Számviteli Szolgáltató Bt. oldalán

Jövedéki termékek adómértékének 2013.január 1-ei változásáról

A Magyar Közlöny 140/2012. számában 2012. október 25-én kihirdetett, az egészségügy többletforráshoz juttatása érdekében szükséges törvénymódosításokról, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2012. évi CLIV. törvény, valamint a Magyar Közlöny 159/2012. számában 2012. november 29-én kihirdetett, az egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló 2012. évi CLXXVIII. törvény értelmében 2013. január 1-jétől módosula jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvényben (a továbbiakban: jövedéki adótörvény) az ásványolaj, az alkoholtermék, a sör, a pezsgő és a köztes alkoholtermék adómértéke.

Ásványolaj

a)  Közúti járművek üzemanyagaként felhasznált cseppfolyósított szénhidrogén – LPG (jövedéki adótörvény 52. § (1) bekezdés f) pont)

A jövedéki adótörvény módosítása következtében a 2711 12; 2711 13; 2711 14 00; 2711 19 00 vámtarifaszám alatti gáz termékekből arra a cseppfolyósított szénhidrogénre, amelyet közúti járművek üzemanyagaként értékesítenek, importálnak vagy használnak fel, a jövedéki adó 47 900 Ft/ezer kg-ról 71 850 Ft/ezer kg-ra változik.

b) Tiszta növényi olaj kedvezményes adómértéke

(jövedéki adótörvény 52. § (2) bekezdés d) pontja)

Új fajtakód: 693

A tiszta növényiolaj-gyártó adóraktárban előállított és legfeljebb 97 liter/hektár mennyiségben, saját célra felhasznált ásványolaj esetében a jövedéki adótörvény 52. § (1) bekezdés d) pont szerinti üzemanyag célú gázolajra meghatározott 110 350 Ft/ezer liter jövedéki adó 18%-át kell megfizetni, azaz 19 863 Ft/ezer litert.

c) Ellenőrzött ásványolajtermék – üzemanyag-adalékanyag, hígítóanyag

(jövedéki adótörvény 52. § (1) bekezdés h) pontja)

Új fajtakódok: 694-695-696

A jövedéki adótörvény 50. § (3) bekezdés f) pontja értelmében a 3811 11 10, 3811 11 90, 3811 19 00 és a 3811 90 00 vámtarifaszám alatti termékek ellenőrzött ásványolajterméknek minősülnek, amely termékek közül a jövedéki adó mértéke az ólmozatlan benzin adalékanyagára, hígítóanyagára 120 000 Ft/ezer liter, az üzemanyag célú gázolaj adalékanyagára, hígítóanyagára 110 350 Ft/ezer liter, egyébként 0 Ft/ezer liter.

Alkoholtermék (jövedéki adótörvény 64. § (2)-(3) és (5)-(6) bekezdés)

a) A jövedéki adótörvény 64. § (2) bekezdés első fordulata szerinti alacsonyabb adómérték alá tartozó alkoholtermék

Az adó mértéke a szeszes italok meghatározásáról, megnevezéséről, kiszereléséről, címkézéséről, és földrajzi jelzéseinek oltalmáról, valamint az 1576/89/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2008. január 15-i 110/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: 110/2008/EK rendelet) II. mellékletében felsorolt termékek esetében – a jövedéki adótörvény 64. § (1) bekezdés szerinti adóalapra vetítve – 289 900 forintról 333 385 forintra változik.

Az adó mértéke, az olyan szeszes italok esetében, amelyek alkoholtartalma kizárólag a 110/2008/EK rendelet II. mellékletének 6. és 9. pontja szerinti termékből származik, és ízesítésükre mézet, vagy az élelmiszerekben és azok felületén használható aromákról és egyes, aroma tulajdonságokkal rendelkező élelmiszer-összetevőkről, valamint az 1601/91/EGK tanácsi rendelet, a 2232/96/EK és a 110/2008/EK rendelet, valamint a 2000/13/EK irányelv módosításáról szóló 2008. december 16-i 1334/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 3. cikke (2) bekezdésének c) és d) pontjaiban meghatározott aroma anyagot használnak – a jövedéki adótörvény 64. § (1) bekezdés szerinti adóalapra vetítve289 900 forintról 333 385 forintra változik.

Az olyan alkoholtermékekre, amelyek a 110/2008/EK rendelet alapján nem minősülnek szeszes italnak, a hivatkozott rendelkezésben említett alacsonyabb, 333 385 forint adómértéket kell alkalmazni.

