Számviteli Szolgáltató Bt. oldalán

Adónaptár

2015. szeptemberi adónaptár

Adózási határidők: 2015. szeptember 7.

Kötelezettség

Bevallás száma

Kire vonatkozik

Adatszolgáltatás

Az adókedvezményre jogosító igazolást kiállító szerv adatszolgáltatása a tartósan álláskereső, a gyermekgondozási díjban, gyermekgondozási segélyben, gyermeknevelési támogatásban részesülő magánszemély részére kiállított igazolásról

K100

T


Adózási határidők: 2015. szeptember 10.

Kötelezettség

Bevallás száma

Kire vonatkozik

Bevallás

Bevallás a pénzügyi szervezetek, valamint a forgalmazó és a befektetési alap különadójáról

15P90

T

Befizetés
Pénzügyi szervezetek 2015. évi különadójának harmadik részlete (negyede)

T

A 2010-2014. között jogelőd nélkül létrejött pénzügyi szervezet, valamint a naptári évtől eltérő üzleti évet alkalmazó adózó különadójának első fele

T

Adatszolgáltatás

Adatlap az egyedi mentesítéssel rendelkezőadózók pénztárgépei adattartalmának CD/DVD-n, illetve egyszer írható optikai adathordozón történő megküldéséhez

PTGOPTA

E, T

Sorszámtartományok elszámolása

NAV_J16

E1, E2, T1, T2, T4


Adózási határidők: 2015. szeptember 14.

Kötelezettség

Bevallás száma

Kire vonatkozik

Bevallás

Havi bevallás a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról

1508

M, E, T

Bevallás a kiegészítő tevékenységet folytatónak nem minősülő egyéni vállalkozó és a biztosított mezőgazdasági őstermelő szociális hozzájárulási adó és járulék kötelezettségeiről

1558

M2, M3,
E

Havi bevallás az egyszerűsített foglalkoztatással összefüggő kötelezettségről azon adózók számára, akik nem kötelezettek az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 31. § (2) bekezdés szerint elektronikus bevallásra

1508E

M1,M2,M3,
E, T

Havi bevallás az 1997. évi LXXX. törvény 56/A. § szerinti kötelezettek részére a szociális hozzájárulási adóról, a járulékokról és egyéb adatokról

1508INT

M, E, T

Befizetés
Kisadózó vállalkozások tételes adója

E1, E2
T1, T2

Szociális hozzájárulási adó

M1,M2,M3,
E, T

Szakképzési hozzájárulás előlege

E, T

Egyszerűsített foglalkoztatást terhelő közteher

M, E, T

Háztartási alkalmazott után fizetendő regisztrációs díj

M

A kifizető által a magánszemélytől levont különadó

M, E, T

A különadó alapja utáni egészségügyi hozzájárulás

M, E, T

A magánszemély által fizetendő különadó

M

A munkáltató által levont személyi jövedelemadó-előleg

M1,M2,M3,
E, T

A kifizető által levont személyi jövedelemadó-előleg

M1,M2,M3,
E, T

A külföldi személytől levont adó

M1,M2,M3,
E, T

Az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás

M1,M2,M3,
E, T

A munkaerő piaci járulék

E, T

Az egészségügyi hozzájárulás

M1,M2,M3,
E, T

Munkáltató által levont járulék

M1,M2,M3,
E, T

Kifizető által levont járulék

M1,M2,M3,
E, T

A Tbj. 4. § b) pontja szerinti egyéni vállalkozó által fizetendő járulék

E

Társas vállalkozás által fizetendő egészségügyi szolgáltatási járulék

T

A magánszemély által a Tbj. 39. § (2) bekezdése alapján fizetendő egészségügyi szolgáltatási járulék

M

Adatszolgáltatás
Készletnyilvántartás havi zárás

BEV_J14

E1, E2,
T1, T2, T4


Adózási határidők: 2015. szeptember 15.

Kötelezettség

Bevallás száma

Kire vonatkozik

Bevallás

Havi bevallás a baleseti adóról és annak önellenőrzéséről biztosítók részére

1510B

T

Bevallás a baleseti adóról és annak önellenőrzéséről magánszemélyek/szervezetek részére

1510M

M, E, T

Befizetés
Baleseti adó befizetése

M, E, T

Adatszolgáltatás

Adatszolgáltatás a költségvetési támogatás igénybevételéhez felhasználható igazolás kiadásáról

K56

T

Pénzintézetek adatszolgáltatása a pénzforgalmi bankszámla megnyitásáról és megszüntetéséről

eGiro

PTGSZLAH adatlap a pénztárgép használatra kötelezett, bizonylat-kibocsátási kötelezettségét számlával teljesítő adózók havi adatszolgáltatásához

PTGSZLAH

E, T


Adózási határidők: 2015. szeptember 21.

ÂÂÂ Kötelezettség

Bevallás száma

Kire vonatkozik

Bevallás
Közművezetékek adójának befizetése (II. résztlet)

E, T

Bevallás egyes adókötelezettségekről az államháztartással szemben

1501

M, ,E, T

Havi bevallás a biztosítási adóról és annak önellenőrzéséről

1520

T

Áfa-bevallás (bevallás, adatszolgáltatás)

1565

M2,M3,E1,
E2, T1,T2

Áfa-bevallás a speciális adózói körbe tartozó adózók részére (bevallás, adatszolgáltatás)

1586

M0,M1,M2,
E1, E3,
T1,T3,T4

Összesítő nyilatkozat az Európai Közösség területén történő közösségi termékértékesítésekről és szolgáltatásnyújtásokról, valamint az Európai Közösség területéről történő termékbeszerzésekről és szolgáltatás igénybevételekről

15A60

M1,M2,M3,
E, T

Bevallás távszerencsejáték és játékautomaták adójáról

1578

E, T

Bevallás a távközlési szolgáltatást nyújtók távközlési adójáról

1591

M, E, T

Bevallás a 2015. évi pénzügyi tranzakciós illeték, valamint a 2016. évi fizetési kötelezettségről

1593

T

Bevallás a reklámadóról, adóelőleg-kiegészítésről, reklámadó-előlegről, valamint a reklám-közzététel megrendelőt terhelő kötelezettségéről

1594

E, T

Bevallás a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászati segédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény (Gyftv.) által bevallásra kötelezettek részére

1551

E, T

Bevallás a népegészségügyi termékadóról 2015. év

15NETA

M3, E2, T2

Bevallás a dohánygyártmányok után fizetendő, illetve visszaigényelhető jövedéki adó és általános forgalmi adó összegéről, valamint az önellenőrzéssel történő helyesbítésről

BEV_J01

E1, E2,
T1, T2, T4

Bevallás az ásványolaj, az alkoholtermék, a sör, a bor, a pezsgő és a köztes alkoholtermék után fizetendő, illetve visszaigényelhető jövedéki adó összegéről, valamint az önellenőrzéssel történő helyesbítésről

