Számviteli Szolgáltató Bt. oldalán

Reklámadó-előleg: bevallás, befizetés, kinek, mennyit és mikor?

reklamadó

Közeledik az új adónem, a reklámadó bevallásával, megfizetésével kapcsolatos első kötelezettségek határideje.

Az Országgyűlés által elfogadott és 2014. augusztus 15-én hatályba lépő, a reklámadóról szóló módosított 2014. évi XXII. törvény (reklámadó törvény) szerint, továbbá a NAV által tájékoztató formában közzétett adóbevallási nyomtatvány és kitöltési útmutató szerint

–     augusztus 20-áig, illetve (mivel ez munkaszüneti nap) augusztus 21-éig az adóelőlegről adóbevallást kell benyújtani a reklámadó törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adóalanynak, ha adófizetési kötelezettsége keletkezik, és az adóköteles tevékenységét 2014. augusztus 20. előtt megkezdte (függetlenül attól, hogy a naptári éves adóalany már 2014. előtt is működött vagy 2014-ben alakult jogelőd nélkül, vagy átalakulással, ideértve továbbá évtől eltérő üzleti év szerint működő azon adóalanyt, amelynek üzleti éve és adóköteles tevékenysége a 2014. évben augusztus 15-én, vagy azt követően, de augusztus 15–20. között kezdődik);
–     az adóköteles tevékenység megkezdését követő 15 napon belül adóelőleg bevallást kell benyújtani a reklámadó törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adóalanynak, ha az adóköteles tevékenységet 2014. augusztus 20-án vagy azt követően jogelőd nélkül létrejött adóalanyként kezdte meg, vagy ugyanezen időpontokban átalakulással létrejött adóalanynak minősül.
–     a reklám közzétételét megrendelőnek (a reklámadó törvény 3. § (2) bekezdése szerinti adóalanynak) havonta, a reklám közzétételéről szóló számla, (számviteli bizonylat) kézhezvételét követő hónap 20. napjáig – első ízben szeptember 20-áig, illetve (mivel ez munkaszüneti nap) szeptember 22-éig – kell az általa megrendelt reklám-közzététel utáni adót összesítve bevallani, ha a szolgáltatást nyújtó nem nyilatkozik feléjearról, hogy az adókötelezettség őt terheli és az adóbevallási, adófizetési kötelezettségének eleget tesz, vagy arról a tényről, hogy az adóévben, reklám közzététele után adófizetési kötelezettség nem terheli; az adó számításakor a megrendelt reklám-közzététel 2500 ezer forintot meghaladó ellenértékét kell alapul venni; 
–     a reklám közzétevőjének (a reklámadó törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adóalanynak) az adóelőleget az adóévben az adóévi várható fizetendő adóösszegére ki kell egészítenie (előleg-kiegészítés), amelyről az adóév utolsó hónapjának 20. napjáig bevallást nyújt be (2014-ben a 1494. számú nyomtatványon);
–     az adó alanya (kivéve a reklám közzétételét megrendelőt) az adót az adóévet követő ötödik hónap utolsó napjáig állapítja meg és vallja be.

Forrás: adozona

Login