Számviteli Szolgáltató Bt. oldalán

Társasági adóbevallás: figyelni kell az új uniós szabályokra!

paragarpÚj szabályozást vezetett be az Európai Bizottság a 2014. év folyamán az uniós állami támogatási szabályok reformja keretében. Ennek következtében a korábbi szabályozás részben 2014. július 1-jétől, részben 2015. január 1-jétől nem alkalmazható – hívja fel a figyelmet a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV).

Figyelni kell a 2014. évi társasági adóbevallások során arra, hogy a tavaly év közben megváltozott uniós állami támogatási szabályoknak megfelelően vegyék figyelembe a vállalkozások az egyes kedvezményeket.

1.) A mezőgazdasági csoportmentességi rendelet alatt (amely akkor számít, ha a beruházás elsődleges mezőgazdasági termelést szolgál) a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény (Tao. tv.) 7. paragrafus (12), a 22/A paragrafus (4), valamint a 31. paragrafus (4) bekezdéseinek, illetve a 1. számú melléklet 14. pontjának alkalmazásakor

– 2014. december 31-éig a Szerződés 87. és 88. cikkeinek a mezőgazdasági termékek előállításával foglalkozó kis- és középvállalkozásoknak nyújtott állami támogatásokra történő alkalmazásáról szóló 2006. december 15-ei 1857/2006/EK bizottsági rendelet (HL L 58., 2006.12.16., 3. o.);

– 2015. január 1-jétől az Európai Unió működéséről szóló Szerződés 107. és 108. cikke szerint a mezőgazdasági és az erdészeti ágazatban, valamint a vidéki térségekben nyújtott támogatások bizonyos kategóriáinak a belső piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról szóló 2014. július 25-ei 702/2014/EU bizottsági rendeletet (HL L 193., 2014.07.01., 1-75. o.) kell érteni.

2.) Az általános csoportmentességi rendelet alatt a Tao. tv. 4. paragrafus 23/d pontjának, a 7. paragrafus (12), a 22/A paragrafus (4) bekezdéseinek, a 22/C paragrafus (1) bekezdés c) pont cd) alpontjának, a 30/A paragrafusának, a 31. paragrafus (5) bekezdésének, valamint az 1. számú melléklet 14. pontjának alkalmazásában

– 2014. június 30-áig a Szerződés 87. és 88. cikke alkalmazásában a támogatások bizonyos fajtáinak a közös piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról (általános csoportmentességi rendelet) szóló 2008. augusztus 6-ai 800/2008/EK bizottsági rendelet (HL L 214., 2008.08.09., 3-47. o.);

– 2014. július 1-jétől a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló 2014. június 17-ei 651/2014/EU bizottsági rendelet értendő.

Utóbbi esetben a 651/2014/EU rendelet 13-14. vagy a 17. cikkei alapján vehető igénybe a kedvezmény (ide nem értve a Tao. tv. 22/C paragrafus (1) bekezdés c) pont cd) alpontját, amely esetében a 651/2014/EU rendelet 5. szakasza alapján vehető igénybe a kedvezmény).

A Tao. tv. 22/B paragrafusa szerinti fejlesztési adókedvezmény – regionális beruházási támogatásként – 2014. június 30-áig az N 651/2006 számú állami támogatás Fejlesztési adókedvezmény – Magyarország támogatási program alapján vehető igénybe.

Fejlesztési adókedvezményt 2014. július 4-étől a 651/2014/EU rendelet 13-14. vagy a 17. cikkei alapján lehet érvényesíteni (SA. 39292 (2014X). Ez utóbbi időponttól történő alkalmazás lehetőségét a Tao. tv. 30/A paragrafusának 2014. július 4-ei hatálybalépése teremtette meg.

Az eljárási szabályokat a fejlesztési adókedvezményről szóló 165/2014. (VII. 17.) új kormányrendelet tartalmazza, amely az uniós joggal összhangban tette lehetővé a támogatás igénylését (bejelentés vagy kérelem benyújtását) a kormányrendelet 2014. július 18-ai hatálybalépését követően.

3.) Csekély összegű (de minimis) támogatás a Tao. tv. 7. paragrafus (12), (17), (20) bekezdéseinek, a 22. paragrafus (14) bekezdésének, a 22/A. § (4) bekezdésének, 22/C paragrafus (1) bekezdés c) pont ce) alpontjának, valamint az 1. számú melléklete 14. pontjának alkalmazásában

– 2014. június 30-áig a Szerződés 87. és 88. cikkének a de minimis támogatásokra való alkalmazásáról szóló 2006. december 15-i 1998/2006/EK bizottsági rendelet (HL L 379/5., 2006.12.28.), az Európai Unió Működéséről szóló Szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló 2013. december 18-ai 1407/2013/EU bizottsági rendelet (HL L 352., 2013.12.24., 1. o.);

– 2014. július 1-jétől az Európai Unió Működéséről szóló Szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló 2013. december 18-ai 1407/2013/EU bizottsági rendelet (HL L 352., 2013.12.24., 1. o.) alapján vehető igénybe.

Tekintve, hogy az 1998/2006/EK rendelet időbeli hatályának lejárta (2013. december 31.) után az e rendelet feltételeit teljesítő valamennyi csekély összegű (de minimis) támogatás további 6 hónapos időszakra alkalmazható (5. cikk 3. pont), ugyanakkor az 1407/2013/EU rendelet már 2014. január 1-jétől hatályos, ezért a 2014. év „átfedéssel” érintett első félévében az adózó eldöntheti, hogy melyik rendeletnek való megfelelést választja.

Login