Számviteli Szolgáltató Bt. oldalán

EVA bejelentkezés szabályai

EVA körbe történő bejelentkezés határideje

Mielőtt a tételes EVA alanyi feltételekre rátérnénk, jelezni szeretnénk, hogy a következő adóévre vonatkozóan, az aktuális év december 1. és december 20. között van lehetőség a EVA körbe történő bejelentkezésre.

A bejelentkezés a könyvelő által elkészített adatmódosító lap beküldésével teljesül, amelyre az APEH válaszként 30 napon belül hoz határozatot (elfogadót, vagy elutasítót).

Bejelentkezés elmulasztása esetén jogorvoslati lehetősége nincs az adózónak.

Milyen típusú vállalkozások lehetnek az EVA alanyai?

Az EVA alanyai lehetnek az egyébi vállalkozások, betéti társaságok (Bt.), szövetkezetek, lakásszövetkezetek, végrehajtó irodák, erdőbirtokos társulatok, ügyvédi irodák, korlátolt felelősségű társaságok (Kft.), szabadalmi ügyvivői és közjegyző irodák.

Viszonylag széles a EVA alanyi kör, de több fontos feltételt kell teljesíteni a sikeres bejelentkezéshez.

Milyen egyéb feltételeket kell teljesítenie a vállalkozásnak az EVA körbe bejelentkezéshez?

Az EVA körbe jelentkező vállalkozásnak az alábbi feltételeket kell teljesítenie.

A aktuális adóévet közvetlenül megelőző 2 adóévében:

– folyamatos vállalkozási tevékenység végzett,

– ha társaság, nem alakult át (kiválás, beolvadás)

– ha társaság, akkor abban nem lett új tulajdonos 50%-ot meghaladó szavazati joggal,

– nem vétett (jogerőre emelkedve) a nyugta- vagy számlaadási kötelezettség ellen,

– nem végzett használt ingóság, régiség, műalkotás kereskedelmet,

– továbbá nem végzett utazásszervezői tevékenységet,

– nem állt bíróság által jogerősen elrendelt felszámolás alatt,

– nem indítottak saját döntésű végelszámolást a tulajdonosok,

– árbevételt számolt el a vállalkozás,

– összes bevétele éves szintre számítottan nem érte el a 25 millió forintot,

– ha társaság, akkor annak tagjai magánszemélyek.

A fenti EVA bejelentkezési feltételeken túl a következőket is teljesíteni kell!

A vállalkozás a jelen adóévben:

– más társaságban tulajdonrésszel nem rendelkezhet,

– nem folytathat jövedéki adóhoz kötődő tevékenységet,

– vámjogszabályi közvetett képviselői tevékenységet nem folytathat,

– bankszámlával kell rendelkeznie.

Fontos feltétel, hogy a vállalkozás a jövőben a fentiekben a EVA alá történő jelentkezési feltételeket valószínűsíthetően a következő adóévben is teljesíteni tudja.

Mikor kell kijelentkeznie egy vállalkozásnak az EVA körből?

Amennyiben következő adóév december 20-ig megállapítást nyer, hogy a vállalkozás nem teljesíti az EVA körbe történő jelentkezési feltételeket, akkor onnan említett határidőig ki kell jelentkeznie. Ennek elmulasztása jelentős (akár 500 E Ft) mulasztási bírsággal járhat.

Be kell-e újból jelentkeznie a régebben EVA körbe tartozó adózónak?

Azon vállalkozások esetében, amelyek korábbi években jelentkeztek be az EVA hatálya alá, és azt akkor jóváhagyta az APEH, illetve továbbra is teljesítik az EVA körbe tartozás feltételeit, nem kell a következő adóévre december 20-ig új bejelentkezést tenniük, státuszuk folyamatos marad.

Forrás: Hajdu Ilona

Login