BEV_J02

E1, E2,
T1, T2, T4

Havi bevallás a fizetendő, illetve visszaigényelhető energiaadóról, valamint az önellenőrzéssel történő helyesbítésről

15J03

M, E, T

Adatszolgáltatás
Szállítási nyilvántartás havi zárás bejegyzett kereskedő) J12 nyomtatvány

BEV_J12

E2, T2, T4

Szállítási nyilvántartás havi zárás (csomagküldő kereskedő adóügyi képviselője) J13 nyomtatvány

BEV_J13

E2, T2, T4

Befizetés
Biztosítási adó

T

Pénzügyi tranzakciós illeték

T

Reklámadó (reklám-közzététel megrendelőjének, valamint a közzétévőnek az adókötelezettsége)

E, T

Távközlési adó befizetése

M, E, T

Kulturális adó

E, T

Általános forgalmi adó befizetése

M, E, T

Társasági adó előleg befizetése

T

Energiaellátók jövedelemadójának előlege T
Játékadó befizetése

E, T

Távszerencsejáték adója

E, T

A gyógyszer forgalombahozatali engedély jogosultja, illetve a forgalmazó (ideértve a tápszer társadalombiztosítási támogatása iránti kérelmet benyújtót is, ha az nem azonos a tápszer forgalmazójával, akkor a forgalmazót), a gyógyszer-nagykereskedelmi engedéllyel rendelkező gazdálkodó szervezet (ideértve a tápszer nagykereskedelmet folytatót), valamint a gyógyszer-, továbbá a gyógyászati segédeszköz ismertetést végző személyt foglalkoztató fizetési kötelezettsége, illetőleg a gyógyszer forgalombahozatali engedély jogosultjának, illetve a forgalmazónak a Gyftv. 40/A. §-a szerinti fizetési kötelezettsége.

E, T

Népegészségügyi termékadó befizetése

M3, E2, T2

A BEV_J01, illetve a BEV_J02 számú bevalláshoz kapcsolódó adók befizetése

E1, E2,
T1, T2, T4

Energiaadó befizetése

M, E, T


Adózási határidők: 2015. szeptember 25.

Kötelezettség

Bevallás száma

Kire vonatkozik

Befizetés

Jövedéki adó előlege –

E1, E2, T1,
T2, T4


Adózási határidők: 2015. szeptember 30.

Kötelezettség

Bevallás száma

Kire vonatkozik

Bevallás

Bevallás a környezetterhelési díjelőlegről, illetve az éves díjkötelezettségről

1550

M, E, T

Befizetés
Környezetterhelési díjelőleg

M, E, T

Forrás: adónaptár

2015 augusztusi adónaptár

Adózási határidők: 2015. augusztus 5.

Kötelezettség

Bevallás száma

Kire vonatkozik

Adatszolgáltatás

Az adókedvezményre jogosító igazolást kiállító szerv adatszolgáltatása a tartósan álláskereső, a gyermekgondozási díjban, gyermekgondozási segélyben, gyermeknevelési támogatásban, valamint legalább 3 gyermek után járó családi pótlékban részesülő magánszemély részére kiállított igazolásról

K100

T


Adózási határidők: 2015. augusztus 10.

Kötelezettség

Bevallás száma

Kire vonatkozik

Adatszolgáltatás

Adatlap az egyedi mentesítéssel rendelkező adózók pénztárgépei adattartalmának CD/DVD-n, illetve egyszer írható optikai adathordozón történő megküldéséhez

PTGOPTA

E, T

Sorszámtartományok elszámolása /NAV_VP_J16/

VPOP_J16

E1, E2,
T1, T2, T4


Adózási határidők: 2015. augusztus 12.

Kötelezettség

Bevallás száma

Kire vonatkozik

Bevallás

Havi bevallás a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról

1508

M, E, T

Bevallás a kiegészítő tevékenységet folytatónak nem minősülő egyéni vállalkozó és a biztosított mezőgazdasági őstermelő szociális hozzájárulási adó és járulék kötelezettségeiről

1558

M2, M3,
E

Havi bevallás az egyszerűsített foglalkoztatással összefüggő kötelezettségről azon adózók számára, akik nem kötelezettek az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 31. § (2) bekezdés szerint elektronikus bevallásra

1508E

M1,M2,M3,
E, T

Havi bevallás az 1997. évi LXXX. törvény 56/A. § szerinti kötelezettek részére a szociális hozzájárulási adóról, a járulékokról és egyéb adatokról

1508INT

M, E, T

Befizetés
Kisadózó vállalkozások tételes adója

E1, E2
T1, T2

Szociális hozzájárulási adó

M1,M2,M3,
E, T

Szakképzési hozzájárulás előlege

E, T

Egyszerűsített foglalkoztatást terhelő közteher

M, E, T

Háztartási alkalmazott után fizetendő regisztrációs díj

M

A kifizető által a magánszemélytől levont különadó

M, E, T

A különadó alapja utáni egészségügyi hozzájárulás

M, E, T

A magánszemély által fizetendő különadó

M

A munkáltató által levont személyi jövedelemadó-előleg

M1,M2,M3,
E, T

A kifizető által levont személyi jövedelemadó-előleg

M1,M2,M3,
E, T

A külföldi személytől levont adó

M1,M2,M3,
E, T

Az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás

M1,M2,M3,
E, T

A munkaerő piaci járulék

E, T

Az egészségügyi hozzájárulás

M1,M2,M3,
E, T

Munkáltató által levont járulék

M1,M2,M3,
E, T

Kifizető által levont járulék

M1,M2,M3,
E, T

A Tbj. 4. § b) pontja szerinti egyéni vállalkozó által fizetendő járulék

E

Társas vállalkozás által fizetendő egészségügyi szolgáltatási járulék

T

A magánszemély által a Tbj. 39. § (2) bekezdése alapján fizetendő egészségügyi szolgáltatási járulék

M

Adatszolgáltatás
Készletnyilvántartás havi zárás

BEV_J14

E1, E2,
T1, T2, T4


Adózási határidők: 2015. augusztus 20.

