Számviteli Szolgáltató Bt. oldalán

Az áfa és az országhatár: szállítás az EU-ban

A szállítmányozó cégek adózása – országhatárokon átívelő tevékenységükre tekintettel – speciális kezelést és szabályokat igényel. Az általános forgalmi adó megítélésének szempontjából az elsődleges feladat a fuvar irányának meghatározása, vagyis hogy belföldi, közösségi vagy harmadik országbeli fuvarról beszélünk-e.

Mit értünk közösségi fuvarozás alatt?

Közösségi fuvarozásról abban az esetben beszélünk, ha a fuvar indulási és érkezési helye két egymástól eltérő tagállamban van. Emellett szintén közösségi fuvarozás az úgynevezett közösségi fuvarozást kiszolgáló – de kizárólag belföldön zajló – fuvarozás. Tehát a Kecskemét és Budapest közötti fuvarozás közösségi teherfuvarozásnak minősül abban az esetben, ha a termék fuvarozása Budapestről – például légi fuvarozással – tovább folytatódik Németországba, de kizárólag már csak ebben az évben, 2010-től ez nem fog Közösségi fuvarozásnak minősülni.

A közösségi teherfuvarozás teljesítési helye alapesetben az indulás helye, kivéve, ha a fuvar megrendelőjét a megrendeléssel összefüggésben az indulás helyétől eltérő tagállamban vették nyilvántartásba.

Az előzőek alapján tehát, ha egy Magyarországról Svájcba tartó fuvar megrendelője svájci adóalany, a teljesítés helye Magyarország lesz, a számlát áfával növelt értéken kell kiállítani. Ha azonban az előbbi fuvar megrendelője németországi adóalany, aki a német közösségi adószáma alatt rendelte meg a közösségi fuvart, akkor a teljesítés helye Németország, vagyis a számlát általános forgalmi adó nélkül, a közösségi szolgáltatásnyújtásnak megfelelő szabályok szerint kell kiállítani.

A belföldi fuvarozás ismérvei

Belföldi fuvarozásnak minősül, ha a terméket kizárólag a Magyar Köztársaság államhatárain belül fuvarozzák, kivéve, ha ez az előbbiekben ismertetett közösségi fuvarozást kiszolgáló fuvarozásnak minősül.

A belföldi fuvarozás teljesítési helye a megtett útvonalra vonatkozik. Tekintettel azonban arra, hogy a belföldi fuvarozás során megtett teljes útvonal belföldre esik, így a teljesítés helye, teljes egészében belföld, azaz a számlát 2009. július 1-jétől 25 százalékos áfa felszámításával kell kiállítani.

Harmadik országba irányuló és onnan érkező fuvarozás

Harmadik országba irányuló vagy onnan érkező fuvarozásnak minősül a fuvar, ha annak kiinduló, vagy célállomása olyan ország, amely az Európai Uniónak nem tagállama.

A teljesítés helye ebben az esetben a megtett útvonal. Ez azt jelenti, hogy a magyar áfatörvény hatálya alá kizárólag az a szakasz esik, amely az indulás és az érkezés helye között a magyar államhatárok között zajlik. A fuvarozás ellenértékét minden esetben meg kell bontani a belföldi és a külföldi útszakasz arányában.

A fuvarozáshoz járulékosan kapcsolódó szolgáltatások

Az Áfa törvény a fuvarozáshoz kapcsolódóan egyéb járulékos szolgáltatásokat is nevesít, így a ki-, be- és átrakodás, őrzés, csomagolás, raktározás. Ezen szolgáltatások teljesítése helye az általános szabály szerint az a hely, ahol a szolgáltatást ténylegesen teljesítik. Kivétel e szabály alól a Közösségen belüli fuvarozáshoz kapcsolódó járulékos szolgáltatások megítélése, amikor a szolgáltatás megrendelőjét a tényleges teljesítési helytől eltérő tagállamban vették nyilvántartásba. Ebben az esetben a teljesítés helye a megrendelő nyilvántartásba vételének tagállama.

Mivel az Európai Unióban a még hatályban lévő 6. áfairányelv miatt nagy vonalakban egységes szabályok vannak, így egy Európában nemzetközi társaság, mely fuvarozással foglalkozik az áfairányelv alapján tudja az ügyleteit határon átnyúlva is megítélni.

Forrás:  adozona.hu

Login