Üdvözöljük a Kontír Lak

Számviteli Szolgáltató Bt. oldalán

1 24 25 26

Adóváltozások 2013: az áfától az illetékig

Illetékek, szabad vállalkozási zónák, adómentes juttatások, társasági adó, áfa – a legfontosabb adóváltozások összefoglalója.

1. Újra módosították az adótörvényeket

2013. április 18-án jelent meg a XXXVII. törvény az adó-és egyéb közterhekkel kapcsolatos nemzetközi közigazgatási együttműködés egyes szabályairól, mely önálló törvényben szabályozza az európai uniós együttműködés, az adóhatóságok közötti információcsere, valamint a nemzetközi adó megállapítási és behajtási előírásait. A törvény a nemzetközi közigazgatási együttműködés egyes kérdésein kívül számos adótörvényt is módosít, itt csak a legfontosabbakat emeljük ki – olvasható a LeitnerLeitner hírlevelében.

Continue reading

Fordított adózás

A mezőgazdasági szektort érintő áfa változás, melyről a fordított adózás mezőgazdasági szektorra történő kiterjesztésével kapcsolatban egyes törvények módosításáról szóló 2012. évi XLIX. törvény rendelkezik, a Magyar Közlöny 2012. május 22-ei számában jelent meg.

A mezőgazdasági szektort érintő áfa változás, melyről a fordított adózás mezőgazdasági szektorra történő kiterjesztésével kapcsolatban egyes törvények módosításáról szóló 2012. évi XLIX. törvény rendelkezik, a MagyaKözlöny 2012. május 22-ei számában jelent meg.

 

 

Figyelem, kötelező cégmódosítás újra! 2013. február 1-ig

Minden cégre vonatkozik, mely 2012. március 1. előtt alakult és azóta módosítva sem lett!!!

 


Tisztelt  Cégvezető!

Ezúton szeretném tájékoztatni Önöket, hogy a 2012. március 1-jén hatályba lépett jogszabályi változások következtében minden, Magyarországon bejegyzett cég vonatkozásában el kell végezni a következő kötelező cégmódosításokat 2013. február 1-ig.

Continue reading

A kisvállalati adó (KIVA)

Megszavazta a parlament a kisadózó vállalkozások tételes adóját (KATA) és a kisvállalati adót (KIVA) a kisvállalkozásokat érintő új adózási formákat.

2013 januárjától két új, egyszerű adónem közül választhatnak a kisvállalkozások: az egyik a kisvállalati adó (KIVA).

Continue reading

Megszavazta a parlament a kisadózó vállalkozások tételes adóját (KATA) és a kisvállalati adót (KIVA) a kisvállalkozásokat érintő új adózási formákat.

 

2013 januárjától két új, egyszerű adónem közül választhatnak a kisvállalkozások: az egyik a kisadózó vállalkozások tételes adója.

Mindenkinek célszerű átgondolni a KATA szabályait, aki egyedül dolgozik a saját vállalkozásában, egyéni vállalkozóként, vagy egy betéti társaság beltagjaként,

Continue reading

Pénzügyi mutatószámok

Tartósan befektetett eszközök aránya

Befektetett eszközök / Eszközök összesen

Azt mutatja, hogy a vállalkozás összes eszközéből mekkora hányadot tesznek ki a tartósan befektetett eszközök.

A bázismutatóhoz való viszonyítás az arányok elmozdulását mutatja.

Tárgyi eszközök aránya

Tárgyi eszközök / Eszközök összesen

Azt jelzi, hogy a működő eszközökön belül mekkora hányadot képviselnek a több éven keresztül használatos tárgyi eszközök.

A műszaki berendezések, gépek, járművek aránya

Műszaki berendezések nettó értéke / Tárgyi eszközök

 

 

A vállalat vagyonának jellemző mutatója, a gépesítettségre utal, a termelésben közvetlenül résztvevő eszközök arányát mutatja a tárgyi eszközökön belül.

Műszaki berendezések elhasználódottsági foka

 

Műszaki berendezés nettó értéke / Műszaki berendezés bruttó értéke

Azt mutatja, hogy átlagosan mennyire elhasználódottak a vállalkozás műszaki berendezései. Kedvező, ha a mutató értéke 50%-nál nagyobb.

 

Tárgyi eszközök megújítása

Tárgyévi beruházás / Tárgyi eszközök

Azt jelenti, hogy a beruházási tevékenység milyen fejlődési lehetőséget biztosít, a tárgyi eszközök milyen mértékben újulnak meg a belépő beruházások miatt. Kedvező a vállalkozás számára, ha a mutató értéke növekvő, vagyis a jelenlegi (nettó) értéket egyre inkább új eszközökkel váltjuk ki.

