Számviteli Szolgáltató Bt. oldalán

Pénztárgép-beszerzési támogatás elszámolása

letöltés (1)„A magánvállalkozó 2014-ben kapott a NAV-tól pénztárgép-beszerzéshez támogatást. Ennek összegét hogyan lehet bevallani az szja-bevallásban? Egyszeres könyvelésben hogyan kell könyvelni?”

Egyéni vállalkozó esetében a támogatás bevételként történő elszámolása során az személyi jövedelemadóról szóló (szja) törvény 19. paragrafusában előírtak az irányadók. Ez azt jelenti, hogy a támogatást abban az ütemezésben és összegben kell az adóévben bevételként figyelembe venni – a 1453-as bevallásban a bevételbe beszámító összegek között –, ahogyan az abból fedezett kiadást is elszámolja az egyéni vállalkozó, az szja-törvény vonatkozó szabályai szerint.

Ez az értékcsökkenési leírásra is érvényes: a fejlesztési célú támogatással beszerzett pénztárgép értékcsökkenési leírásának az összes bekerülési érték és a támogatás arányában számított összege jelenik meg az adóévi adóalapban.

Így például, ha a támogatás összege 30 százaléka a beszerzett pénztárgép bekerülési árának, úgy a 2014-re elszámolt értékcsökkenési leírása 30 százalékának megfelelő támogatást kell bevételként figyelembe venni.

Könyvviteli elszámolása során a pénztárkönyvben, a naplófőkönyvben csak a pénzmozgással járó tételek számolhatók el. A támogatás folyósítása az egyéb, adóalapot nem érintő bevételeket és a bankszámlabevételek rovatot, míg a gép beszerzése a bank, illetve pénztár kiadás rovatát és az adóalapot nem érintő kiadások (beruházás), illetve a levonható áfa rovatot érintik.

Amennyiben az egyéni vállalkozót nem, vagy csak részben illeti meg az adólevonási jog, az eszköz bekerülési értékében a le nem vonható adót is figyelembe kell venni.

A beszerzett pénztárgép egyedi nyilvántartó lapján a támogatás összegét és az értékcsökkenési leírásban megjelenő (és egyben az érintett adóév(ek)ben bevételként figyelembe vett) tételeit rögzíteni kell szja-törvény 5. számú melléklet II./3. és 4. pont).

Forrás: adozona.hu

Login