Számviteli Szolgáltató Bt. oldalán

Zűrzavar az áfamódosításban: vissza a régi szabályokhoz

dolBár az érintettek túlnyomó többsége örül annak, hogy az úgynevezett időszakos elszámolású ügyleteknél július 4-étől kezdve visszaállt a régi, azaz a június 30-áig hatályos szabályozás, azonban az a mód, ahogy ez történt, megér egy – igaz, rövid – misét, nem is annyira a konkrét ügy, mint inkább az abból adódó tanulságok miatt. Miről is van szó?

Ahogy arra a témában kiadott adóhatósági tájékoztató maga is utal, tény, hogy július 1. és 3. között az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (Áfa tv.) 58. §-ának hatályos szövege más volt, mint azt megelőzőleg, s azt követően. Rögtön hozzáteszi azonban, hogy az áfatörvény szintén július 4-jétől hatályos változása, amely a 284. §-ban foglalt átmeneti rendelkezést érintette, s amely június 30-át követően kezdődő és fizetési esedékességgel bíró elszámolási időszakra rendeli alkalmazni a régi-új szabályokat, hatásában annulálja a három napig hatályban volt új szabályok alkalmazhatóságát.

Magyarán arról van szó, hogy egy július 3-án kihirdetett, és másnap hatályba lépett jogszabály július 1-jére visszaható időbeni érvénnyel más rendelkezéseket rendel alkalmazni ahhoz képest, mint amelyek egyébként július 1-3. között hatályosak voltak. Az igazi probléma ezzel kapcsolatban az, hogy ezt nem opcionálisan, hanem kötelezően teszi.

Nem lehet ugyanis szigorúan jogi értelemben azt állítani, hogy a régi-új szabályok visszamenőleges alkalmazása többletjogot biztosítana, avagy egyértelműen kevésbé terhes kötelezettséget írna elő, csak azt lehet mondani, hogy a patikamérlegen eltérő tartalmú kötelezettségek állnak egymással szemben. Ráadásul az, amelyet most már nem kell, pontosabban nem lehet alkalmazni, közelebb állt az európai uniós joghoz.

Emlékeztetőül: a 2007. évi CXXVII. törvény (Áfa tv.) 58. §-a hivatkozott törvényhely új szabályainak fél évvel történő elhalasztását nemrégiben egyéni képviselői törvénymódosító javaslat indítványozta (száma: T/168), mondván ez a megfelelő felkészülés érdekében szükséges. Nos, úgy tűnik ez az újabb haladék sem bizonyult alkalmas eszköznek a kedélyek lecsillapítására.

A törvényalkotási bizottság javaslata ugyanis egyenesen már a jelenlegi szabályok továbbéltetését javasolta, éspedig rendszerűen, tehát nem átmeneti jelleggel. Miután tegnap a Parlament áldását adta a bizottsági javaslatra, mindennemű megkülönböztetés nélkül mindazoknál, akik részletfizetésben vagy határozott időre szóló elszámolásban állapodtak meg, a teljesítés változatlanul az ellenérték megtérítésének esedékessége (határideje) lesz, amelyre az adott részlet vagy elszámolás vonatkozik (Áfa tv. 58. § (1) bekezdése).

Mivel azonban egyáltalán nem biztos, hogy ez régi-új szabály július 1-jéig hatályba lép, miként ennek lehetőségével az összegző javaslat indokolása maga is számol, ezért a jogfolytonosságot egy sajátos átmeneti rendelkezéssel próbálják megteremteni. Ennek lényege, hogy július 1-jei változás ide vagy oda, az esetleg később hatályba lépő régi-új szabályokat visszamenőleg, azokra a részletfizetéses vagy időszakos elszámolású ügyletekre kell alkalmazni, amelyeknél a kezdet és az ahhoz fűzött fizetés esedékessége egyaránt június 30-át követi (Áfa tv. 284. §-a). Ez a megoldás nyilván akkor lehet hatékony, ha az ilyen értelemben vett törvényhozási késedelem csupán pár napos, legfeljebb egy-két hetes, magyarán kis kitérő után még július hónap első felében megtörténik az „eredeti – értsd: a jelenlegi, június végéig tartó! – állapot helyreállítása”.

Tudom, hogy az általam jelzett probléma inkább tetszik álproblémának, semmint valódinak. Mégis azért tartottam fontosnak erre felhívni a figyelmet, hogy a jövőre vonatkozóan ne az ilyen, vagy ehhez hasonló, jogalkotási szempontból felettébb aggályos megoldások kerüljenek előtérbe a problémák rendezésére. Jogállami keretek között ugyanis a cél nem szentesítheti az eszközt. OLVASSA EL cikkünket, arról hogy még szinte hatályba sem lépett, máris módosítaná a szaktárca a július 1-jén hatályba lépett számla rendeletet. A változtatás a számlázó-programok fejlesztőit és használóit egyaránt érintheti: 

Százezreket érint! Máris módosítják a számla rendeletet

 

Forrás: adózóna

Login