Befektetett eszközök fedezettsége

Saját tőke / Befektetett eszközök

Azt mutatja, hogy az összes befektetett eszközt milyen arányban finanszírozza a saját tőke.

 

Kedvező, ha a mutató minél nagyobb, mert ez azt jelenti, hogy a saját források egyre nagyobb hányadát finanszírozzák a befektetett eszközöknek.

 

Tárgyi eszközök fedezettsége

Saját tőke / Tárgyi eszközök

Azt jelzi, hogy a befektetett eszközökön belül a tárgyi eszközök finanszírozására – közvetlenül a termelésben résztvevő tartósan befektetett eszközökre – a saját tőke milyen mértékben nyújt fedezetet.

Kedvező, ha a saját tőke elsősorban ezt az eszközcsoportot fedezi a legnagyobb arányban.

 

Tárgyi eszközök hatékonysága

Nettó árbevétel / Tárgyi eszközök

Azt mutatja, hogy a vállalkozás mérlegében kimutatott tárgyi eszközök működtetésével mekkora összegű nettó árbevételt ért el, azaz egységnyi tárgyi eszköz működtetésével mekkora összegű árbevétel realizálható.

 

Forgóeszközök aránya

Forgóeszközök / Eszközök összesen

Arról tájékoztat, hogy az összes eszköz között milyen arányt képvisel a rövid távon befektetett eszközök értéke. Ez utalhat a vállalkozás tevékenységének forgóeszköz igényességére.

Készletek fordulatszáma

Értékesítés nettó árbevétele / Készletek

Azt jelzi, hogy a készletek (záró) hányszor térülnek meg a nettó árbevételben (a mutató számítható átlagos készlet alapján is). A mutató értékelésénél a minél magasabb érték jelzi a kedvező tendenciát.

Az idegen tőke aránya

Idegen tőke / Összes forrás

A mutató a gazdálkodó szervezet adósságának mértékére is utal, pontosabb elemzéshez a kötelezettségek értékét célszerű megbontani hosszú lejáratú és rövid lejáratú kötelezettségre.

Kedvező a vállalkozás számára, ha a mutató értéke úgy alakul, hogy a tőke összetételében a saját források a meghatározók.

Saját tőke aránya

Saját tőke / Összes forrás

A saját tőke részesedését mutatja az összes források között. Célszerű, a mutató értékeléséhez a saját tőke szerkezetét is megvizsgálni. A mutató értelmezhető úgy is, hogy – mérlegfőösszegről lévén szó – a vállalkozás eszközeit milyen arányban finanszírozza a saját tőke.

Saját tőke növekedési mutató

Saját tőke / Jegyzett tőke

Kedvező, ha a mutató értéke 1-nél nagyobb. Az 1-nél kisebb mutató a tőkevesztésre utal, amely ha tartóssá válik problémákat vetít előre.

A tőke jövedelmezősége

Adózott eredmény / Saját tőke

Azt jelzi, hogy az egységnyi lekötött saját tőke mekkora adózott eredményt hoz a vállalkozás számára. A mutató növekvő tendenciája kedvező. Értékelésnél a saját tőke szerkezetét, elemeinek befolyásoló szerepét, valamint az eredményelemzést is célszerű figyelembe venni.

Fordított ÁFA avagy hogyan értelmezi az APEH?

Az ablakcsere az áfa szempontjából adózhat egyenesen és fordítottan is, attól függõen, hogy a szerzõdéses akarat adásvételre, vagy építés-szerelésre irányult, de azért a végsõ szót a Pénzügyminisztérium mondja ki – több ehhez hasonló választ is kaptak az építési vállalkozók az adóhivatal szakértõitõl egy hétfõi budapesti konzultáción.

Continue reading

Az ingatlanokkal kapcsolatos általános forgalmi adó változások

Az általános forgalmi adóról szóló, 2008. január 1-jétõl hatályba lépõ 2007. évi CXXVII. törvény (továbbiakban: új Áfa-törvény) a korábbiaktól eltérõ rendezõ elvek mentén és a 2007. évben hatályos elõírásoktól némileg eltérõen szabályozza az ingatlanok értékesítésének, bérbeadásának, egyéb módon történõ hasznosításának általános forgalmi adó kötelezettségét. Míg például a korábbi rendezõ elvek szerint jelentõsége volt annak, hogy a kérdéses ingatlan lakóingatlannak minõsült-e, és annak hányadik értékesítése volt az adott ügylet, ennek a jövõben az értékesítésnél, bérbeadásnál már nem lesz jelentõsége, csak az adólevonás szempontjából.

Continue reading

1 24 25 26

Online időpontfoglalás

Login