Számviteli Szolgáltató Bt. oldalán

Termékdíj

Termékdíj: kit érint a változás?

4A 2015 év elején történt jelentős módosulások és termékdíjköteles termékkör bővülés után újabb évközi finomhangolása történt a szabályozásnak.

A következő termékdíj bevallás határideje: 2015. július 20-a és előfordulhat, hogy van olyan vállalkozás, akinek a lenti szabályváltozásokat már alkalmaznia kell, hiszen a környezetvédelmi-termékdíjat érintő törvény változás értelmében a termékdíj alá eső termékek körét is kibővítették, illetve módosították.

Continue reading

Az összes kazán termékdíjas lett

A törvény szerint csak az elektromos vezérlésű kazánok után kell fizetni környezetvédelmi termékdíjat, de ez gyakorlatban az összes kazánt jelenti, hiszen minden ma gyártott modern berendezés ilyen. Január egytől fizetni kell még a kazánok szerelvényei, szivattyúi, hűtők, hőszivattyúk, mérőműszerek és termosztátok után is.

 

Continue reading

1000 V-ig minden termékdíjköteles!

Az senkinek nem jelent újdonságot, hogy a napelemek termékdíjkötelesek lettek január elsejével, hiszen hallhattunk róla eleget, azonban napelemeken túl is van élet, azaz akad a díjköteles körbe bevonható elektromos eszköz, elektronikai berendezés, amely nem kerülte el a jogalkotó figyelmét, vagy fogalmazhatunk úgy is, hogy eddig elkerülte azt.

Continue reading

Várható termékdíj változások 2015

4

A következő Környezetvédelmi termékdíj bevallás időpontja: Január 20., még 16 nap

Jelenleg a Parlament előtt van és végső szavazásra vár a T/1705. számú, „az egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény módosításáról” elnevezésű törvényjavaslat, mely többek között módosítja a 2011. évi LXXXV. a környezetvédelmi termékdíjról szóló törvényt (továbbiakban: Ktdt.).

A törvényjavaslat szövege, és a Kombinált Nomenklatura elérhető a www.okopack.hu honlapon.

Ezúton szeretnénk felhívni szíves figyelmüket, hogy a jelenlegi javaslat az alábbi változásokat tartalmazza termékdíjas szempontból:

Három új termékáram került be a termékdíj köteles termékek közé, melyek az alábbiak:

–        az egyéb műanyag termék

–        az egyéb vegyipari termék

–        az irodai papír

Continue reading

Az autó áfája

autoMinek nevezzelek? A személygépkocsi termék, közlekedési eszköz, tárgyi eszköz, lehet vele szolgáltatást nyújtani. A különböző fogalmakhoz az áfatörvény más-más jogszabályhelyeket kapcsol. Ezek alkalmazásában segítünk.

A szó köznapi értelmében vett személygépkocsi több gyűjtőfogalom részeként fordul elő az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvényben (Áfa tv.). A következőkben ezeket tekintjük át, bemutatva egyben az ezekhez társuló fontosabb összefüggéseket.

Continue reading

Az energiaadó, a népegészségügyi termékadó és a környezetvédelmi termékdíj képviseleti szabályairól

Tájékoztatás az energiaadó, a népegészségügyi termékadó és a környezetvédelmi ermékdíj képviseleti szabályainak 2013. január 1-jei változásáról.

Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2013. január 1-től az energiaadóval, népegészségügyi termékadóval, valamint a környezetvédelmi termékdíjjal kapcsolatos adóztatási feladatokat a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (a továbbiakban: NAV) adóztatási szerve látja el.

Continue reading

Környezetvédelmi termékdíj 2012.évi szabályai

A környezetvédelmi termékdíjas szabályozás a 2012. január 1-én hatályba lépett, környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. LXXXV. törvényben foglaltak (továbbiakban: Ktdt.) szerint jelentős változásokon ment keresztül. Jelen tájékoztató a környezetvédelmi termékdíjjal kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat és a törvény alapján bekövetkezett főbb változásokat tartalmazza.

Continue reading

Műanyag (bevásárló-reklám) táska

A műanyag (bevásárló-reklám) táskák a termékdíj törvény 2005. január 1-jétől hatályos módosításával kerültek a csomagoláson belül elkülönülő, ún. kereskedelmi csomagolások termékkörébe. A rájuk vonatkozó szabályok az elmúlt 5 évben több alkalommal is változtak, amelyekről a Termékdíj Tanácsadó Portálon megjelent cikkeinkben korábban már olvashattak. Jelen cikk a műanyag (bevásárló-reklám) táskák környezetvédelmi termékdíjára vonatkozó, 2010. január 1-jétől hatályos szabályokat, a 2010-től életbe lépő változásokat tekinti át.

Continue reading

Kinek van termékdíj bevallási és fizetési kötelezettsége?

Alanyi hatály – kié a fizetési kötelezettség?
Ha megállapítottuk, hogy az adott termék termékdíjköteles, ezt követően merülhet fel a kérdés, hogy kinek kell megfizetnie a termékdíjat? Így a következő vizsgálandó szempont az alanyi hatály. A termékdíjat annak kell megfizetnie, aki a termékdíjköteles terméket először Magyarországon forgalomba hozza, vagy saját célra felhasználja. Az előző mondatból mindjárt adódik az értelemszerű területi hatály is, azaz csak az egyértelműen Magyarországon forgalomba kerülő, Magyarországon hulladékká váló termékek után kell a termékdíjat fizetni. Például XX porszívót gyárt Debrecenben, becsomagolja azt és eladja XY belföldi vevőjének. Az XY belföldi partnernek értékesített termék és annak csomagolása után, termékdíjfizetési kötelezettsége keletkezik XX-nek. A külföldre kiszállított termék és annak csomagolása után XX-nek termékdíjfizetési kötelezettsége nem keletkezik.

Continue reading

Login