Számviteli Szolgáltató Bt. oldalán

Adók

Jövedéki termékek adómértékének 2013.január 1-ei változásáról

A Magyar Közlöny 140/2012. számában 2012. október 25-én kihirdetett, az egészségügy többletforráshoz juttatása érdekében szükséges törvénymódosításokról, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2012. évi CLIV. törvény, valamint a Magyar Közlöny 159/2012. számában 2012. november 29-én kihirdetett, az egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló 2012. évi CLXXVIII. törvény értelmében 2013. január 1-jétől módosula jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvényben (a továbbiakban: jövedéki adótörvény) az ásványolaj, az alkoholtermék, a sör, a pezsgő és a köztes alkoholtermék adómértéke.

Continue reading

Mezőgazdaságban felhasznált üzemanyag 2013.évi támogatási rendszerének változásai

Mezőgazdasági termelők figyelmébe!

A vállalkozói adminisztratív költségek csökkentésére irányuló, Egyszerű Állam című középtávú kormányzati programról szóló 1405/2011. (XI. 25.) Korm. határozat (a továbbiakban: 1405/2011. (XI. 25.) Korm. határozat) 10. d) pontja alapján a Kormány feladatként határozta meg a vidékfejlesztési miniszternek az agrárgazdaság szabályozásához kapcsolódó vállalkozói adminisztratív terhek csökkentésére irányuló intézkedések teljes körű végrehajtását.

Continue reading

EHO változások 2013

Az egészségügyi hozzájárulással összefüggő változások

 

A százalékos egészségügyi hozzájárulás 2013-ban meghatározó eleme marad a tb. fedezeti rendszernek. A 27 százalékos „klasszikus” egészségügyi hozzájárulás főszabályként továbbra is a kifizetőt terheli azzal, hogy amennyiben a jövedelem nem kifizetőtől származik vagy a kifizető az adóelőleget nem köteles megállapítani, akkor a kötelezettség a magánszemélyt terheli.

Continue reading

Szakképzési hozzájárulás 2013-tól érvényes szabályai

Tájékoztató a szakképzési hozzájárulás fizetési kötelezettséggel összefüggő 2013. január 1-jétıl hatályos szabályokról.

A szakképzési hozzájárulás megállapításával és a fizetési kötelezettség
teljesítésével összefüggő szabályok – a munkahelyvédelmi akciótervben foglaltak megvalósítása érdekében szükséges egyes törvények módosításáról szóló 2012. évi CXLVI.törvénnyel és
– az egyes adótörvények és azzal összefüggı egyéb törvények módosításáról szóló 2012. évi CLXXVIII. törvénnyel kerültek kihirdetésre, a szabályok 2013. január 1-jén lépnek hatályba. A szakképzési hozzájárulásra kötelezettek köre:

Continue reading

2012-től bevezetett katasztrófavédelmi hozzájárulásról.

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. Törvény valamint a vonatkozó Kormány rendeletek alapján, a katasztrófavédelmi hozzájárulásra (a továbbiakban: hozzájárulásra) vonatkozó szabályok 2012. január 1 léptek hatályba.

 

A hozzájárulás fizetésének célja, hogy támogatást biztosítson a katasztrófavédelmi műszaki -technikai eszközök, felszerelések beszerzéséhez, fejlesztéséhez, felújításához, a védekezési kiadásokhoz, polgári védelmi szervezetek képzéséhez, felszereléséhez, illetve önkéntes mentőszervezetek támogatásához.

Continue reading

Rehabilitációs hozzájárulás 2012.

Vitathatatlan, hogy a megváltozott munkaképességű (egészségkárosodott) munkavállalók foglalkoztatása gazdásági érdekként is fontos. Foglalkoztatásuk elősegítésének egyik forrása a rehabilitációs hozzájárulásból befolyó összeg. Ezt az adónemet tekintjük át az alábbiakban röviden.