Kötelezettség

Bevallás száma

Kire vonatkozik

Bevallás
Bevallás egyes adókötelezettségekről az államháztartással szemben

1501

M, ,E, T

Havi bevallás a biztosítási adóról és annak önellenőrzéséről

1520

T

Áfa-bevallás (bevallás, adatszolgáltatás)

1565

M2,M3,E1,
E2, T1,T2

Áfa-bevallás a speciális adózói körbe tartozó adózók részére (bevallás, adatszolgáltatás)

1586

M0,M1,M2,
E1, E3,
T1,T3,T4

Összesítő nyilatkozat az Európai Közösség területén történő közösségi termékértékesítésekről és szolgáltatásnyújtásokról, valamint az Európai Közösség területéről történő termékbeszerzésekről és szolgáltatás igénybevételekről

15A60

M1,M2,M3,
E, T

Bevallás távszerencsejáték és játékautomaták adójáról

1578

E, T

Bevallás a távközlési szolgáltatást nyújtók távközlési adójáról

1591

M, E, T

Bevallás a 2015. évi pénzügyi tranzakciós illeték, valamint a 2016. évi fizetési kötelezettségről

1593

T

Bevallás a reklámadóról, adóelőleg-kiegészítésről, reklámadó-előlegről, valamint a reklám-közzététel megrendelőt terhelő kötelezettségéről

1594

E, T

Bevallás a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászati segédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény (Gyftv.) által bevallásra kötelezettek részére

1551

E, T

Bevallás a népegészségügyi termékadóról 2015. év

15NETA

M3, E2, T2

Bevallás a dohánygyártmányok után fizetendő, illetve visszaigényelhető jövedéki adó és általános forgalmi adó összegéről, valamint az önellenőrzéssel történő helyesbítésről

BEV_JO1

E1, E2,
T1, T2, T4

Bevallás az ásványolaj, az alkoholtermék, a sör, a bor, a pezsgő és a köztes alkoholtermék után fizetendő, illetve visszaigényelhető jövedéki adó összegéről, valamint az önellenőrzéssel történő helyesbítésről

BEV_J02

E1, E2,
T1, T2, T4

Havi bevallás a fizetendő, illetve visszaigényelhető energiaadóról, valamint az önellenőrzéssel történő helyesbítésről

15J03

M, E, T

Adatszolgáltatás
Szállítási nyilvántartás havi zárás bejegyzett kereskedő) J12 nyomtatvány

BEV_J12

E2, T2, T4

Szállítási nyilvántartás havi zárás (csomagküldő kereskedő adóügyi képviselője) J13 nyomtatvány

BEV_J13

E2, T2, T4

Befizetés
Biztosítási adó

T

Pénzügyi tranzakciós illeték

T

Reklámadó (reklám-közzététel megrendelőjének, valamint a közzétevőnek az adókötelezettsége)

E, T

Távközlési adó befizetése

M, E, T

Kulturális adó

E, T

Általános forgalmi adó befizetése

M, E, T

Társasági adó előleg befizetése

T

Energiaellátók jövedelemadójának előlege T
Játékadó befizetése

E, T

Távszerencsejáték adója

E, T

A gyógyszer forgalombahozatali engedély jogosultja, illetve a forgalmazó (ideértve a tápszer társadalombiztosítási támogatása iránti kérelmet benyújtót is, ha az nem azonos a tápszer forgalmazójával, akkor a forgalmazót), a gyógyszer-nagykereskedelmi engedéllyel rendelkező gazdálkodó szervezet (ideértve a tápszer nagykereskedelmet folytatót), valamint a gyógyszer-, továbbá a gyógyászati segédeszköz ismertetést végző személyt foglalkoztató fizetési kötelezettsége, illetőleg a gyógyszer forgalombahozatali engedély jogosultjának, illetve a forgalmazónak a Gyftv. 40/A. §-a szerinti fizetési kötelezettsége.

E, T

Népegészségügyi termékadó befizetése

M3, E2, T2

A BEV_J01, illetve a BEV_J02 számú bevalláshoz kapcsolódó adók befizetése

E1, E2,
T1, T2, T4

Energiaadó befizetése

M, E, T


Adózási határidők: 2015. augusztus 27.

Kötelezettség

Bevallás száma

Kire vonatkozik

Befizetés

Jövedéki adó előlege  –

E1, E2, T1,
T2, T4

 

 

M Magánszemély M0 Adószámmal nem rendelkező
M1 Adószámmal rendelkező, aki nem alanya az általános forgalmi adónak (pl. munkáltatói minőségben)
M2 Adószámmal rendelkező, áfa fizetésére nem kötelezett
M3 Áfa fizetésére kötelezett
E Egyéni vállalkozó E1 Áfa fizetésére nem kötelezett
E2 Áfa fizetésére kötelezett
E3 Eva alany egyéni vállalkozó
T Társaság T1 Áfa fizetésére nem kötelezett
T2 Áfa fizetésére kötelezett
T3 Evaalany társaság
T4 Non-profit szervezet, egyéb adóalanyok (alapítvány, közalapítvány, társadalmi szervezet, köztestület, egyház, lakásszövetkezet, önkéntes kölcsönös biztosító pénztár) és egyéb (pl. ügyvédi iroda, végrehajtói iroda, szabadalmi ügyvivő iroda, közjegyzői iroda, magánszemélyek jogi személyiséggel rendelkező munkaközössége, erdőbirtokossági társulat, MRP-célszervezet, közhasznú társaság, vizitársulat)

 

 

Forrás: adonaptar.hu

2015. júliusi adónaptár

2015. július 12. Negyedéves SZJA előleg, TB, KATA befizetés + bevallás, EVA előleg
2015. július 20. Havi ÁFA, negyedéves ÁFA, cégautóadó, társasági adó előleg

2015. június havi adónaptár

Főbb bevallási és befizetési kötelezettségekről:

Június 12.

Bevallás:

 • a munkáltató által levont SZJA-előlegről
 • a munkáltató/kifizető által levont járulékokról
 • egyéni vállalkozó a járulékokról
 • EVA alany a járulékokról
 • szociális hozzájárulási adóról
 • egészségült}-i hozzájárulásról
 • szakképzési hozzájárulási előleltről
 • EKHO (kifizetőt terhelő)

Befizetés:

 • a munkáltató által levont SZJA-előlegről
 • a munkáltató/kifizető által levont járulékokról
 • egyéni vállalkoz6 a jkuIékokt-61
 • EVA alany a járulékokról
 • szociális hozzájárulási adóról
 • biztosítási kötelezettséggel nem rendelkező járuléka
 • egészségügyi hozzájárulás
 • szakképzési hozzájárulási előlelt
 • EKHO (kifizetőt terhelő)
 • KATA

Június 20.

