Számviteli Szolgáltató Bt. oldalán

Áfatörvény változása: tippek a káros hatások kivédésére

Kevesebb, mint két hónap van hátra, s ha minden marad így, akkor július 1-jén hatályba lépnek az áfatörvényben azok a változások, amelyek az időszakos elszámolás alá eső ügyletek sajátos teljesítés-meghatározását érintik. A következőkben, a felkészülést segítendő, két ötletet adunk közre, amelyek tompíthatják a változás káros hatásait.

Mindenekelőtt azonban foglaljuk össze röviden a változás lényegét. Azt az egyöntetű szabályozást, amely jelenleg még az időszakos elszámolású – másik közkeletű kifejezéssel élve: a folyamatos teljesítésű – ügyletekre vonatkozik, július 1-jével felváltja egy kettős szabályozás. E kettős szabályozáson belül a mai, az ellenérték megtérítésének esedékességéhez, azaz a fizetés határidejéhez kapcsolt áfa-fizetési kötelezettséget keletkeztető teljesítési szabály kivételesen marad fenn. Előnyeit a továbbiakban csak azok élvezhetik, akik

– közszolgáltatási szerződés bázisán (Ptk. 6:256. §-a) zömében közüzemi szolgáltatásokat nyújtanak egyetemes szolgáltatóként, vagy
– telekommunikációs szolgáltatást nyújtanak, ideértve az általuk – legalábbis jogi értelemben – teljesített olyan más ügyleteket is, amelyek teljesítése e hálózat felhasználásával történik, feltéve, hogy ezek is részét képezik a telekommunikációs szolgáltatás elszámolási időszakának.

Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (Áfa tv.) fentebb felsorolt esetein kívül (58. § (1a) bekezdés) viszont minden más esetre az az új főszabály lesz érvényes, mely szerint teljesítésnek annak az időszaknak az utolsó napja számít, amelyre a felek közötti időszakos elszámolás vonatkozik, illetve amelyre az ellenértéket megállapították (58. § (1) bekezdés)

Forrás: adozona

Login