Számviteli Szolgáltató Bt. oldalán

Fontos tudnivalók a gyed-extráról

Jelentősen átalakult január elsejétől a gyermekvállalással összefüggő ellátási rendszer. Cikkünkben azt tekintjük át, hogy a különféle juttatásokat a szülők milyen formában és mértékben „halmozhatják” vagy oszthatják meg egymás között. Nagyon fontos tudni, hogy többes ellátás csak a 2013. december 31-ét követően született gyermekek után igényelhető.

Kezdjük a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény (Eb.tv.) alapján járó pénzbeli ellátásokkal.

Az Eb.tv. 39. § (1) bekezdése szerint, aki ugyanazon biztosítási jogviszony alapján egyidejűleg táppénzre vagy baleseti táppénzre, terhességi-gyermekágyi segélyre, illetve gyermekgondozási díjra is jogosult, választása szerint – az e törvényben foglalt kivételekkel – csak az egyik ellátást veheti igénybe.

Mindez azt jelenti, hogy főszabály szerint egy biztosítási jogviszony alapján az említett ellátások közül csak egy vehető igénybe, azzal, hogy ez alól kivételt állapíthat meg – és állapít is meg a bevezetőben említett módosítások kapcsán – a törvény.

Továbblépve az említett jogszabályi hely (2) bekezdésére megtudhatjuk, hogy aki ugyanazon gyermek jogán egyidejűleg gyesre (gyermekgondozási segély) vagy gyetre (gyermekgondozási támogatásra) és az előzőekben említett pénzbeli ellátásokra is jogosult, választása szerint csak az egyik ellátást veheti igénybe. Kivétel ez alól az a személy, aki gyermekgondozási támogatás, illetve gyermekgondozási díj igénybevétele mellett munkát vállal, és keresőképtelenségére tekintettel táppénz (baleseti táppénz) illeti meg.

E szabály szerint tehát ugyanazon gyermek jogán csak egy ellátás folyósítható, azzal, hogy az ellátásban részesülő szülő amennyiben keresőtevékenységet is folytat, akkor e jogviszonya alapján jogosult táppénzre.

Például, ha az édesanya egy évnél idősebb gyermekére tekintettel gyedet kap, és emellett keresőtevékenységet folytat, akkor keresőképtelensége esetén megilleti őt a táppénz is.

Fontos kitétel ugyanakkor, hogy ha a szülők a közös háztartásukban élő gyermekük után egyidejűleg jogosultak táppénzre, terhességi-gyermekágyi segélyre, gyermekgondozási díjra, valamint gyermekgondozási támogatásokra, választásuk szerint az ellátást csak az egyik szülő veheti igénybe.

Ez a rendelkezés tehát kizárja annak a lehetőségét, hogy ugyanarra a gyermekre tekintettel mindkét szülő igénybe vegyen valamilyen ellátást. Nincs mód tehát arra, hogy az egyik szülő a gyermekük után gyedben a másik pedig gyesben részesüljön.

Az Eb.tv. 39. § új (4) és (5) bekezdése azonban már megengedőbb a különböző korú gyermekek tekintetében. A jogszabály alkalmazásában különböző korú gyermekek alatt a nem azonos várandóságból született gyermekeket kell érteni.

E szerint a szülő a különböző korú gyermekei jogán a gyest vagy gyetet, illetve az előzőekben említett pénzbeli ellátásokat egyidejűleg is igénybe veheti, illetve ha a különböző korú gyermekeire tekintettel az egyik gyermeke után jogosult terhességi-gyermekágyi segélyre vagy gyermekgondozási díjra, akkor a másik gyermeke jogán járó terhességi-gyermekágyi segélyt vagy gyermekgondozási díjat egyidejűleg is kaphatja.

Például, ha az édesanya az idősebb kisgyermekére tekintettel gyesben részesül, nincs akadálya annak, hogy újszülöttje után terhességi gyermekágyi segélyt igényeljen. Vagy, ha az anya gyesben részesül, a kisebbik gyermekére tekintettel minden további nélkül igényelhet terhességi gyermekágyi segélyt vagy gyedet.

Utóbbi esetben is kitétel – az Eb.tv. 39. § (6) bekezdése szerint –, hogy a gyermekek után járó felsorolt ellátásokat – a gyermekápolási táppénz kivételével – egyidejűleg csak az egyik szülő veheti igénybe.

Tehát, ha egy család egyik gyermekére tekintettel gyedre a másikra pedig gyesre jogosult, akkor mindkét ellátást ugyanannak a szülőnek kell igénybe vennie. Nincs mód arra, hogy az anya gyeden az apa pedig gyesen legyen.

Ami a gyes és a gyet együtt folyósítását illeti: amennyiben ezekre az ellátásokra a szülők egyidejűleg több gyermek után lennének jogosultak, úgy a támogatást csak egy jogcímen, és csak az egyik szülő részére lehet megállapítani a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény 25. § értelmében azzal, hogy a gyesre való jogosultság egyidejűleg legfeljebb két gyermekre tekintettel állhat fenn.

Tehát nem fordulhat elő, hogy a gyetben részesülő szülő másik gyermekére tekintettel gyest igényeljen, de az nem kizárt, hogy két gyermeke után éljen a gyes lehetőségével.

Végül arra kell felhívnunk a figyelmet, hogy az említett többes ellátás csak a 2013. december 31-ét követően született gyermekek után igényelhető.

Például, ha az édesanya a tavalyi évben 1 és 2 éves gyermekire tekintettel az akkori szabályoknak megfelelően csak gyedben részesült, 2014-ben sem igényelhet a gyed mellé gyest a nagyobbik gyermeke után. Ám, ha 2014-ben ismét szül, akkor a gyed mellett megilleti a terhességi gyermekágyi segély is.

Forrás: adozona.hu

Login