A nem szeszes italnak minősülő alkoholtermékek a következők:

§  finomszesz (vtsz. 2207 10), továbbá víz és etil-alkohol bármilyen arányú keveréke, mely nem italként kerül forgalmazásra (vtsz.: 2207 10, ill. 2208 90 91 és 2208 90 99)

§  bioetanol (vtsz.: 2207 20)

§  denaturált alkohol (vtsz.: 2207 20)

§  2204, 2205, 2206 vtsz. alá tartozó, 22 térfogatszázaléknál nagyobb alkoholtartalmú alkoholtermék

§  2208 vtsz. alá tartozó olyan alkoholtermék (a fentebb nevesített, 2208 90 91 és 2208 90 99 vtsz. alá tartozó kivételével), melynek alkoholtartalma kevesebb, mint 15 térfogatszázalék.

b) A jövedéki adótörvény 64. § (2) bekezdés második fordulata szerinti magasabb adómérték alá tartozó alkoholtermék

Az a) pontban foglaltak feltételnek nem megfelelő (A 2208 vámtarifaszám alá tartozó szeszes italok, a fentebb nevesített, 2208 90 91 és 2208 90 99 vtsz. alá tartozó kivételével, melynek alkoholtartalma legalább 15 térfogatszázalék, és a 110/2008/EK Rendelet II. számú mellékletében nincs említve.), valamint nem a c) pont alá tartozó, emberi fogyasztásra szánt alkoholtermékek esetében az adómérték – a jövedéki adótörvény 64. § (1) bekezdése szerinti adóalapra vetítve – 414 150 forintról 476 270 forintra változik.

c) A jövedéki adótörvény 64. § (3) és (5)-(6) bekezdése alapján alkalmazandó adómérték

A szeszfőzdében bérfőzés keretében, a bérfőzető alapanyagából előállított párlat (a továbbiakban: bérfőzött párlat) adója a jövedéki adótörvényben az alkoholtermékek tekintetében meghatározott adóalapra számítva egy bérfőzető részére évente:

§  legfeljebb 50 liter mennyiségig változatlanul 0 forint,

§  az 50 litert meghaladó mennyiségre – az alkoholtermékre megállapított adóalapra – 289 900 forintról 333 385 forintra változik.

A fentiekben foglaltaktól eltérően az eladásra szánt bérfőzött párlat – kivéve az alkoholtermék-adóraktár engedélyese részére értékesítésre kerülő bérfőzött párlatot – adója a jövedéki adótörvényben az alkoholtermékek tekintetében meghatározott adóalapra számítva 289 900 forintról 333 385 forintra változik.

A magánfőzés keretében a magánfőző által évente 50 litert meghaladó mennyiségben előállított párlat, valamint a magánfőző által előállított 50 liter mennyiségen belül – a jövedéki adótörvény szerinti – adómentesség alá nem eső párlat adója a jövedéki adótörvényben az alkoholtermékek tekintetében meghatározott adóalapra számítva 289 900 forintról333 385 forintra változik.

Az alkoholtermék adómérték változásából eredő, előzőekben ismertetett adójogi besorolást részletesen tartalmazzák a 8/2011., illetve a 10/2011. számú Jövedéki Hírlevelek.

Sör (jövedéki adótörvény 76. § (3) bekezdés)

Sör tekintetében az adó hektoliterre vetítve:

§  alkoholfokonként 1470 forintról 1620 forintra változik.

§  a jövedéki adótörvény 78. § (1) bekezdés a) pontjában írt feltételeknek megfelelő üzemben előállított sörre alkoholfokonként 735 forintról 810 forintra változik.

Pezsgő (jövedéki adótörvény 89. § (2) bekezdés)

Pezsgő tekintetében az adó mértéke hektoliterenként 14 960 forintról 16 460 forintra változik.

Köztes alkoholtermék (jövedéki adótörvény 93. § (2) bekezdés)

Köztes alkoholtermék tekintetében az adó mértéke hektoliterenként 23 200 forintról 25 520 forintra változik.

Termékmérleg jogcímkódok és fajtakódok változása

Az adóraktárak a termékmérleg nyilvántartásba a 3811 vámtarifaszám alá tartozó és ellenőrzötti körbe vont termékeket a „29110 – Nyitókészlet átvezetése TM”, míg a külön nyilvántartásba a „29310 – Nyitókészlet átvezetése KNYT” jogcímmel tudják bevezetni.

Az előzőekben hivatkozott jogszabály módosítással összefüggésben a jövedéki adótörvény alapján a jövedéki termékek adómértékét tartalmazó új fajtakódokat, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal eleget téve jogszabályi kötelezettségének, az internetes honlapján közzéteszi.

A 2013. január 1-jétől alkalmazandó fajtakódok innen elérhetők.

Kérem Tisztelt Ügyfeleinket, hogy 2013. január 1-jétől az új fajtakód táblázatot szíveskedjenek alkalmazni.

Forrás: NAV

 

Login