Számviteli Szolgáltató Bt. oldalán

Áfa

Áfa alanyi mentesség értékhatára 2013. január 1-től

A munkahelyvédelmi akciótervben foglaltak megvalósítása érdekében szükséges egyes törvények módosításáról szóló 2012. évi CXLVI. törvény (a továbbiakban: Mód. tv. ) 14. §-ában foglalt rendelkezés értelmében 2013. január 1-jével változik az alanyi adómentesség választására jogosító felső értékhatár.

Continue reading

Csak naptári hónapra állítható ki gyűjtőszámla

Január elsejétől megváltoznak a gyűjtőszámlák kibocsátására vonatkozó előírások, eszerint a korábbiaktól eltérően jövőre gyűjtőszámla csak naptári hónapra vonatkozóan bocsátható ki. Ennél hosszabb időszakra csak külön feltételek mellett állíthatnak ki gyűjtőszámlát az adóalanyok.

Continue reading

ÁFA visszaigénylés 2012-es szabályai

 

A befektetési alapkezelőkről és a kollektív befektetési formákról szóló 2011. évi CXCIII. törvény 162. § (1) és (2) bekezdése megváltozatta az adózás rendjéről szóló törvény 37. § (4) bekezdését, és egy új (4a) bekezdéssel bővítette a paragrafust. (Vigyázat! Az „adókülönszámokban” nem a hatályos szöveg található, mert az év utolsó három napján kihirdetett akárhányadik módosításra senki nem számított a szakmában.)


Continue reading

Áfa-visszaigénylés kiutalása 75 napra nő

Az újabb adómódosítások közül kiemelkedik az általános forgalmi adót érintő nem elhanyagolható módosítás, amely szerint az áfa-visszaigénylések esetében a kiutalásra rendelkezésre álló határidő 2012. február 1-jétől fő szabály szerint 75 napra nő.

Continue reading

NAV álláspontok autóértékesítésnél

A személygépkocsik saját használatra történő beszerzésére, értékesítésére több, az általánostól eltérő különös szabály is alkalmazandó a magyar áfa rendszerében. A 2008. január 1. óta hatályos áfa-rendelkezések gyakorlati alkalmazása azonban több értelmezési kérdést is felvet, elsősorban amiatt, mert a vonatkozó áfa-szabályok, illetve azok hatósági alkalmazása, értelmezése nem teljesen egyértelmű.

Continue reading

Online időpontfoglalás
Login