Számviteli Szolgáltató Bt. oldalán

Fontos tudnivalók az online pénztárgépekről

letöltés (1)Tájékoztató támogatás kiutalásáról, ha a pénztárgép tévedésből nem a támogatásra jogosító üzembe helyezési kóddal került megszemélyesítésre

A 7/2014. (II. 14.) NGM rendelet 2014. február 15-i hatállyal kiegészítette a pénztárgépek cseréjéhez nyújtott támogatásról szóló 16/2013. (VI. 3.) NGM rendeletet a 13/C. §-sal.

Amennyiben az online pénztárgép 2013. és 2014. évi beszerzéséhez nyújtott – általános esetben 50 ezer forint összegű – támogatásra jogosító üzembe helyezési kóddal rendelkező üzemeltető a pénztárgép üzembe helyezésekor tévedésből

 • nem a támogatásra jogosító üzembe helyezési kódot adta át az eladó részére, vagy
 • az eladó tévedésből nem a támogatásra jogosító üzembe helyezési kódot használta fel a pénztárgép üzembe helyezésekor,

az állami adóhatóság kérelemre kiutalja a támogatás összegét.

A támogatás kiutalása az üzemeltető vagy az eladó részére történhet:

1. Ha az üzemeltetőrészére az eladó a pénztárgépet támogatással nem csökkentett, teljes vételáron értékesítette, úgy az üzemeltetőnek a támogatás összegének kiutalása érdekében az állami adóhatósághoz be kell nyújtania:

  • jelen tájékoztató 1. számú mellékletét képező kérelmet, valamint másolatban
  • a támogatásra jogosító, fel nem használt üzembe helyezési kódról kiadott igazolást,
  • a felhasznált üzembe helyezési kódról kiadott igazolást,
  •  az értékesítésről kibocsátott számlát.

2. Ha az eladó az üzemeltető részére a pénztárgépet támogatással csökkentett vételáronértékesítette, úgy a támogatás összegének kiutalása érdekében az eladónak az állami adóhatósághoz be kell nyújtania:

  • jelen tájékoztató 2. számú mellékletét képező kérelmet, valamint másolatban
  • a támogatásra jogosító, fel nem használt üzembe helyezési kódról kiadott igazolást,
  • a felhasznált üzembe helyezési kódról kiadott igazolást,
  • az értékesítésről kibocsátott számlát.

A támogatás kiutalására vonatkozó fenti kérelmet, valamint annak mellékleteit személyesen a NAV ügyfélszolgálatain, vagy postai úton az adózó illetékessége szerinti adóigazgatóság központi címére megküldve lehet benyújtani.

Az üzemeltető vagy az eladó által benyújtott kérelmet az állami adóhatóság a kérelem beérkezésétől számított 21 napon belül határozattal bírálja el.

Az állami adóhatóság a támogatás összegét a kérelemnek helyt adó határozat alapján hivatalból utalja ki a kérelmező, azaz az 1. pont szerinti üzemeltető vagy 2. pont szerinti eladó részére.

Az adóhatóság a kérelmet érdemi vizsgálat nélkül elutasítja, ha annak előterjesztésére 2014. április 30-a után, vagy az érintett pénztárgép üzembe helyezésére 2014. január 31-ét, illetve – meghatározott feltételek fennállása esetén – 2014. február 28-át követően került sor.

Bővebb információ: online pénztárgép info és nav oldalán

Login