Számviteli Szolgáltató Bt. oldalán

Cégátalakulásnál ilyen feladatokkal kell megbirkóznia

letöltés

Az átalakulás, kiválás, szétválás, beolvadás, egyesülés számos számviteli, adózási és elszámolási kérdést vet fel a volt és az új tagok között. Példákkal segítjük a szabályok értelmezését.

Az új Ptk. hatályba lépésétől új törvény – az egyes jogi személyek átalakulásáról, egyesüléséről, szétválásáról szóló 2013. évi CLXXVI. törvény (Átv.) – fogalmazza meg a jogi személyek átalakulásának jogi feltételeit, változatlanul a számviteli törvény tartalmazza az átalakuláshoz kapcsolódó dokumentumok (beszámolók, vagyonmérlegek) tartalmára, elkészítésére vonatkozó előírásokat, és több adótörvény ír elő általánostól eltérő, kivételes rendelkezést az átalakulással érintettekre.

Jogi személyek átalakulásának jogi háttere, kerete   

Az Átv. elsődlegesen a gazdasági társaságok, a szövetkezetek, az egyesülés szervezeti változásainak szabályait fogalmazza meg. Más jogi személyek, például az alapítvány és egyesület egyesülésére és szétválására vonatkozó részletszabályokat a Civil tv. (2011. évi CLXXV. törvény), az egyházakét az Ehtv. (2011. évi CCII. törvény) tartalmazza.

Az átalakulás lebonyolításának szabályai azonban érdemben nem változnak a korábbi társasági jogi szabályokhoz képest. Az átalakulásról főszabályként továbbra is két ülésen dönt a döntéshozó szerv. Az első ülés lényege az elhatározás, a másodiké az átalakulás dokumentumainak elfogadásával a tényleges döntés az átalakulásról.

Forrás: adozona.hu

Login