Számviteli Szolgáltató Bt. oldalán

Iparűzési adó

Helyi iparűzési adó 2015 – hogyan kell megfizetni?

A helyi iparűzési adó 2015 –ben sem lesz a vállalkozások kedvence. A magyar vállalkozásokat világviszonylatban is a legnagyobb adó- és járulék terhek érintik.

Szinte már az is csoda számba megy, ha egy magyar vállalkozás nyereséget tud termelni. A minimális nyereség, illetve a tőke hiány miatt a vállalkozások nem fejlődnek, nem tudnak munkahelyeket teremteni, ami oda vezetett, hogy nem is tudják azt a feladatot betölteni, amelyet, mind a gazdaságban, mind társadalomban be kellene tölteniük. A helyi iparűzési adó-ahogyan a nevéből is adódik-, azok közé az elvonások közé számít, amelyeket a helyi önkormányzatok vetnek ki, a területükön működő vállalkozásokra. Hogyan fog alakulni a helyi iparűzési adó 2015 folyamán?

Continue reading

Nyakunkon az iparűzésiadó-előleg. Keresztfélév, évesítés, példák

iparűzésiadóKözeledik az egyik legbonyolultabban kiszámítható adó (és előleg) befizetési határideje. Szeptember 15-én esedékes a 2013. adóévről szóló bevallásban bevallott iparűzésiadó-előleg első részletének és – katás, tételes adóalap után adózó vállalkozó esetén – az éves iparűzési adó második részletének megfizetése. Példákkal mutatjuk be, mit jelent a keresztfélév, az évesítés, hogyan kell kiszámolni a csonka év iparűzési adóját.

Continue reading

Iparűzési adóalap megosztása.

Az ügyvezető(k) figyelembe vétele az iparűzési adó megosztásánál

2011.január 1-jétől amennyiben a vállalkozónak a székhely szerinti településen kívül legalább egy telephelye van és az adóalapot a személyi jellegű ráfordítással arányos megosztás módszere vagy a kombinált (személyi jellegű ráfordítással arányos megosztás módszere és az eszközérték arányos megosztás módszere egyszerre kerül alkalmazásra) módszere alapján osztja meg, akkor a magánszemély vállalkozó, illetve nem magánszemély vállalkozó esetén az ügyvezető, ügyvezetők után figyelembe veendő személyi jellegű ráfordítás legalább 10%-át a székhely szerinti településhez kell kimutatni.

Continue reading

KATA és az iparűzési adó

A 2012. évi CXLVII. törvény a kisadókra vonatkozóan módosítja a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény egyes rendelkezéseit, illetve kiegészíti azt. Most csak a kisadózó vállalkozások tételes adóját választók iparűzési adójával foglalkozunk.

Tudjuk, hogy a KATA egy 2013-tól bevezetendő új adózási módszer, melynek során az adózó bevételi nyilvántartást vezet. A helyi iparűzési adó alapjának meghatározása azonban más adatok nyilvántartását is igényli a bevételeken kívül, kivéve, ha fiktív adóösszeget, vagy átalányt fizet az adózó.

Continue reading

Mikor csökkenthető a helyi iparűzési adó alapja a közvetített szolgáltatás értékével?

A Helyi adókról szóló törvény 38.§(1) bekezdése szerint a helyi iparűzési adó alapja: a nettó árbevétel csökkentve az eladott áruk beszerzési értékével, a közvetített szolgáltatások értékével, az anyagköltséggel, továbbá az alapkutatás, alkalmazott kutatás, kísérleti fejlesztés adóévben elszámolt közvetlen költségével.

Continue reading

Login