Számviteli Szolgáltató Bt. oldalán

Egyéb adók

Reklámadó-előleg: bevallás, befizetés, kinek, mennyit és mikor?

reklamadó

Közeledik az új adónem, a reklámadó bevallásával, megfizetésével kapcsolatos első kötelezettségek határideje.

Az Országgyűlés által elfogadott és 2014. augusztus 15-én hatályba lépő, a reklámadóról szóló módosított 2014. évi XXII. törvény (reklámadó törvény) szerint, továbbá a NAV által tájékoztató formában közzétett adóbevallási nyomtatvány és kitöltési útmutató szerint
Continue reading

A lakáskiadás szabályai

kiadóA kiadó ingatlanok csúcsszezonja augusztusra és szeptemberre esik, a lakáskiadás szabályait azonban kevesen ismerik; pedig sok kellemetlenséget megúszhatnak a felek, ha a bérbeadás körül minden papír rendben van – hívta fel a figyelmet a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV).

Az adóhatóság csütörtöki közleménye szerint fontos, hogy a bérlőknek a bérbevett lakásról mindig legyen érvényes lakásbérleti szerződésük, valamint a havi lakbér kifizetéséről kérjenek és kapjanak is átvételi elismervényt. A legjobb megoldás, ha minden hónapban átutalják a bérleti díjat és a közlemény rovatban feltüntetik a dátumot és a “bérleti díj” megnevezést.

Continue reading

Új telekadó-mentesség

Január 1-jétől a helyi adókról szóló törvény új, a mezőgazdasági műveléssel összefüggő telekadó-mentességet tartalmaz. Cikkünkben a mentesség feltételeit és annak igénybevételéhez szükséges eljárási lépéseket foglaljuk össze.

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) értelmében – főszabály szerint – telekadó-kötelezettség vonatkozik valamennyi olyan bel- vagy külterületi földterületre, amelyet az ingatlan-nyilvántartásban nem termőföldként tartanak nyilván, azaz amelyek esetén az ingatlan-nyilvántartásban nincs feljegyezve valamely művelési ág (például: szántó, kert, gyümölcsös, rét, legelő). Sokszor azonban a – művelés alól kivett – földterületeken is folytatnak mezőgazdasági tevékenységet. Különösen így van ez akkor, ha az adott földrészlet egy korábban művelési ágba sorolt terület (termőföld) megosztása révén jött létre és az ingatlan-nyilvántartásban csak azért szerepel művelés alól kivett területként, mert az ingatlan-nyilvántartási szabályok szerint a belterületen művelési ágba kizárólag az 1 hektárnál nagyobb földrészlet sorolható.

Continue reading

Röviden a magánszemélyt terhelő 14 százalékos EHO-ról

A címben említett közteher szabályai nem változtak ugyan, de talán nem haszontalan, ha ismét áttekintjük a rá vonatkozó legfontosabb előírásokat.

A 14 százalékos egészségügyi hozzájárulás az adóévben megszerzett:

  • vállalkozásból kivont jövedelem [Szja tv. 68. §],
  • értékpapír-kölcsönzésből származó jövedelem [Szja tv. 65/A. §],
  • osztalék [Szja tv. 66. §], vállalkozói osztalékalap [Szja tv. 49/C. §],
  • árfolyamnyereségből származó jövedelem [Szja tv. 67. §],
  • ingatlan bérbeadásából [Szja tv. 16. § (1) bekezdés] származó egymillió forintot meghaladó jövedelem esetén a teljes összeg után  terheli a magánszemélyt.

Amennyiben a jövedelem kifizetőtől származik, az EHO összegét a kifizetőnek kell levonnia és a tárgyhónapot követő hónap 12. napjáig bevallania és befizetnie, míg kifizető hiányában az EHO-t előlegként a magánszemély állapítja és fizeti meg az adóelőleg megállapításával és megfizetésével egy időben, és végleges összegéről az SZJA bevallásában ad számot.

