Számviteli Szolgáltató Bt. oldalán

Nyakunkon az iparűzésiadó-előleg. Keresztfélév, évesítés, példák

iparűzésiadóKözeledik az egyik legbonyolultabban kiszámítható adó (és előleg) befizetési határideje. Szeptember 15-én esedékes a 2013. adóévről szóló bevallásban bevallott iparűzésiadó-előleg első részletének és – katás, tételes adóalap után adózó vállalkozó esetén – az éves iparűzési adó második részletének megfizetése. Példákkal mutatjuk be, mit jelent a keresztfélév, az évesítés, hogyan kell kiszámolni a csonka év iparűzési adóját.

 Jogszabályi háttér

Az iparűzésiadó-előleg összegére vonatkozó anyagi jogi szabályokat (az előleg-fizetésre kötelezettek körét, az előleg összegét, az előlegfizetés ütemét) a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) 41. §-a, továbbá 43. §-ának (2) bekezdése írja körül.Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 2. számú melléklet II./A)/2./b) pontja, továbbá 6. számú melléklete 4./a) alpontja határozza meg az előlegfizetés időpontját. Az Art. – a társaságiadóelőleg-kiegészítésre kötelezett vállalkozó esetén – előírja továbbá az iparűzésiadó-előleg kiegészítésének kötelezettségét is [Art. 2. számú melléklet II/A)/2. c) alpont és 6. számú melléklet 4./b) alpont].

A kata-alany adófizetésének időpontját pedig a Htv. 39/B §-ának (4) bekezdése rögzíti.

Melyik előlegről is van szó?

Az iparűzésiadó-előleget – két, nem egyenlő részletben – az előlegfizetési időszakra [Htv. 41. § (2) és (3) bekezdés] kell bevallani. Általános esetben (főszabály szerint) az előlegfizetési időszak 12 hónapnyi időszakot fog át és mindig metszi az aktuális adóévet, azaz az előlegfizetés keresztféléves. Az előlegfizetési időszak kezdő napja az előző adóévről szóló bevallás-benyújtás esedékességét követő második naptári hónap első napja. A naptári évvel azonos üzleti éves vállalkozó esetén tehát a 2014-ben induló előlegfizetési időszak első napja 2014. július 1., utolsó napja pedig 2015. június 30.

Az előlegfizetési időszakban két előleg-fizetési időpont van: 2014. szeptember 15. és 2015. március 15. Szeptember 15-én tehát a jelenleg futó előlegfizetési időszak első előleg-részlete esedékes, melyet a 2013. adóévről szóló bevallásban, 2014. május 31-éig kellett bevallani. Fontos összefüggés ugyanakkor, hogy a Htv. 43. §-ának (2) bekezdése értelmében az önkormányzat az adóelőleg-fizetés összegére ettől kedvezőbb, tehát későbbi esedékességi időpontot is meghatározhat (akár arról is dönthet, hogy az előleget több részletben fizesse az adóalany).

Forrás: adozona

Login