Számviteli Szolgáltató Bt. oldalán

Tartozás és késedelmi kamat: így módosult a Ptk. július 1-től

2013.július 1-től módosultak a Polgári törvénykönyv egyes szabályai. Ezúttal a pénztartozás megfizetésének határidejére és a késedelmi kamat számítására vonatkozó változásokat ismertetjük.
A Polgári törvénykönyv kiegészítő szabályokat tartalmaz arra esetre, ha a szerződést kötő felek a pénztartozás teljesítésének az idejében nem állapodtak meg. Ez esetben 2013. július 1-jétől a pénztartozást az alábbiak szerint kell 30 napon belül megfizetnie a kötelezettnek:

– A jogosult fizetési felszólítást vagy számlát küld a szerződés szerint fizetésre kötelezett másik szerződő félnek.
– A kötelezett ezen felszólítás, illetve a számla kézhezvételétől számított 30 napon belül köteles a pénzfizetést teljesíteni.

A fentiektől eltérően nem a fizetési felszólítás, illetve a számla átvételétől, hanem a teljesítéstől számít a 30 napos határidő ha
– a fizetési felszólítás vagy számla kézhezvétele még a teljesítés előtt illetve építési, valamint szerelési szerződés esetén az átadás-átvételi eljárás befejezése előtt megtörtént;
– nem állapítható meg egyértelműen a fizetési felszólítás vagy számla kézhezvételének időpontja; vagy
– a kötelezettnek fizetési felszólítás vagy számla bevárása nélkül is teljesítenie kell fizetési kötelezettségét.
Forrás: adózóna

Login