Számviteli Szolgáltató Bt. oldalán

Itt az új családi kedvezmény kalkulátor!

Nem kell a fejét törnie annak, aki családi kedvezményre jogosult, mielőtt a bére, személyes közreműködői díja havi adóelőlegének, járulékainak megállapításához szükséges nyilatkozatot kitöltené, számoljon inkább az Adózóna családikedvezmény-kalkulátoraival!

A családok számára a családi kedvezmény nyilvánvalóan akkor ér a legtöbbet, ha az rendre csökkenti az év során befolyó jövedelmek utáni fizetési kötelezettségeket, azaz ha a levont adóelőleg, járulék után a borítékban maradó (vagy a bankszámlára utalt) nettó bevételt növeli. Hogy ez mennyi, legegyszerűbben a családikedvezmény-kalkulátor segítségével számolható ki.


A kedvezménynek az adóelőleg meghatározásánál történő figyelembe vételét – így különösen az érvényesítéshez szükséges nyilatkozattételt – törvényi előírások szabályozzák, többek között azt is, hogy a magánszemély a családi kedvezménynek az adóelőlegnél történő érvényesítésére vonatkozó nyilatkozatot az adóelőleget megállapító munkáltató számára adhat.

Adóelőleget megállapító munkáltatónak az adóelőleg-megállapításra kötelezett kifizető minősül akkor, ha

–             a magánszemély vele munkaviszonyban áll, vagy
–             a magánszemély részére rendszeresen munkadíjat, tiszteletdíjat, személyes közreműködés ellenértékét, egyéb juttatást fizet.

A családi kedvezményt (közös igénybevétele esetén a jogosultakat jogosultsági hónaponként együttesen megillető családi kedvezményt) az adóelőleget megállapító munkáltató a nyilatkozat (közös igénybevétel esetén közösen tett nyilatkozat) szerint veszi figyelembe.

E nyilatkozattételt megelőzően célszerű az előzetes tájékozódás, ami komoly fejtöréssel jár, mivel 2014-től a családi járulékkedvezménnyel kibővült jogosultság, érvényesíthetőség megállapításához már három törvény megfelelő rendelkezéseinek ismerete szükséges, ráadásul, ha a nyilatkozat a szabályok téves ismeretén vagy értelmezésén alapul, utóbb a jogalap nélkül igénybevett kedvezmény 12 százalékát kitevő különbözeti-bírságot vonhat maga után.

ERRŐL BŐVEBBEN ITT OLVASHAT: Figyelem! Bírsággal járhat a téves családikedvezmény-nyilatkozat

Az eligazodáshoz feltétlenül fontos a családi kedvezmény nyilatkozat-nyomtatvány részletes tudnivalókat tartalmazó tájékoztatójának alapos elolvasása. Emellett érdemes „osztani-szorozni” annak eldöntése végett, hogy a kedvezményt a magánszemély egyedül vagy csak másik jogosulttal közösen tudja-e érvényesíteni az év során kapott jövedelmeiből. Ehhez nyújtanak segítséget a családi kedvezmény-kalkulátorok. Sőt, mivel az adóelőleg-nyilatkozat tartalmát érintő bármely változás esetén a magánszemély köteles haladéktalanul új nyilatkozatot tenni, később is jól jön fejszámolás helyett a számítások eredményét másodpercek alatt kimutató kalkulátor.

„Családi kedvezmény közös érvényesítés nélkül” kalkulátor elsősorban arra alkalmas, ha valaki a családi kedvezmény jogosultjaként, az adóelőlegnél azt nem kívánja, illetve a családi állapota szerint (például egyedülálló) nem tudja más magánszeméllyel közösen érvényesíteni, és nincs olyan gyermeke, aki után a családi pótlékra 50 százalékban jogosult. Továbbá kiinduló információt nyújt annak eldöntésére (megfontolására) is, hogy érdemes-e a házastárssal közösen érvényesíteni a kedvezményt.

Értelemszerűen alkalmazva, kedvezményt a saját maga által érvényesítő egyéni vállalkozónak, mezőgazdasági őstermelőnek is segítséget nyújthat a kalkulátor a kötelezettségeinek meghatározásához, az egyéni vállalkozónak még abban is, hogy a vállalkozói kivét havi összegét optimálisan határozza meg.

Használja az élettársi kapcsolatban élőkre vonatkozó kalkulátorunkat, ha az élettársával nem közös, valamint – az apa esetében a magzat kivételével – közös gyermek után (is) jogosult a családi kedvezményre, és azt nem kívánja, illetve a nem közös (az apa esetében ideértve a magzatot is) gyermek(ek) tekintetében jogosultság hiányában nem tudja közösen érvényesíteni. Amennyiben bírósági ítélet alapján a Cst. szerint a gyermekét felváltva gondozó, a családi pótlékra 50 százalékban jogosult szülő, ezt a kalkulátort ne alkalmazza, mert akkor a felváltva gondozott gyermek után a családi kedvezményt is csak 50 százalékban érvényesítheti.

Forrás: adozona.hu

Login