Számviteli Szolgáltató Bt. oldalán

Pénzügyi mutatószámok

Tartósan befektetett eszközök aránya

Befektetett eszközök / Eszközök összesen

Azt mutatja, hogy a vállalkozás összes eszközéből mekkora hányadot tesznek ki a tartósan befektetett eszközök.

A bázismutatóhoz való viszonyítás az arányok elmozdulását mutatja.

Tárgyi eszközök aránya

Tárgyi eszközök / Eszközök összesen

Azt jelzi, hogy a működő eszközökön belül mekkora hányadot képviselnek a több éven keresztül használatos tárgyi eszközök.

A műszaki berendezések, gépek, járművek aránya

Műszaki berendezések nettó értéke / Tárgyi eszközök

 

 

A vállalat vagyonának jellemző mutatója, a gépesítettségre utal, a termelésben közvetlenül résztvevő eszközök arányát mutatja a tárgyi eszközökön belül.

Műszaki berendezések elhasználódottsági foka

 

Műszaki berendezés nettó értéke / Műszaki berendezés bruttó értéke

Azt mutatja, hogy átlagosan mennyire elhasználódottak a vállalkozás műszaki berendezései. Kedvező, ha a mutató értéke 50%-nál nagyobb.

 

Tárgyi eszközök megújítása

Tárgyévi beruházás / Tárgyi eszközök

Azt jelenti, hogy a beruházási tevékenység milyen fejlődési lehetőséget biztosít, a tárgyi eszközök milyen mértékben újulnak meg a belépő beruházások miatt. Kedvező a vállalkozás számára, ha a mutató értéke növekvő, vagyis a jelenlegi (nettó) értéket egyre inkább új eszközökkel váltjuk ki.

Befektetett eszközök fedezettsége

Saját tőke / Befektetett eszközök

Azt mutatja, hogy az összes befektetett eszközt milyen arányban finanszírozza a saját tőke.

 

Kedvező, ha a mutató minél nagyobb, mert ez azt jelenti, hogy a saját források egyre nagyobb hányadát finanszírozzák a befektetett eszközöknek.

 

Tárgyi eszközök fedezettsége

Saját tőke / Tárgyi eszközök

Azt jelzi, hogy a befektetett eszközökön belül a tárgyi eszközök finanszírozására – közvetlenül a termelésben résztvevő tartósan befektetett eszközökre – a saját tőke milyen mértékben nyújt fedezetet.

Kedvező, ha a saját tőke elsősorban ezt az eszközcsoportot fedezi a legnagyobb arányban.

 

Tárgyi eszközök hatékonysága

Nettó árbevétel / Tárgyi eszközök

Azt mutatja, hogy a vállalkozás mérlegében kimutatott tárgyi eszközök működtetésével mekkora összegű nettó árbevételt ért el, azaz egységnyi tárgyi eszköz működtetésével mekkora összegű árbevétel realizálható.

 

Forgóeszközök aránya

Forgóeszközök / Eszközök összesen

Arról tájékoztat, hogy az összes eszköz között milyen arányt képvisel a rövid távon befektetett eszközök értéke. Ez utalhat a vállalkozás tevékenységének forgóeszköz igényességére.

Készletek fordulatszáma

Értékesítés nettó árbevétele / Készletek

Azt jelzi, hogy a készletek (záró) hányszor térülnek meg a nettó árbevételben (a mutató számítható átlagos készlet alapján is). A mutató értékelésénél a minél magasabb érték jelzi a kedvező tendenciát.

Az idegen tőke aránya

Idegen tőke / Összes forrás

A mutató a gazdálkodó szervezet adósságának mértékére is utal, pontosabb elemzéshez a kötelezettségek értékét célszerű megbontani hosszú lejáratú és rövid lejáratú kötelezettségre.

Kedvező a vállalkozás számára, ha a mutató értéke úgy alakul, hogy a tőke összetételében a saját források a meghatározók.

Saját tőke aránya

Saját tőke / Összes forrás

A saját tőke részesedését mutatja az összes források között. Célszerű, a mutató értékeléséhez a saját tőke szerkezetét is megvizsgálni. A mutató értelmezhető úgy is, hogy – mérlegfőösszegről lévén szó – a vállalkozás eszközeit milyen arányban finanszírozza a saját tőke.

Saját tőke növekedési mutató

Saját tőke / Jegyzett tőke

Kedvező, ha a mutató értéke 1-nél nagyobb. Az 1-nél kisebb mutató a tőkevesztésre utal, amely ha tartóssá válik problémákat vetít előre.

A tőke jövedelmezősége

Adózott eredmény / Saját tőke

Azt jelzi, hogy az egységnyi lekötött saját tőke mekkora adózott eredményt hoz a vállalkozás számára. A mutató növekvő tendenciája kedvező. Értékelésnél a saját tőke szerkezetét, elemeinek befolyásoló szerepét, valamint az eredményelemzést is célszerű figyelembe venni.

Login