Számviteli Szolgáltató Bt. oldalán

Milyen esetekben vonható le a személygépkocsi áfája?

Egyéni vállalkozó áfaalany lízing keretében használt személygépkocsit vásárolna vállalkozásába. Szeretné a beszerzési és a karbantartási költségek áfáját visszaigényelni.

Az áfatörvény szempontjából nagyon fontos, hogy a szóban forgó lízingügylet nyílt vagy zárt pénzügyi lízing-konstrukciót foglal-e magában.

A nyílt végű konstrukciót az adótörvény – a tartós bérletekkel azonosan – szolgáltatásként kezeli, míg a zárt végű lízing termékbeszerzést jelent az áfatörvény értelmezésében. Ez személygépkocsi esetében döntő jelentőségű, mert a személygépkocsi beszerzését terhelő előzetesen felszámított áfa levonását az adótörvény – néhány kivételtől eltekintve – tiltja, míg a szolgáltatás igénybevétele (azaz a jármű „bérlése”) nem tartozik e körbe: itt a gépjármű adóköteles tevékenységgel összefüggő használatának aránya jelenthet korlátot az adó levonásában, az áfatörvény 120–121. §-aiban részletezettek szerint.

Amennyiben a lízingszerződés zárt végű konstrukcióról szól, úgy az áfa csak akkor vonható le, ha futásteljesítményének legalább 90 százalékában taxisszolgáltatáshoz, bérbeadáshoz használja a vállalkozó, vagy továbbértékesítési céllal szerezte be a járművet. A kérdésben említett esetben feltehetőleg nem erről van szó.

A gépkocsi adóköteles tevékenységhez kapcsolódó karbantartási költségeinek áfájának 50 százaléka helyezhető levonásba – hasonló módon, mint a telefonköltségeknél –, kivéve, ha a költségek legalább 50 százalékát továbbszámlázza a vállalkozó.

(Áfatörvény 10. § a) pont, 124. § (1) d) pont, (4) bekezdés, 125. § (1) c) és f) pont, (2) a) és b) alpontok, 126. §).

Forrás: adózóna

Login