Számviteli Szolgáltató Bt. oldalán

Indulhat az „egyszámlás” adóutalás! Itt vannak a részletek

Megjelent az egyszerűsített elektronikus fizetést, az úgynevezett „egyszámlás” adóátutalást lehetővé tévő nemzetgazdasági minisztériumi rendelet. Az adózó akkor használhatja a banki pénzforgalmi számláját az adókötelezettségek egy összegben történő megfizetésére, ha a pénzforgalmi szolgáltatója csatlakozik az Elektronikus Fizetési és Elszámolási Rendszerhez (EFER). A rendelet rögzíti: az EFER-en át történő átutalás költsége az adózót terheli. Nagy kérdés, mit nyernek az adózók az adó-, illetve járulékkötelezettségek egyösszegű átutalási lehetőségével.

 

A Magyar Közlönyben (184. szám) megjelent az NGM 47/2013. (XI. 7) számú rendelete az adóügyek elektronikus intézésének új szabályairól, ami új alapokra helyez számos eljárást. A talán legjobban várt rendelkezés a befizetések adónemenkénti felosztása. Az új rendelettel megismerhetők az állami adóhatóság előtti eljárásban elérhetővé vált új és régi elektronikus szolgáltatások.

A rendelet tartalmazza azoknak az ügyeknek a felsorolását, amelyekben az adózónak lehetősége van az állami adóhatóság előtt elektronikus ügyintézésre, és meghatározza azokat az első fokú eljárásokat, amelyek során a bevallási és adatszolgáltatási kötelezettség teljesítésére vonatkozó szabályok szerint kell eljárni.

Milyen ügyeket lehet intézni elektronikus úton?

Gyakorlatilag az induló bejelentkezéstől kezdve igen tág körben lehet ezt a modern formát alkalmazni, azaz

–  az állami adóhatósághoz elektronikus úton bejelentkezhetünk, változásokat jelenthetünk, bevallhatunk vagy éppen az adatszolgáltatási kötelezettséget teljesíthetjük;
– adóhatósági igazolást kérhetünk,
– kérhetjük a köztartozásmentes adózói adatbázisba történő felvételünket,
– az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 175. § (13) bekezdésében szabályozott esetben továbbíthatunk beadványokat az állami adóhatósághoz, ez esetben a visszaigazolást is elektronikus úton kapjuk meg
– rendelkező nyilatkozatot tehetünk,
– a központi elektronikus szolgáltató (irányítási) rendszeren (KR-en) keresztül egy sor műveletet bonyolíthatunk, például megtekinthetjük az adó folyószámlát, az állami adóhatóság által nyilvántartott adatokat, illetve az egységes adóalany és ügyfélnyilvántartásban szereplő adatokat, a pótléklevezetés adatait, ellenőrizhetjük a megbízólevél és értesítés érvényességét, lekérdezhetjük a foglalkoztatottak, illetve biztosítottak állami adóhatósághoz történő bejelentetését
– „házibankos” fizetési megoldással egy összegben leróhatjuk az állami adó- és vámhatóságnál teljesítendő kötelezettségeket.

Forrás: adozona

Login