Bevallás:

 • ÁFA (havi adó megállapításra kőtelezett adóalany)
 • játékadóról

Befizetés:

 • AFA (havi adó megállapításra kőtelezett adóalany)
 • társasági adóelőleg (havonta fizetők)
 • játékadó

Májusi adónaptár

2015. május

5. Befizetési határidő

•    Távszerencsejáték adója

5. Bevallási határidő

•    Távszerencsejáték és játékautomaták adója

10. Adatszolgáltatási határidő

•    Elektronikus naplóval rendelkező, hagyományos pénztárgépet használó adózók adatszolgáltatása
•    Az egyedi mentesítéssel rendelkező adózók pénztárgépei adattartalmának CD/DVD-n, illetve egyszer írható optikai adathordozón történő adatszolgáltatása

12. Befizetési határidő

•    A kifizető és munkáltató által levont jövedelemadó
•    Kifizető által levont magánszemélyek egyes jövedelmeinek különadója
•    Háztartási alkalmazottak után fizetendő regisztrációs díj
•    Magánszemély által fizetendő különadó
•    Külföldi személytől levont adó
•    Egészségügyi hozzájárulás
•    Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás
•    Egészségügyi szolgáltatási járulék
•    Egészségbiztosítási, munkaerő-piaci és nyugdíjjárulék
•    Szociális hozzájárulási adó
•    Kifizető által levont osztalékadó
•    Szakképzési hozzájárulás előleg
•    Egyszerűsített foglalkoztatást terhelő közteher
•    KATA

12. Bevallási határidő

•    Havi bevallás (beleértve a magánszemélyek egyes jövedelmeinek különadóját)
•    Szakképzési hozzájárulás előlege

15. Befizetési határidő

•    Idegenforgalmi adó
•    Baleseti adó

15. Bevallási határidő

•    Baleseti adó

15. Adatszolgáltatási határidő

•    Adatszolgáltatás a költségvetési támogatás igénybevételéhez felhasználható igazolás kiadásáról
•    Pénzintézetek adatszolgáltatása a pénzforgalmi bankszámla megnyitásáról és megszüntetéséről

20. Befizetési határidő

•    Havi ÁFA
•    Havi kulturális adó
•    Havi népegészségügyi termékadó
•    Havi társasági adó előleg
•    Vállalkozási tevékenységet nem folytató magánszemély, ÁFA fizetésére nem kötelezett magánszemély jövedelemadója
•    Egészségügyi hozzájárulás – adóelőleg megfizetésére nem kötelezett magánszemély esetén
•    Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás – vállalkozási tevékenységet nem folytató, ÁFA fizetésére nem kötelezett magánszemély
•    Játékadó
•    Távszerencsejáték adója
•    Jövedéki adó előlegének és nettó jövedéki adónak a különbözete
•    Energiaellátók jövedelemadójának előlege
•    Energiaadó
•    A gyógyszer forgalomba hozatali engedély jogosultja, illetve a forgalmazó (ideértve a tápszer társadalombiztosítási támogatása iránti kérelmet benyújtót is, ha az nem azonos a tápszer forgalmazójával, akkor a forgalmazót), a gyógyszer-nagykereskedelmi engedéllyel rendelkező gazdálkodó szervezet (ideértve a tápszer nagykereskedelmet folytatót), a gyógyszerismertetőt foglalkoztató, illetve a gyógyászati segédeszköz ismertetőt foglalkoztató fizetési kötelezettsége
•    Pénzügyi tranzakciós illeték
•    Biztosítási adó
•    Távközlési adó
•    Havi KIVA

20. Bevallási határidő

•    Havi ÁFA
•    ÁFA- bevallás a speciális adózói körbe tartozó adózók részére
•    Havi kulturális adó
•    Havi népegészségügyi termékadó
•    Havi összesítő nyilatkozat
•    Havi bevallás az egyes adókötelezettségekről
•    Vállalkozási tevékenységet nem folytató, ÁFA fizetésére nem kötelezett magánszemély jövedelemadója
•    Játékadó
•    Távszerencsejáték és játékautomaták adója
•    Jövedéki adó
•    Energiaadó
•    Bevallás a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászati segédeszköz-ellátás valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény által bevallásra kötelezett adóalanyok részére
•    Pénzügyi tranzakciós illeték
•    Biztosítási adó
•    Távközlési adó
•    Havi KIVA
•    Költségvetési támogatás gyakoribb igénybevételére jogosult adózó bevallása

20. Költségvetési támogatás

•    Költségvetési támogatás igénylése

20. Adatszolgáltatási határidő

•    Adatszolgáltatás az adózó által az Európai Közösség más tagállamában illetőséggel bíró, közösségi adószámmal nem rendelkező vevő(k) részére történt, az áfatörvényben meghatározott új közlekedési eszköz(ök) értékesítéséről

25.  26.  Befizetési határidő

•    Jövedéki adó előlege

31.  június 2. Befizetési határidő

•    Energiaellátók jövedelemadójának tényleges összegének és befizetett előlegének különbözete
•    Társasági adó tényleges összegének és befizetett előlegének különbözete
•    Innovációs járulék tényleges összegének és befizetett előlegének különbözete
•    Hitelintézetek különadója
•    Hitelintézeti járadék tényleges összegének és befizetett előlegének különbözete
•    Szakképzési hozzájárulás különbözete – a fizetendő szakképzési hozzájárulás alapjának üzleti évet követő ötödik hónapjának utolsó napjáig bekövetkezett változása esetén
•    EVA befizetett előlegének és éves nettó kötelezettségének különbözete
•    KIVA tényleges összegének és befizetett előlegének különbözete
•    Helyi iparűzési adó tényleges összegének és befizetett előlegének különbözete

31.  június 2. Bevallási határidő

•    Energiaellátók jövedelemadója
•    Társasági adó
•    Innovációs járulék
•    A 2014-ben első ízben kötelezetté váló adózók innovációs járulékelőlegéről
•    Hitelintézetek különadója
•    Hitelintézeti járadék
•    Szakképzési hozzájárulás
•    EVA – számviteli törvény hatálya alá tartozó adózó esetében
•    KIVA
•    Helyi iparűzési adó

Áprilisi adónaptár

Ezekre a dátumokra érdemes figyelniük áprilisban a cégeknek.

 2015. április

10. Adatszolgáltatás

• Az egyedi mentesítéssel rendelkező adózók pénztárgépei adattartalmának CD/DVD-n, illetve egyszer írható optikai adathordozón történő adatszolgáltatása

12. – 13. Befizetési határidő

• A kifizető és munkáltató által levont jövedelemadó
• Átalányadó, tételes átalányadó
• Az egyéni vállalkozó, a mezőgazdasági őstermelő által fizetendő adóelőleg, a nem kifizetőtől származó jövedelmet szerzett, továbbá a kifizetőtől származó jövedelmet szerzett (amennyiben a kifizető az adóelőleget bármely okból nem vonta le) magánszemély adóelőlegének befizetése
• Kifizető által levont magánszemélyek egyes jövedelmeinek különadója
• Háztartási alkalmazottak után fizetendő regisztrációs díj
• Magánszemély által fizetendő különadó
• Külföldi személytől levont adó
• EVA előleg
• Hitelintézeti járadék előleg
• Egészségügyi hozzájárulás
• Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás
• Egészségügyi szolgáltatási járulék
• Egészségbiztosítási, munkaerő-piaci és nyugdíjjárulék
• Szociális hozzájárulási adó
• Kifizető által levont osztalékadó
• Szakképzési hozzájárulás előlege
• Egyszerűsített foglalkoztatást terhelő közteher
• KATA

12. – 13. Bevallási határidő

• Havi bevallás (beleértve a magánszemélyek egyes jövedelmeinek különadóját)
• Szakképzési hozzájárulás előlege