 

A rehabilitációs hozzájárulással kapcsolatos szabályokat A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény (Flt. tv.) foglalja össze.

Continue reading

Változik a cégautóadó 2012-től

A korábbihoz képest lényegesen változik a cégautóadó számításának módja 2012-től

 

A korábban egyszerűen meghatározható cégautóadó számítási módja 2012-től lényegesen bonyolultabb lesz. Amíg 2011-ben csak a gépjármű motorjának lökettérfogata szerint kellett két adókategóriát figyelembe venni vagyis az 1600cm3 hengerűrtartalmat vagy 1200 cm3 kamratérfogatot meg nem haladó hajtómotorral ellátott személygépkocsi esetén 7000Ft az a fölöttiekre 15000Ft-os havi adómértéket lehetett megállapítani.

 

2012-től a cégautóadó számításánál ismerni kell a gépjármű hajtómotorjának teljesítményét kilowattban kifejezve továbbá ismerni kell a gépjármű környezetvédelmi osztályba sorolását.

 

Cégautóadó havi mértéke 2012-től

 

gépjármű hajtómotorjának teljesítménye (kW) Környezetvédelmi osztály-jelzés
0-4 osztályjelzések esetén 6-10 osztályjelzések esetén 5,14-15 osztályjelzések esetén
0-50 16 500 Ft 8 800 Ft 7 700 Ft
51-90 22 000 Ft 11 000 Ft 8 800 Ft
91-120 33 000 Ft 22 000 Ft 11 000 Ft
120 felett 44 000 Ft 33 000 Ft 22 000 Ft

 

 

 

 

 

 

1 KW = 1,36 Lóerő

A gépjármű környezetvédelmi osztályba sorolása a gépjármű forgalmijából kiolvasható vagy a 6/1990. (IV.12.) KöHÉM rendelet 5.számú melléklete II.alpontja szerint kell meghatározni.

A 6/1990. (IV.12.) KöHÉM rendelet 5.számú mellékletének II.pontját  ide kattintva elolvashatja

Continue reading

Iparűzési adóalap megosztása.

Az ügyvezető(k) figyelembe vétele az iparűzési adó megosztásánál

2011.január 1-jétől amennyiben a vállalkozónak a székhely szerinti településen kívül legalább egy telephelye van és az adóalapot a személyi jellegű ráfordítással arányos megosztás módszere vagy a kombinált (személyi jellegű ráfordítással arányos megosztás módszere és az eszközérték arányos megosztás módszere egyszerre kerül alkalmazásra) módszere alapján osztja meg, akkor a magánszemély vállalkozó, illetve nem magánszemély vállalkozó esetén az ügyvezető, ügyvezetők után figyelembe veendő személyi jellegű ráfordítás legalább 10%-át a székhely szerinti településhez kell kimutatni.

Continue reading

KATA és az iparűzési adó

A 2012. évi CXLVII. törvény a kisadókra vonatkozóan módosítja a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény egyes rendelkezéseit, illetve kiegészíti azt. Most csak a kisadózó vállalkozások tételes adóját választók iparűzési adójával foglalkozunk.

Tudjuk, hogy a KATA egy 2013-tól bevezetendő új adózási módszer, melynek során az adózó bevételi nyilvántartást vezet. A helyi iparűzési adó alapjának meghatározása azonban más adatok nyilvántartását is igényli a bevételeken kívül, kivéve, ha fiktív adóösszeget, vagy átalányt fizet az adózó.

Continue reading

Mikor csökkenthető a helyi iparűzési adó alapja a közvetített szolgáltatás értékével?

A Helyi adókról szóló törvény 38.§(1) bekezdése szerint a helyi iparűzési adó alapja: a nettó árbevétel csökkentve az eladott áruk beszerzési értékével, a közvetített szolgáltatások értékével, az anyagköltséggel, továbbá az alapkutatás, alkalmazott kutatás, kísérleti fejlesztés adóévben elszámolt közvetlen költségével.

Continue reading

Login