Számviteli Szolgáltató Bt. oldalán

Több millió forintos bírság fenyeget!

Lehúzhatja a rolót egy kisvállalkozás, ha nem figyel oda kellőképpen a munkavédelmi előírásokra. Pár fős vállalkozás pillanatok alatt akár több millió forint összegű bírságot is könnyedén összeszedhet.

A munkavédelmi törvény (1993. évi XCIII.) rendelkezik arról, hogy a munkavédelmi hatóság bírságot szab ki azokra a munkáltatókra, illetve egy helyszínen több munkáltató által foglalkoztatott munkavállalók esetén a fővállalkozóra vagy a munkát ténylegesen irányító szervezetre, amelyek nem tartják be az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzésre vonatkozó követelményeket, és ezzel súlyosan veszélyeztetik a munkavállaló életét, testi épségét vagy egészségét.


A munkavállaló életét, testi épségét vagy egészségét súlyosan veszélyezteti különösen

– a munkavédelmi üzembe helyezés elmulasztása;
– az időszakos biztonsági felülvizsgálat elmulasztása;
– a soron kívüli ellenőrzés elmulasztása;
– a kockázatértékelés elmulasztása a legmagasabb veszélyességi osztályba tartozó munkáltató esetében, valamint az egyes veszélyforrások hatásának kitett munkavállalók védelméről szóló külön jogszabályokban előírt esetekben, amely megvalósul különösen a kockázatértékelés keretében szükséges expozícióbecslés/mérés hiányában;
– a szükséges biztonsági berendezések, egyéni védőeszközök működésképtelensége, illetve hiánya;
– a munkavégzés összehangolási kötelezettségének elmulasztása (ahol különböző munkáltatók alkalmazásában álló munkavállalókat egyidejűleg alkalmaznak, például építkezéseken);
– a veszélyes munkahelyen, veszélyes munkaeszközzel, vagy veszélyes technológiai folyamatban végzett munka esetére – ideértve a külön jogszabályban meghatározott veszélyforrásokkal járó munkaköröket, sérülékeny csoportot – előírt munkaköri alkalmassági vizsgálatok, biológiai monitorozás elmulasztása;
– a külön jogszabályok szerint előírt foglalkoztatási tilalom megszegése;
– a megengedett értéket meghaladó expozícióban történő foglalkoztatás; továbbá
– a rákkeltő expozícióval járó tevékenység esetére a külön jogszabály által előírt mérések elmulasztása

A munkavédelmi bírság összege 50 ezer forinttól 10 millió forintig terjedhet. A törvény szerint több szempontot is figyelembe kell venni a büntetés kiszabásakor.

 

Login