15. Befizetési határidő

• Idegenforgalmi adó
• Baleseti adó

15. Bevallási határidő

• Baleseti adó
15. Adatszolgáltatási határidő

• Adatszolgáltatás a költségvetési támogatás igénybevételéhez felhasználható igazolás kiadásáról
• Pénzintézetek adatszolgáltatása a pénzforgalmi bankszámla megnyitásáról és megszüntetéséről
• A pénztárgép használatra kötelezett, bizonylat-kibocsátási kötelezettségét számlával teljesítő adózók havi adatszolgáltatása

20. Befizetési határidő

• Havi és negyedéves ÁFA
• Havi és negyedéves kulturális adó
• Havi és negyedéves népegészségügyi termékadó
• Havi és negyedéves társasági adóelőleg
• Innovációs járulék előleg
• Rehabilitációs hozzájárulás előleg
• Reklámadó (a reklám közzététel megrendelőjének adófizetési kötelezettsége)
• Játékadó
• Távszerencsejáték adója
• Jövedéki adó előlegének és nettó jövedéki adónak a különbözete
• Energiaellátók jövedelemadójának előlege
• Energiaadó
• A gyógyszer forgalomba hozatali engedély jogosultja, illetve a forgalmazó (ideértve a tápszer társadalombiztosítási támogatása iránti kérelmet benyújtót is, ha az nem azonos a tápszer forgalmazójával, akkor a forgalmazót), a gyógyszer-nagykereskedelmi engedéllyel rendelkező gazdálkodó szervezet (ideértve a tápszer nagykereskedelmet folytatót), a gyógyszerismertetőt foglalkoztató, illetve a gyógyászati segédeszköz ismertetőt foglalkoztató fizetési kötelezettsége
• Pénzügyi tranzakciós illeték
• Biztosítási adó
• Távközlési adó
• KIVA
• A forgalmazó és a befektetési alap különadója
• Cégautóadó
• Környezetvédelmi termékdíj
• Mezőgazdasági őstermelő 2014. évi környezetvédelmi termékdíjátalány-fizetési kötelezettsége (termékdíjátalány fizetés esetén)
20. Bevallási határidő

• Havi és negyedéves bevallás az egyes adókötelezettségekről
• Havi és negyedéves ÁFA
• ÁFA- bevallás a speciális adózói körbe tartozó adózók részére
• Havi és negyedéves összesítő nyilatkozat
• Havi és negyedéves kulturális adó
• Havi és negyedéves népegészségügyi termékadó
• Rehabilitációs hozzájárulás
• Reklámadó (a reklám közzététel megrendelőjének adóbevallási kötelezettsége)
• Játékadó
• Távszerencsejáték adó
• Jövedéki adó
• Energiaadó
• Bevallás a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászati segédeszköz-ellátás valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény által bevallásra kötelezett adóalanyok részére
• Pénzügyi tranzakciós illeték
• Biztosítási adó
• Távközlési adó
• KIVA
• A forgalmazó és a befektetési alap különadója
• Bevallás a 2015-ben első ízben kötelezetté váló adózók innovációs járulékelőlegéről
• Cégautóadó
• Környezetvédelmi termékdíj
• Költségvetési támogatás gyakoribb igénybevételére jogosult adózó bevallása

20. Költségvetési támogatás

• Költségvetési támogatás igénylése

20. Adatszolgáltatási határidő

• Adatszolgáltatás az adózó által az Európai Közösség más tagállamában illetőséggel bíró, közösségi adószámmal nem rendelkező vevő(k) részére történt, az áfatörvényben meghatározott új közlekedési eszköz(ök) értékesítéséről

25. – 27. Befizetési határidő

• Jövedéki adó előlege

2015. márciusi adónaptár

Ezekre a dátumokra érdemes figyelniük márciusban a cégeknek.

2015. március

10. Befizetési határidő

• Pénzügyi szervezetek 2015. évi különadójáról

10. Bevallási határidő

• Pénzügyi szervezetek 2015. évi különadójának első részlete
• A jogi személy és az egyéni cég az egyszerűsített vállalkozói adóalanyisága megszűnése miatti, a kisadózó vállalkozók tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló törvény hatálya alá tartozó adóalany adóalanyiságának megszűnése miatti társasági adóelőlege

10. Adatszolgáltatás

• Az egyedi mentesítéssel rendelkező adózók pénztárgépei adattartalmának CD/DVD-n, illetve egyszer írható optikai adathordozón történő adatszolgáltatása

12. Befizetési határidő

• A kifizető és munkáltató által levont jövedelemadó
• Kifizető által levont magánszemélyek egyes jövedelmeinek különadója
• Háztartási alkalmazottak után fizetendő regisztrációs díj
• Magánszemély által fizetendő különadó
• Külföldi személytől levont adó
• Egészségügyi hozzájárulás
• Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás
• Egészségügyi szolgáltatási járulék
• Egészségbiztosítási, munkaerő-piaci és nyugdíjjárulék
• Szociális hozzájárulási adó
• Kifizető által levont osztalékadó
• Szakképzési hozzájárulás előlege
• Egyszerűsített foglalkoztatást terhelő közteher
• KATA

12. Bevallási határidő

• Havi bevallás (beleértve a magánszemélyek egyes jövedelmeinek különadóját)

15. – 16. Befizetési határidő

• Idegenforgalmi adó
• Baleseti adó
• Helyi iparűzési adó
• Kommunális adó
• Gépjárműadó
• Építményadó, telekadó

15. – 16. Bevallási határidő

• Baleseti adó
15. – 16. Adatszolgáltatási határidő

• Adatszolgáltatás a költségvetési támogatás igénybevételéhez felhasználható igazolás kiadásáról
• Pénzintézetek adatszolgáltatása a pénzforgalmi bankszámla megnyitásáról és megszüntetéséről
• A pénztárgép használatra kötelezett, bizonylat-kibocsátási kötelezettségét számlával teljesítő adózók havi adatszolgáltatása

20. Befizetési határidő

• Havi ÁFA
• Havi kulturális adó
• Havi népegészségügyi termékadó
• Havi társasági adóelőleg
• Reklámadó (a reklám közzététel megrendelőjének adófizetési kötelezettsége)
• Játékadó
• Távszerencsejáték adója
• Jövedéki adó előlegének és nettó jövedéki adónak a különbözete
• Energiaellátók jövedelemadójának előlege
• Energiaadó
• A gyógyszer forgalomba hozatali engedély jogosultja, illetve a forgalmazó (ideértve a tápszer társadalombiztosítási támogatása iránti kérelmet benyújtót is, ha az nem azonos a tápszer forgalmazójával, akkor a forgalmazót), a gyógyszer-nagykereskedelmi engedéllyel rendelkező gazdálkodó szervezet (ideértve a tápszer nagykereskedelmet folytatót), a gyógyszerismertetőt foglalkoztató, illetve a gyógyászati segédeszköz ismertetőt foglalkoztató fizetési kötelezettsége
• Pénzügyi tranzakciós illeték
• Közművezetékek adójának első részlete
• Biztosítási adó
• Távközlési adó
20. Bevallási határidő

