Számviteli Szolgáltató Bt. oldalán

Szolgáltatásaink

Könyvelés

A könyvelési feladatokat az RLB 60 Bt. által forgalmazott számítógépes programmal készítjük. Havi feldolgozás keretében a főkönyvi (naplófőkönyvi, pénztárkönyvi) nyilvántartásokban lekönyveljük a bizonylatokat, elvégezzük az éves (évközi) zárlati munkálatokat, határidőre elkészítjük az éves beszámolót és a bevallásokat. Számviteli előírás szerint vezetjük az analitikus nyilvántartásokat (ÁFA analitika, befektetett eszközök nyilvántartása, stb.).

Kérésre véleményezzük a Megbízónk által készített egyéb belső nyilvántartásokat, (útnyilvántartás, vevői-szállítói pénzügyi elszámolások, stb.). Az adó- és járulékbevallásokat a jogszabályokban előírt határidőre előállítjuk és – adóhatósági bevallás esetén – adószakértői ellenjegyzéssel – akár az Interneten keresztül – benyújtjuk. A Megbízóink törzs- és egyéb nyilvántartási adatait a megfelelő hivataloknál bejelentjük. Adózási kérdésekben biztosítjuk az igényelt információkat, figyelembe vesszük a Megbízónk adó-optimalizálási szándékait.

Segítjük a Megbízó ügyviteli munkájának és egyes szakirányú munkafolyamatainak betanítását a vállalkozás vezetésének, illetve dolgozóinak. Minden hónap végén – a Megbízónk általunk előkészített munkaügyi jelentése alapján – számfejtjük a béreket, vezetjük a szükséges bér-nyilvántartásokat, kimutatásokat, közreműködünk az egyéb munkaügyi feladatok ellátásában (kilépés, áthelyezés, munkaerő felvétel, egyéb jogviszony keretében végzett munkák megbízásai, díjazása, stb.). Elkészítjük az éves munkáltatói személyi jövedelemadó bevallásokat, vagy megfelelő adóigazolásokat bocsátunk ki. Határidőben összeállítjuk, és elektronikus adathordozón beküldjük az éves állami nyugdíj-adatszolgáltatást.

Megbízónkat úgy képviseljük az adóhatóságnál, hogy biztosítva legyen számukra a törvény által meghatározott kötelezettségeik teljesítése, de lehetőségeik minél előnyösebb kihasználása is. A vállalt feladatokat mindenkor a vonatkozó jogszabályok figyelembevételével és betartásával végezzük. A választható módszerek és eljárások lényegéről, esetenként tájékoztatjuk a Megbízónkat. Az általunk okozott – hibás vagy téves könyvelés, a vonatkozó jogszabályok be nem tartása miatt kirótt bírságért, károkért (adóhiányért nem) helytállunk.

Mentesülünk ezen kötelezettség alól, ha a hibát a Megbízónk téves bizonylata vagy utasítása eredményezte. Revízió és auditálás esetén (pl. NAV, OEP, Kormány Hivatal, Helyi Önkormányzat, Könyvvizsgáló) rendelkezésére állásunk rendszerint éves átlagban, legfeljebb havi 4 munkaóra (évi 48 munkaóra) erejéig terjed. Bármilyen számottevő jogszabályváltozásról írásban (levél, fax, e-mail) tájékoztatjuk a Megbízónkat.

Bérszámfejtés

Bérszámfejtési és munkaügyi szolgáltatásainkat úgy állítottuk össze, hogy ügyfeleink egyedi igényeit magas színvonalon ki tudjuk elégíteni. Vegye fel könyvelőirodánkkal a kapcsolatot!

Pénzügyi Tanácsadás

Ezen szolgáltatásunk elsődlegesen vállalati tőkeműveletek, hitel- és kölcsönfelvételek kapcsán nyújtjuk, de szétválásokhoz, átalakulásokhoz kapcsolódó átvilágítási és értékelési munkákat is magában foglalhat. Egyedi igényekre alapuló folyamatos elemzés- és jelentés-készítést is vállalunk.

Adótanácsadás

Adótanácsadásunk során időszerű, személyre, társaságra szabott gyakorlati tanácsokkal segítjük ügyfeleink tevékenységét. Hazai területen kisvállalkozási adójogi gyakorlattal rendelkezve, valamint széles körű adóhatósági tapasztalatokra támaszkodva rendszerint minden problémájára megoldást találunk, legyen az akár eseti tanácsadás, vagy szerződéses viszonyból származó folyamatos együttműködés.

Könyvelőirodánk segít megtalálni azokat az adózási lehetőségeket, amelyek alapján szabályosan, de minden adott lehetőséget kihasználva készüljön a könyvelés.

Könyvvizsgálat

A könyvvizsgálat célja annak megállapítása, hogy a vállalkozó által az üzleti évről készített éves beszámoló, egyszerűsített éves beszámoló, továbbá az összevont éves beszámoló a Számviteli törvény előírásai szerint készült, és ennek megfelelően megbízható és valós képet ad a vállalkozó vagyoni és pénzügyi helyzetéről, a működés eredményéről.

Céginformáció

Ügyfeleink számára bármely, cégbíróságon bejegyzett vállalkozásról havonta 4 alkalommal, a kérés regisztrálásától számított 60 percen belül ingyenesen megküldjük telefaxon a cég minden lényeges adatát tartalmazó kivonatot, továbbá az online iratjegyzéket, bemutatva a cégnél folyamatban lévő változásokat és az iratok (pl., mérleg) beérkezését. Az ügyfélkörünkön kívül eső megkeresés esetén is – egy alkalommal, 24 órán belül – vállaljuk a fentiek szerint tájékoztatást.

Login