Számviteli Szolgáltató Bt. oldalán

Októbertől lehet jelentkezni az áfában az egyablakos rendszerbe

images (1)Kevesebb, mint egy hét és október 1-jén hatályba lépnek az adózás rendjéről szóló törvénynek azon rendelkezései, amelyek a magyar adóigazgatás részéről kvázi „megágyaznak” a távolról is nyújtható szolgáltatásokat érintő, egyébként 2015. január 1-jén bekövetkező áfabeli változásoknak.

A következőkben a legfontosabb tudnivalókat, teendőket tekintjük át. Előbb azonban nem árt röviden megemlékezni ezekről az áfabeli változásokról.

A szolgáltatások teljesítési helyét érintő átfogó európai uniós jogharmonizációs folyamat utolsó állomásához érkezve most (i) a telekommunikációs szolgáltatások, (ii) a rádiós és audiovizuális médiaszolgáltatások, valamint (iii) az elektronikus úton nyújtott szolgáltatások kerülnek terítékre. (Az adózás rendjéről szóló törvény ezeket összefoglalóan tny-szolgáltatásoknak nevezi.)

Mindhárom szolgáltatáscsoportnál, amelyek egyébként maguk is legkülönfélébb egyedi szolgáltatásokat ölelik fel, a teljesítés helyét egységesen és lényegileg száznyolcvan fokos fordulatot véve a szolgáltatást igénybevevő letelepedettsége határozza meg, ha pedig nincs ilyen, akkor lakóhelye vagy szokásos tartózkodási helye, feltéve, hogy az igénybevevő nem adóalany. Hasonló helyzet áll elő, mint a vállalkozások (értsd: adóalanyok) egymás közötti kapcsolatában azzal a nem elhanyagolható különbséggel, hogy a nem adóalanyok nem kötelezhetők a forgalmi adó megfizetésére még a fordított adózás szabályai szerint sem.

Így a szolgáltatás nyújtójának kell teljesíteni azt, éspedig azon forgalmiadó-mérték és egyéb adózási kondíciók mellett, amelyek az igénybevevő tagállamában érvényesek, függetlenül attól, hogy ő maga gazdasági céllal letelepedett-e ebben a tagállamban, vagy nem.

Forrás: adozona

Login