• Havi bevallás az egyes adókötelezettségekről
• Havi ÁFA
• ÁFA- bevallás a speciális adózói körbe tartozó adózók részére
• Havi összesítő nyilatkozat
• Havi kulturális adó
• Havi népegészségügyi termékadó
• Reklámadó (a reklám közzététel megrendelőjének adóbevallási kötelezettsége)
• Játékadó
• Távszerencsejáték adó
• Jövedéki adó
• Energiaadó
• Bevallás a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászati segédeszköz-ellátás valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény által bevallásra kötelezett adóalanyok részére
• Pénzügyi tranzakciós illeték
• Közművezetékek adója
• Biztosítási adó
• Távközlési adó
• Költségvetési támogatás gyakoribb igénybevételére jogosult adózó bevallása

20. Költségvetési támogatás

• Költségvetési támogatás igénylése

20. Adatszolgáltatási határidő

• Üzemanyag-forgalmazók jelentése a bioüzemanyagok közlekedési célú felhasználásáról
• Adatszolgáltatás az Art. 7. melléklet 3. pontja szerinti szervezet részére a 2005. június 30. napja után keletkezett és 2014. évben kifizetett (juttatott) kamatjövedelemről
• Adatszolgáltatás az adózó által az Európai Közösség más tagállamában illetőséggel bíró, közösségi adószámmal nem rendelkező vevő(k) részére történt, az áfatörvényben meghatározott új közlekedési eszköz(ök) értékesítéséről

25. Befizetési határidő

• Jövedéki adó előlege
• A gyógyszerforgalomba hozatali engedély jogosultjának a 2006. évi XCVIII. törvény 42. §-ában meghatározott fizetési kötelezettsége
25. Bevallási határidő

• Bevallás a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászati segédeszköz-ellátás valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény által bevallásra kötelezett adóalanyok részére
31. Befizetési határidő

• Környezetterhelési díj
• Környezetterhelési díjelőleg

31. Bevallási határidő

• Környezetterhelési díjelőlegről illetve éves díjkötelezettségről

31. Adatszolgáltatás

• Adatszolgáltatás a kisadózó vállalkozás részére a 2014. évben juttatott, 1 millió forintot meghaladó kifizetésről

 

Forrás: napi gazdaság

2015. Februári adónaptár

2015. február

10. Adatszolgáltatás

• Az egyedi mentesítéssel rendelkező adózók pénztárgépei adattartalmának CD/DVD-n, illetve egyszer írható optikai adathordozón történő adatszolgáltatása

12. Befizetési határidő

• A kifizető és munkáltató által levont jövedelemadó
• Kifizető által levont magánszemélyek egyes jövedelmeinek különadója
• Háztartási alkalmazottak után fizetendő regisztrációs díj
• Magánszemély által fizetendő különadó
• Külföldi személytől levont adó
• Egészségügyi hozzájárulás
• Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás
• Egészségügyi szolgáltatási járulék
• Egészségbiztosítási, munkaerő-piaci és nyugdíjjárulék
• Szociális hozzájárulási adó
• Kifizető által levont osztalékadó
• Szakképzési hozzájárulás nettó összegének és előlegének különbözete
• Egyszerűsített foglalkoztatást terhelő közteher
• KATA

12. Bevallási határidő

• Havi bevallás (beleértve a magánszemélyek egyes jövedelmeinek különadóját)
• Szakképzési hozzájárulás nettó összegének és előlegének különbözete

15. – 16. Befizetési határidő

• Idegenforgalmi adó
• Baleseti adó

15. – 16. Bevallási határidő

• Baleseti adó
15. – 16. Adatszolgáltatási határidő

• Adatszolgáltatás a költségvetési támogatás igénybevételéhez felhasználható igazolás kiadásáról
• Pénzintézetek adatszolgáltatása a pénzforgalmi bankszámla megnyitásáról és megszüntetéséről
• A pénztárgép használatra kötelezett, bizonylat-kibocsátási kötelezettségét számlával teljesítő adózók havi adatszolgáltatása

15. – 16. Nyilatkozat

• Nyilatkozat az egyszerűsített 1453E bevallás elkészítéséhez (személyi jövedelemadó, egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás, egészségügyi hozzájárulás)

20. Befizetési határidő

• Havi ÁFA
• Havi kulturális adó
• Havi népegészségügyi termékadó
• Havi társasági adóelőleg
• Reklámadó (a reklám közzététel megrendelőjének adófizetési kötelezettsége)
• Játékadó
• Távszerencsejáték adója
• Jövedéki adó előlegének és nettó jövedéki adónak a különbözete
• Energiaellátók jövedelemadójának előlege
• Energiaadó
• A gyógyszer forgalomba hozatali engedély jogosultja, illetve a forgalmazó (ideértve a tápszer társadalombiztosítási támogatása iránti kérelmet benyújtót is, ha az nem azonos a tápszer forgalmazójával, akkor a forgalmazót), a gyógyszer-nagykereskedelmi engedéllyel rendelkező gazdálkodó szervezet (ideértve a tápszer nagykereskedelmet folytatót), a gyógyszerismertetőt foglalkoztató, illetve a gyógyászati segédeszköz ismertetőt foglalkoztató fizetési kötelezettsége
• Pénzügyi tranzakciós illeték
• Biztosítási adó
• Távközlési adó
• KIVA

20. Bevallási határidő

• Havi bevallás az egyes adókötelezettségekről
• Havi ÁFA
• ÁFA- bevallás a speciális adózói körbe tartozó adózók részére
• Havi összesítő nyilatkozat
• Havi kulturális adó
• Havi népegészségügyi termékadó
• Reklámadó (a reklám közzététel megrendelőjének adóbevallási kötelezettsége)
• Játékadó
• Távszerencsejáték adó
• Jövedéki adó
• Energiaadó
• Bevallás a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászati segédeszköz-ellátás valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény által bevallásra kötelezett adóalanyok részére
• Pénzügyi tranzakciós illeték
• Biztosítási adó
• Távközlési adó
• Havi KIVA
• Költségvetési támogatás gyakoribb igénybevételére jogosult adózó bevallása

20. Költségvetési támogatás

• Költségvetési támogatás igénylése

20. Adatszolgáltatási határidő

• Adatszolgáltatás az adózó által az Európai Közösség más tagállamában illetőséggel bíró, közösségi adószámmal nem rendelkező vevő(k) részére történt, az áfatörvényben meghatározott új közlekedési eszköz(ök) értékesítéséről

