Számviteli Szolgáltató Bt. oldalán

Adók

Így módosul visszamenőleg a társasági adóról szóló törvény

letöltés (1)A Parlament őszi vegyes törvénycsomagja – ami Lázár János miniszterelnökséget vezető miniszter nevéhez fűződik – a legkülönbözőbb témákat köti egy csokorba az adóktól a médiáig. A múlt héten megszavazott T/1271. törvényjavaslat 23 törvényt módosít.

Egyrészt a lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítéséről szóló törvény módosításával a külföldi jogi és természetes személyek a mezőgazdasági és erdőgazdasági hasznosításúnak nem minősülő ingatlan tulajdonjogát az illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal engedélyével szerezhetik meg, és ez vonatkozik a diplomáciai és konzuli testületek ingatlanszerzésére is akkor, ha nemzetközi szerződés vagy viszonosság áll fenn.
Continue reading

Így számoljuk el a tárgyi eszközök költségeit

targyíA járművek esetében a besorolásnak különös feltétele is van az elszámolásnál. Ebből következően például a könyvelési, számviteli szolgáltatást végző vállalkozás a járműveit nem sorolhatja a műszaki berendezések, gépek, járművek közé, mivel e vállalkozásnál a jármű nem tevékenységi profilt meghatározó tárgyi eszköz. Az lehet viszont például a helyi és távolsági személyszállítási tevékenységet végző vállalkozásnál az autóbusz, a személyszállítási szolgáltatást végző vállalkozásnál a személygépkocsi, a közúti fuvarozási tevékenységet végzőnél a tehergépjármű.

Continue reading

Erre mindre figyelni kell! Evás bevallás a-tól z-ig

evaEvás? Evásból társasági adós lett? Szüneteltette evás egyéni vállalkozását? A számviteli törvény hatálya alá tartozik vagy sem? Kapott bevételt kapcsolt vállalkozásától? Hordoz még magával kötelezettségeket a nem evás időszakból? Összefoglaltuk az evás bevallási tudnivalókat.

Eltelt újra egy adóév, amiről az egyszerűsített vállalkozási adó alanyainak is éves bevallás keretében kell számot adniuk, mégpedig a 1343 számú nyomtatványon. A bevallási nyomtatvány egy igazi mixet jelent, mivel több adónemet is magában rejt: az egyszerűsített vállalkozói adót, az általános forgalmi adót és szakképzési hozzájárulást – az egyéni vállalkozóknak – az egészségügyi szolgáltatási járulékot és nyugdíjjárulékot, – az evás jogi személyeknek, illetve jogi személyiség nélküli gazdasági társaságoknak – a társasági adót és késedelmi pótlékot, illetve az innovációs járulékot. Ezen kívül nyilatkozni lehet a de minimis támogatásokról és adatot szolgáltatni a belföldi, egyenes adózás alá tartozó termékértékesítésről, szolgáltatásnyújtásról is.

Continue reading

Gyakori kivét evás bt.-ből

Bevételi nyilvántartást vezető evás bt. bankszámlájáról sűrűn vesznek ki pénzt a tagok, időnként bevásárlást is fizetnek a kártyával. Kell-e ezt az osztalékszerű kivétet vezetni, fel kell-e tüntetni a magánszemélyek bevallásában – érdeklődött olvasónk. Kérdéseire Pölöskei Pálné okleveles adószakértőnk válaszolt.

Az eva törvény hatálya alá tartozó, bevételi nyilvántartást vezető bt. az evát a bevételei alapján fizeti – emlékeztetett Pölöskei Pálné. A tagoknak az eva-alanyiság alatt keletkezett bevételből történő juttatásra az eva törvény 18. §-ában foglaltakat kell alkalmazni. E szerint:

Continue reading

Saját gépkocsijának költségét is elszámolhatja a kft. tulajdonosa

imagesHogyan lehet elszámolni a kft.-tulajdonos magánszemély saját autójának használati költségeit, amelyek a cég ügyeinek intézése érdekében merülnek fel? – kérdezte olvasón. Surányi Imréné szakértőnk válaszolt.

„Egy kft. tulajdonosa a céges ügyek intézéséhez (tárgyalásra, ügyfélhez, hivatalba megy) a saját autóját használja. Szeretné legalább az üzemanyag-költséget a cégben elszámolni. Hogyan lehetséges ez? Ingyenesen a rendelkezésére bocsátja a cégnek az autót? A cégautóadót kinek kell megfizetni?” – kérdezte olvasónk.

