt, vagy kézhez vett előleget úgy kell tekinteni, mint amely a fizetendő  adó arányos összegét is tartalmazza. A főszabály szerint ettől eltérni nem lehet.

Continue reading

Belföldi áfás ügyletek bevallása 2013-tó

Az Országgyűlés által 2012. június 4-én elfogadott T/7028. számú törvényjavaslat az áfa bevallást és a számlázást két tekintetben módosítja az Áfa törvény és az Adózás rendjéről szóló törvény megfelelő rendelkezéseinek megváltoztatásával.

Ennek alapján 2013. január elsejétől az áfa alanyok –az EU-s értékesítések és beszerzések mintájára– belföldi összesítő nyilatkozatot lesznek kötelesek benyújtani áfa bevallásuk mellé az alábbi esetekben:

Continue reading

Mezőgazdasági termékek besorolása a fordított adózáshoz

Tájékoztató az Áfa tv. 6/A. számú mellékletében szereplő termékek tarifális besorolásáról

Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (továbbiakban: Áfa tv.) 6/A. számú melléklete határozza meg azokat a mezőgazdasági termékeket, amelyek értékesítése az Áfa tv. 2012. július elsejétől hatályos 142. § (1) bekezdés i) pontja alapján fordított adózás alá tartoznak.

Continue reading

Áfa alanyi mentesség szabályai

Az alanyi adómentes adóalany az értékesítésénél – a számlában – adót nem számíthat fel, a beszerzésénél adólevonási jog nem illeti meg, és az alanyi adómentesség időszakában keletkezett felszámított adót nem igényelheti vissza (eltekintve néhány kivételtől). Ezen egyszerű szabályok figyelembevételével, annak a vállalkozásnak célszerű az alanyi adómentesség választania, aki várhatóan viszonylag szerény bevételt realizál egy adott évben, továbbá a tevékenységének végzéséhez jelentősebb beruházás nem szükséges és rendre olyan személynek értékesít,  aki nem minősül az Áfa törvény alanyának. Gazdasági megfontolások miatt „tilos” az alanyi adómentesség időszakában jelentős készletet felhalmozni, valamint nagy összegű tárgyi eszközt beszerezni.

Continue reading

Tételes belföldi összesítő jelentés az ÁFA bevallásban

I. Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (továbbiakban: Art.) 31/B. § rendelkezéseinek áttekintése

Vevői minőségben teljesítendő, tételes összesítő jelentés (számlánként):

31/B. § (1) Az általános forgalmi adó alanya termék beszerzése, szolgáltatás igénybevétele esetén azon számlákról, amelyekben az áthárított általános forgalmi adó összege a 2 000 000 forintot eléri vagy meghaladja, arról az adómegállapítási időszakról teljesítendő általános forgalmiadó bevallásban, amelyben az ügylet teljesítését vagy az előleg megfizetését tanúsító számla alapján adólevonási jogot gyakorol, számlánként nyilatkozni köteles:

Continue reading

ÁFA módosítások 2013-ra

Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 2013-tól hatályba lépő (eddig megszavazott) módosításaival kapcsolatban két dolgot kell figyelembe vennünk: – A 2012. évi CLXXVIII. törvényt (kihirdetve: november 29-én) megelőzően is megjelentek már módosítások (például: pénzforgalmi áfa-elszámolás, bevallás részletező adatai, stb.). – A mostani módosítás nyilvánosságra hozott tervezete nem tartalmazott minden megszavazott változást.

Continue reading

Online időpontfoglalás
Login