25. Befizetési határidő

• Jövedéki adó előlege
25. Befizetési határidő

• Egyes adókötelezettségekkel kapcsolatos éves befizetés (rehabilitációs hozzájárulás)
• Megállapított EVA befizetett előlegének és éves nettó kötelezettségének különbözete
• ÁFA – éves bevallók esetén
• Éves SZJA, járulék, különadó, egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás – vállalkozási tevékenységet folytató vagy ÁFA kötelezettséget eredményező tevékenységet végző esetén
• Jövedéki adó előlege
• Éves népegészségügyi termékadó (nem áfa alany, alanyi adómentes áfa alany, valamint áfa bevallás benyújtására nem kötelezett adózó esetén)
• Kulturális adó (nem áfa alany, alanyi adómentes áfa alany, valamint áfa bevallás benyújtására nem kötelezett adózó esetén)
• Kisadózó vállalkozás százalékos mértékű adója

25. Bevallási határidő

• Éves bevallás az egyes adókötelezettségekről (rehabilitációs hozzájárulás)
• EVA – számviteli törvény hatálya alá nem tartozó adóalany esetén
• ÁFA – éves bevallók esetén
• Éves bevallás a személyi jövedelemadóról, a járulékról, az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról, és különadójáról
• Jövedéki adó előlege
• Éves népegészségügyi termékadó
• Kulturális adó (nem áfa alany, alanyi adómentes áfa alany, valamint áfa bevallás benyújtására nem kötelezett adózó esetén)
• Negyedéves/éves bevallás a fogyasztói árkiegészítés adatairól szolgáltatáscsoportonként
• Nyilatkozat és adatszolgáltatás megszerzett bevételről, bevallás százalékos mértékű adóról kisadózó vállalkozás részére

2015. Januári adónaptár

2015. január

10. Adatszolgáltatási határidő

• Az egyedi mentesítéssel rendelkező adózók pénztárgépei adattartalmának CD/DVD-n, illetve egyszer írható optikai adathordozón történő adatszolgáltatása

12. Befizetési határidő

• A kifizető és munkáltató által levont jövedelemadó
• Átalányadó, tételes átalányadó
• Az egyéni vállalkozó, a mezőgazdasági őstermelő által fizetendő adóelőleg, a nem kifizetőtől származó jövedelmet szerzett, továbbá a kifizetőtől származó jövedelmet szerzett (amennyiben a kifizető az adóelőleget bármely okból nem vonta le) magánszemély adóelőlegének befizetése
• Kifizető által levont magánszemélyek egyes jövedelmeinek különadója
• Háztartási alkalmazottak után fizetendő regisztrációs díj
• Magánszemély által fizetendő különadó
• Külföldi személytől levont adó
• Egészségügyi hozzájárulás
• Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás
• Egészségügyi szolgáltatási járulék
• Egészségbiztosítási, munkaerő-piaci és nyugdíjjárulék
• Szociális hozzájárulási adó
• Kifizető által levont osztalékadó
• Szakképzési hozzájárulás nettó összegének és előlegének különbözete
• Egyszerűsített foglalkoztatást terhelő közteher
• KATA

12. Bevallási határidő

• Havi bevallás (beleértve a magánszemélyek egyes jövedelmeinek különadóját)
• Szakképzési hozzájárulás nettó összegének és előlegének különbözete

15. Befizetési határidő

• Idegenforgalmi adó
• Baleseti adó
• A naptári évtől eltérő üzleti évet választó adózók átmeneti adóévre vonatkozó reklámadó előlegének 1. részlete

15. Bevallási határidő

• Baleseti adó
• Bevallás a naptári évtől eltérő üzleti évet választó adózók átmeneti adóévre vonatkozó reklámadó előlegéről
15. Adatszolgáltatási határidő

• Adatszolgáltatás a költségvetési támogatás igénybevételéhez felhasználható igazolás kiadásáról
• Pénzintézetek adatszolgáltatása a pénzforgalmi bankszámla megnyitásáról és megszüntetéséről
• Adatszolgáltatás a termékdíj raktárban történő be- és kiszállításról, továbbá a raktárkészletről

20. Befizetési határidő

• Havi és negyedéves ÁFA
• Havi és negyedéves kulturális adó
• Havi és negyedéves népegészségügyi termékadó
• Havi és negyedéves társasági adóelőleg (ha feltöltésre nem volt kötelezett)
• Környezetvédelmi termékdíj (negyedéves bevallók, átalányfizetésre jogosultak a mezőgazdasági termelők kivételével)
• Reklámadó (a reklám közzététel megrendelőjének adófizetési kötelezettsége)
• Játékadó
• Távszerencsejáték adója
• Jövedéki adó előlegének és nettó jövedéki adónak a különbözete
• Energiaellátók jövedelemadójának előlege (ha feltöltésre nem volt kötelezett)
• Energiaadó
• A gyógyszer forgalomba hozatali engedély jogosultja, illetve a forgalmazó (ideértve a tápszer társadalombiztosítási támogatása iránti kérelmet benyújtót is, ha az nem azonos a tápszer forgalmazójával, akkor a forgalmazót), a gyógyszer-nagykereskedelmi engedéllyel rendelkező gazdálkodó szervezet (ideértve a tápszer nagykereskedelmet folytatót), a gyógyszerismertetőt foglalkoztató, illetve a gyógyászati segédeszköz ismertetőt foglalkoztató fizetési kötelezettsége
• Pénzügyi tranzakciós illeték
• Biztosítási adó
• Távközlési adó
• Havi és negyedéves KIVA
• Cégautóadó

20. Bevallási határidő

• Havi és negyedéves bevallás az egyes adókötelezettségekről
• Havi és negyedéves ÁFA
• ÁFA- bevallás a speciális adózói körbe tartozó adózók részére
• Havi és negyedéves összesítő nyilatkozat
• Havi és negyedéves kulturális adó
• Havi és negyedéves népegészségügyi termékadó
• Környezetvédelmi termékdíj (negyedéves bevallók, átalányfizetésre jogosultak a mezőgazdasági termelők kivételével)
• Reklámadó (a reklám közzététel megrendelőjének adóbevallási kötelezettsége)
• Játékadó
• Távszerencsejáték adó
• Jövedéki adó
• Energiaadó
• Bevallás a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászati segédeszköz-ellátás valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény által bevallásra kötelezett adóalanyok részére
• Pénzügyi tranzakciós illeték
• Biztosítási adó
• Távközlési adó
• Havi és negyedéves KIVA
• Cégautóadó
• Költségvetési támogatás gyakoribb igénybevételére jogosult adózó bevallása

20. Költségvetési támogatás

• Költségvetési támogatás igénylése

20. Adatszolgáltatási határidő

• Adatszolgáltatás az adózó által az Európai Közösség más tagállamában illetőséggel bíró, közösségi adószámmal nem rendelkező vevő(k) részére történt, az áfatörvényben meghatározott új közlekedési eszköz(ök) értékesítéséről

25. – 26. Befizetési határidő

• Jövedéki adó előlege

31. – 2. Adatszolgáltatás

• A hitelintézet adatszolgáltatása a vissza nem térítendő munkáltatói támogatások kifizetéséről
• Önkéntes, kölcsönös biztosító pénztár adatszolgáltatása
• A befektetési szolgáltató adatszolgáltatása értékpapír átruházásról
• Kifizető adatszolgáltatása az Art. 7. melléklete szerint juttatott kamatjövedelemről
• Adatszolgáltatás adókedvezményre jogosító igazolásról
• A kifizető adatszolgáltatás külföldi személy részére 2014. évben kifizetett osztalékjövedelemről

 

Decemberi adónaptár

Ezekre a dátumokra érdemes figyelniük decemberben a cégeknek.