Az üzleti utazással járó céges feladatokhoz használt saját autó költségeinek megtérítése kiküldetési rendelvénnyel a legegyszerűbb. Ebben az esetben cégautóadót nem kell fizetni. Fontos azonban hangsúlyozni, hogy a munkába járás, a lakóhelyről a telephelyre történő bejárás nem minősül üzleti utazásnak [szja-törvény 3. § 10. pont].

Continue reading

NAV áfaellenőrzésekor már menet közben is betekintést nyerhetünk

csökkentésKorlátozás nélkül betekinthet az adózó, illetve a képviselője az adóhatóság nemzetközi megkereséseibe és az arra adott válaszokba – döntött a nyári ítélkezési szünet előtti hajrában a Kúria. Az ellenőrzött vállalkozások tehát már az eljárási szakaszban, a jegyzőkönyv elkészülte előtt megismerhetik a külföldi adóhatóság által adott válaszokat.

Társaságok ellenőrzése során gyakori eset, hogy egyes Európai Unión belüli ügyletek esetén – amikor a magyar társaság adómentes unión belüli értékesítést tüntet fel a bevallásában – a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) információkat kér a külföldi adóhatóságtól az uniós partnercégről. A nemzetközi információcsere esetén jelentős adatokat közölhet a külföldi adóhatóság arról, hogy az üzleti partnert sikerült vagy nem sikerült elérnie, a külföldi cég milyen adatokat, iratokat szolgáltatott az ottani adóhatóság részére, adófizetési, bevallási kötelezettségének eleget tett-e.

Sok problémát jelentett, hogy egyes adóügyek esetén az adóhatóság nem engedélyezte az adózóknak és a képviselőjüknek, hogy a nemzetközi megkeresések irataiba betekintsenek. Így az ellenőrzött társaság vagy magánszemély csak a jegyzőkönyv meghozatalakor értesülhetett egyes nemzetközi megkeresések negatív tartalmáról.

Continue reading

Nyakunkon az iparűzésiadó-előleg. Keresztfélév, évesítés, példák

iparűzésiadóKözeledik az egyik legbonyolultabban kiszámítható adó (és előleg) befizetési határideje. Szeptember 15-én esedékes a 2013. adóévről szóló bevallásban bevallott iparűzésiadó-előleg első részletének és – katás, tételes adóalap után adózó vállalkozó esetén – az éves iparűzési adó második részletének megfizetése. Példákkal mutatjuk be, mit jelent a keresztfélév, az évesítés, hogyan kell kiszámolni a csonka év iparűzési adóját.

Continue reading

Az autó áfája

autoMinek nevezzelek? A személygépkocsi termék, közlekedési eszköz, tárgyi eszköz, lehet vele szolgáltatást nyújtani. A különböző fogalmakhoz az áfatörvény más-más jogszabályhelyeket kapcsol. Ezek alkalmazásában segítünk.

A szó köznapi értelmében vett személygépkocsi több gyűjtőfogalom részeként fordul elő az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvényben (Áfa tv.). A következőkben ezeket tekintjük át, bemutatva egyben az ezekhez társuló fontosabb összefüggéseket.

Continue reading

Távértékesítés: új áfa-szabályozás jön

webshopÚj áfa-szabályozás lép majd életbe a távértékesítésekkel kapcsolatban 2015. január 1-jével az Unióban. Ekkortól ugyanis a nem-adóalanyok, vagyis a magánszemélyek részére nyújtott rádiós és audiovizuális médiaszolgáltatási, telekommunikációs, valamint az elektronikus úton nyújtott szolgáltatások egész Európában a fogyasztás helye szerint (azaz a célországban) fognak adózni. Az elektronikus szolgáltatások alatt online boltok, webshopok, webportálok, mobilalkalmazás forgalmazók, e-könyv-értékesítők, távoktatók és más hasonló e-kereskedők szolgáltatásait kell érteni.

Continue reading

Reklámadó-előleg: bevallás, befizetés, kinek, mennyit és mikor?

reklamadó

Közeledik az új adónem, a reklámadó bevallásával, megfizetésével kapcsolatos első kötelezettségek határideje.

Az Országgyűlés által elfogadott és 2014. augusztus 15-én hatályba lépő, a reklámadóról szóló módosított 2014. évi XXII. törvény (reklámadó törvény) szerint, továbbá a NAV által tájékoztató formában közzétett adóbevallási nyomtatvány és kitöltési útmutató szerint
Continue reading

Login