Számviteli Szolgáltató Bt. oldalán

Új telekadó-mentesség

Január 1-jétől a helyi adókról szóló törvény új, a mezőgazdasági műveléssel összefüggő telekadó-mentességet tartalmaz. Cikkünkben a mentesség feltételeit és annak igénybevételéhez szükséges eljárási lépéseket foglaljuk össze.

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) értelmében – főszabály szerint – telekadó-kötelezettség vonatkozik valamennyi olyan bel- vagy külterületi földterületre, amelyet az ingatlan-nyilvántartásban nem termőföldként tartanak nyilván, azaz amelyek esetén az ingatlan-nyilvántartásban nincs feljegyezve valamely művelési ág (például: szántó, kert, gyümölcsös, rét, legelő). Sokszor azonban a – művelés alól kivett – földterületeken is folytatnak mezőgazdasági tevékenységet. Különösen így van ez akkor, ha az adott földrészlet egy korábban művelési ágba sorolt terület (termőföld) megosztása révén jött létre és az ingatlan-nyilvántartásban csak azért szerepel művelés alól kivett területként, mert az ingatlan-nyilvántartási szabályok szerint a belterületen művelési ágba kizárólag az 1 hektárnál nagyobb földrészlet sorolható.

A Htv. 19. §-ának b) pontja szerinti mentesség – meghatározott feltételek teljesülése esetén – a:
–          település belterületén fekvő,
–          az ingatlan-nyilvántartásban művelés alól kivett területként nyilvántartott,
–          1 hektárt meg nem haladó nagyságú földterületre
vonatkozik.

E belterületi földrészlet mentessége akkor állapítható meg:
a)      ha az adóévben annak teljes területe tényleges mezőgazdasági művelés alatt áll és
b)      e tényt a telek fekvése szerint illetékes mezőgazdasági igazgatási szerv az adóévben igazolja.

Forrás: adózona

Login