2014. december

5. Befizetési határidő

• Távszerencsejáték adója

5. Bevallási határidő

• Távszerencsejáték és játékautomaták adója

10. Befizetési határidő

• Pénzügyi szervezetek különadójának negyedik részlete
• A 2010-2013 között jogelőd nélkül létrejött, valamint eltérő üzleti évet választó pénzügyi szervezet különadójának második részlete
• Az egyszerűsített vállalkozói vagy kisvállalati adóalanyiság megszűnése miatt 2014-ben a társasági adó alanyává vált adózó társasági adóelőlege

10. Adatszolgáltatási határidő

• Elektronikus naplóval rendelkező, hagyományos pénztárgépet használó adózók adatszolgáltatása
• Az egyedi mentesítéssel rendelkező adózók pénztárgépei adattartalmának CD/DVD-n, illetve egyszer írható optikai adathordozón történő adatszolgáltatása

12. Befizetési határidő

• A kifizető és munkáltató által levont jövedelemadó
• Kifizető által levont magánszemélyek egyes jövedelmeinek különadója
• Háztartási alkalmazottak után fizetendő regisztrációs díj
• Magánszemély által fizetendő különadó
• Külföldi személytől levont adó
• Egészségügyi hozzájárulás
• Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás
• Egészségügyi szolgáltatási járulék
• Egészségbiztosítási, munkaerő-piaci és nyugdíjjárulék
• Szociális hozzájárulási adó
• Kifizető által levont osztalékadó
• Szakképzési hozzájárulás előleg
• Egyszerűsített foglalkoztatást terhelő közteher
• KATA

12. Bevallási határidő

• Havi bevallás (beleértve a magánszemélyek egyes jövedelmeinek különadóját)
• Szakképzési hozzájárulás előlege

15. Befizetési határidő

• Idegenforgalmi adó
• Baleseti adó

15. Bevallási határidő

• Baleseti adó

15. Adatszolgáltatási határidő

• Adatszolgáltatás a költségvetési támogatás igénybevételéhez felhasználható igazolás kiadásáról
• Pénzintézetek adatszolgáltatása a pénzforgalmi bankszámla megnyitásáról és megszüntetéséről
• Adatszolgáltatás a termékdíj raktárban történő be- és kiszállításról, továbbá a raktárkészletről

20. – 22. Befizetési határidő

• Havi ÁFA
• Havi kulturális adó
• Havi népegészségügyi termékadó
• Havonta fizetők társasági adó előlege
• Társasági adóelőleg kiegészítése az adóévi várható fizetendő adó összegére
• Hitelintézeti járadék előleg
• Hitelintézeti járadékelőleg kiegészítése az adóévi várható fizetendő adó összegére
• EVA előleg kiegészítése az adóévi várható fizetendő adó összegére
• Energiaellátók jövedelemadójának előlege
• Energiaellátók jövedelemadójának kiegészítése
• Környezetvédelmi termékdíj előlege
• Helyi iparűzési adó kiegészítése az adóévi várható fizetendő adó összegére
• Innovációs járulékelőleg
• Innovációs járulék kiegészítése az adóévi várható fizetendő adó összegére
• Reklámadó (a reklám közzététel megrendelőjének adófizetési kötelezettsége)
• Reklámadó előleg fizetés a Reklámadóról szóló törvény 7. § (3) c)-d) szerinti esetben
• Reklámadó előlegének kiegészítése az adóévi várható fizetendő adó összegére
• Játékadó
• Távszerencsejáték adója
• Jövedéki adó előlegének és nettó jövedéki adónak a különbözete
• Energiaadó
• A gyógyszer forgalomba hozatali engedély jogosultja, illetve a forgalmazó (ideértve a tápszer társadalombiztosítási támogatása iránti kérelmet benyújtót is, ha az nem azonos a tápszer forgalmazójával, akkor a forgalmazót), a gyógyszer-nagykereskedelmi engedéllyel rendelkező gazdálkodó szervezet (ideértve a tápszer nagykereskedelmet folytatót), a gyógyszerismertetőt foglalkoztató, illetve a gyógyászati segédeszköz ismertetőt foglalkoztató fizetési kötelezettsége
• A gyógyszer forgalomba hozatali engedély jogosultjának (ideértve a tápszer társadalombiztosítási támogatása iránti kérelmet benyújtót is, ha az nem azonos a tápszer forgalmazójával, akkor a forgalmazót) előleg fizetési kötelezettsége
• Pénzügyi tranzakciós illeték
• Biztosítási adó
• Távközlési adó
• Havi KIVA

20. – 22. Bevallási határidő

• Havi bevallás az egyes adókötelezettségekről
• Havi ÁFA
• ÁFA- bevallás a speciális adózói körbe tartozó adózók részére
• Havi kulturális adó
• Havi népegészségügyi termékadó
• Havi összesítő nyilatkozat
• Bevallás a társasági adóelőleg-kiegészítés összegéről
• Bevallás az energiaellátók jövedelemadójának kiegészítéséről
• Bevallás az iparűzési adóelőleg-kiegészítés összegéről
• Bevallás az innovációs járulék kiegészítés összegéről
• Reklámadó (a reklám közzététel megrendelőjének adóbevallási kötelezettsége)
• Bevallás a 2014. évi reklámadó adóelőlegéről és az adóelőleg-kiegészítésről
• Játékadó
• Távszerencsejáték és játékautomaták adója
• Jövedéki adó
• Energiaadó
• Bevallás a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászati segédeszköz-ellátás valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény által bevallásra kötelezett adóalanyok részére
• Pénzügyi tranzakciós illeték
• Biztosítási adó
• Távközlési adó
• Havi KIVA
• Költségvetési támogatás gyakoribb igénybevételére jogosult adózó bevallása

20. – 22. Költségvetési támogatás

• Költségvetési támogatás igénylése

20. – 22. Adatszolgáltatási határidő

• Adatszolgáltatás az adózó által az Európai Közösség más tagállamában illetőséggel bíró, közösségi adószámmal nem rendelkező vevő(k) részére történt, az áfatörvényben meghatározott új közlekedési eszköz(ök) értékesítéséről

25. – 29. Befizetési határidő

• Jövedéki adó előlege

31. Befizetési határidő

• Környezetterhelési díj előlege

31. Bevallási határidő

• Környezetterhelési díj

Login