Continue reading

Jövedéki termékek adómértékének 2013.január 1-ei változásáról

A Magyar Közlöny 140/2012. számában 2012. október 25-én kihirdetett, az egészségügy többletforráshoz juttatása érdekében szükséges törvénymódosításokról, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2012. évi CLIV. törvény, valamint a Magyar Közlöny 159/2012. számában 2012. november 29-én kihirdetett, az egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló 2012. évi CLXXVIII. törvény értelmében 2013. január 1-jétől módosula jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvényben (a továbbiakban: jövedéki adótörvény) az ásványolaj, az alkoholtermék, a sör, a pezsgő és a köztes alkoholtermék adómértéke.

Continue reading

Mezőgazdaságban felhasznált üzemanyag 2013.évi támogatási rendszerének változásai

Mezőgazdasági termelők figyelmébe!

A vállalkozói adminisztratív költségek csökkentésére irányuló, Egyszerű Állam című középtávú kormányzati programról szóló 1405/2011. (XI. 25.) Korm. határozat (a továbbiakban: 1405/2011. (XI. 25.) Korm. határozat) 10. d) pontja alapján a Kormány feladatként határozta meg a vidékfejlesztési miniszternek az agrárgazdaság szabályozásához kapcsolódó vállalkozói adminisztratív terhek csökkentésére irányuló intézkedések teljes körű végrehajtását.

Continue reading

EHO változások 2013

Az egészségügyi hozzájárulással összefüggő változások

 

A százalékos egészségügyi hozzájárulás 2013-ban meghatározó eleme marad a tb. fedezeti rendszernek. A 27 százalékos „klasszikus” egészségügyi hozzájárulás főszabályként továbbra is a kifizetőt terheli azzal, hogy amennyiben a jövedelem nem kifizetőtől származik vagy a kifizető az adóelőleget nem köteles megállapítani, akkor a kötelezettség a magánszemélyt terheli.

Continue reading

Szakképzési hozzájárulás 2013-tól érvényes szabályai

Tájékoztató a szakképzési hozzájárulás fizetési kötelezettséggel összefüggő 2013. január 1-jétıl hatályos szabályokról.

A szakképzési hozzájárulás megállapításával és a fizetési kötelezettség
teljesítésével összefüggő szabályok – a munkahelyvédelmi akciótervben foglaltak megvalósítása érdekében szükséges egyes törvények módosításáról szóló 2012. évi CXLVI.törvénnyel és
– az egyes adótörvények és azzal összefüggı egyéb törvények módosításáról szóló 2012. évi CLXXVIII. törvénnyel kerültek kihirdetésre, a szabályok 2013. január 1-jén lépnek hatályba. A szakképzési hozzájárulásra kötelezettek köre:

Continue reading

2012-től bevezetett katasztrófavédelmi hozzájárulásról.

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. Törvény valamint a vonatkozó Kormány rendeletek alapján, a katasztrófavédelmi hozzájárulásra (a továbbiakban: hozzájárulásra) vonatkozó szabályok 2012. január 1 léptek hatályba.

 

A hozzájárulás fizetésének célja, hogy támogatást biztosítson a katasztrófavédelmi műszaki -technikai eszközök, felszerelések beszerzéséhez, fejlesztéséhez, felújításához, a védekezési kiadásokhoz, polgári védelmi szervezetek képzéséhez, felszereléséhez, illetve önkéntes mentőszervezetek támogatásához.

Continue reading

Rehabilitációs hozzájárulás 2012.

Vitathatatlan, hogy a megváltozott munkaképességű (egészségkárosodott) munkavállalók foglalkoztatása gazdásági érdekként is fontos. Foglalkoztatásuk elősegítésének egyik forrása a rehabilitációs hozzájárulásból befolyó összeg. Ezt az adónemet tekintjük át az alábbiakban röviden.

 

A rehabilitációs hozzájárulással kapcsolatos szabályokat A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény (Flt. tv.) foglalja össze.

Continue reading

Login