Számviteli Szolgáltató Bt. oldalán

EVÁs egyéni vállalkozó tevékenységének szüneteltetése – APEH tájékoztató

Az egyszerűsített vállalkozói adó hatálya alá tartozó egyéni vállalkozó a vállalkozói tevékenységének szüneteltetése esetére az egyszerűsített vállalkozói adóról szóló 2002. évi XLIII. törvény (a továbbiakban eva-törvény) külön jogi szabályozást nem tartalmaz.

A szünetelés lehetőségét biztosító, az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény alapján a szüneteltetés ideje alatt az egyéni vállalkozó egyéni vállalkozói tevékenységet nem végezhet, egyéni vállalkozói tevékenységhez kötődő új jogosultságot nem szerezhet és új kötelezettséget sem vállalhat, azonban a szüneteltetés alatt az adószáma megmarad, eva adóalanyi minősége nem szűnik meg. Az egyéni vállalkozó tevékenységének folytatása során a szünetelésig keletkezett és azt követően esedékessé váló fizetési kötelezettségeit a szünetelés ideje alatt is köteles teljesíteni.

Az eva-törvény hatálya alá tartozó, de a tevékenységét szüneteltető egyéni vállalkozóra is vonatkozik az eva-törvény 7. § (7) bekezdésében foglalt rendelkezés, mely szerint a bevétel megszerzésének időpontja a bizonylat kibocsátását követő 30. nap, ha a bevételt az adóalany eddig az időpontig még nem szerezte meg. Ennek értelmében a szüneteltetés napját megelőzően kiszámlázott, de a számla kibocsátásának napját követő 30. napon megszerzett (vagy addig befolyt) bevétel még az eva szabályai szerint adózik. Év végi számla esetén előfordulhat az is, hogy az ún. 30 napos szabályból kifolyólag a bevétel már a következő adóévet érinti. Ebben az esetben az így megszerzett bevétel evás bevétel lesz, ami azt jelenti, hogy a megszerzés adóévében – ezen bevételt illetően – eva bevallást kell benyújtani (jóllehet a szüneteltetés akár az egész adóévre is vonatkozhat).

Az előbbitől eltérően a tevékenység szüneteltetését követően – nem közvetlenül a vállalkozói tevékenységéből – befolyt bevételeket (különösen jóváírt bankkamat, kártérítés, adóvisszatérítés) a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény rendelkezései szerint önálló tevékenységből származó bevételnek kell tekinteni.

Az adózónak a szüneteltetés megkezdésének adóévéről szóló adóbevallásának benyújtási határideje az éves bevallás benyújtására előírt határidő, azaz az adóévet lövető év február 25-dike.

Az evás időszak előtti – a személyi jövedelemadó hatálya alatt keletkezett – bevételt csökkentő kedvezmények, adókedvezmények, illetve adómegtakarítással kapcsolatos kedvezmények érvényesítése esetén, az egyéni vállalkozói tevékenység szüneteletetése idején is érvényesülnie kell a törvényben megjelölt feltételeknek.

Az eva hatálya alá tartozó egyéni vállalkozónak az egyéni vállalkozói tevékenység szüneteltetése idején is rendelkeznie kell pénzforgalmi bankszámlával. A pénzforgalmi bankszámlán jóváírt kamat összege önálló tevékenységből származó bevételnek minősül, mellyel szemben a számlavezetési díj összege a költségek között elszámolható.

PM Jövedelemadók Főosztálya 2300/5/2010 . APEH Ügyfélkapcsolati és Tájékoztatási Főosztály 5227511410/2010

Forrás: Hajdu Ilona

Login