Számviteli Szolgáltató Bt. oldalán

Katás bt. a tagjának tárgyi eszközt juttat: kell-e adót, illetéket fizetni?

autoMilyen adó- és illetékfizetési kötelezettség terheli a katás bt.-t, ha a beltagja nevére íratja a bt.-ben lévő személygépkocsit?

“Katás bt. saját beltagjának nevére íratja a bt.-ben lévő személygépkocsit. Mivel saját magának nem fizeti ki az ellenértéket, ezért a bt.-nek sem keletkezik bevétele. Az eszköz könyv szerinti értéke nulla. Hogyan alakulnak a különböző “adóelemek”? Illeték (ajándékozás), áfa (milyen érték után fizet a cég áfát, ugyanis anno magánszemélytől vásárolta a személygépkocsit), térítés nélküli átadás a bt.-nél? Magánszemélynek (bt.-beltagnak) keletkezik-e szja-köteles bevétele?”


Amennyiben a beltag bejelentett kisadózó, és részére a társaság ingyenesen juttat személygépkocsit, akkor szakértőnk álláspontja szerint az ilyen juttatás adó- és járulékmentesen adható. A kisadózó vállalkozások tételes adójáról szó törvény (katatörvény) 9. paragrafusa szerint a kisadózó vállalkozás mentesül a személyi jövedelemadó, járulékok és egészségügyi hozzájárulás megfizetése alól a bejelentett kisadózónak a tevékenységére teljesített kifizetésekkel, más juttatásokkal és a tagsági jogviszonyával tekintettel megszerzett jövedelmekkel kapcsolatban.
Az illetéktörvény 17. paragrafus (1) bekezdésének c) pontja szerint mentes az ajándékozási illeték alól az olyan ajándék megszerzése, mely után vagy a megajándékozott felet, vagy a megajándékozót személyijövedelamadó-, járulék- vagy egészségügyihozzájárulás-fizetési kötelezettség terheli.
Amennyiben a beltag kisadózónak minősül, akkor sem az ajándékozót, sem az ajándékozott személyt nem terheli a fenti adónemek megfizetése, így szakértőnk álláspontka szerint az ajándékozásiilleték-fizetési kötelezettség fennáll. Ugyanakkor ha az ajándék forgalmi értéke nem éri el a 150 ezer forintot, akkor nem keletkezik illetékfizetési kötelezettség. A forgalmi érték lényegében a gépkocsi piaci értékével egyezik meg.
Ha az illetékmentesség nem vonatkozik a gépkocsira, akkor az ajándékozás tényét 30 napon belül be kell jelenteni az állami adóhatósághoz. Az illeték mértéke a viszterhes vagyonátruházási illeték kétszerese, ami függ a gépjármű korától és teljesítményétől. Ennek mértéke ajándékozás esetén kilowattonként minimum 600, de maximum 1700 forint. Az erre vonatkozó táblázatot a törvény 24. paragrafusa tartalmazza.
Végül, ami az áfafizetést illeti, az áfatörvény 11. paragrafusának (1) bekezdése abban az esetben ír elő áfafizetési kötelezettséget egy termék ingyenes átadása esetén, ha a termék beszerzésekor a levonási jog fennállt, függetlenül attól, hogy a levonással ténylegesen élt-e az adóalany.

Forrás: adózóna

Login