Számviteli Szolgáltató Bt. oldalán

Bérelt eszközön is végezhetünk beruházást

A vállalkozások ingatlanaikat, egyéb tárgyi eszközeiket gyakran bérbeadás útján hasznosítják. A bérleti szerződés lehetőséget biztosíthat arra, hogy a bérbevevő a bérbe vett eszközön átalakításokat, felújításokat végezzen.

A számviteli törvény szerint a bérbe vett eszközök a bérbeadó könyveiben, a bérbe vett eszközön végzett beruházások, felújítások a bérbevevő könyvviteli nyilvántartásaiban szerepelnek. A bérbe vett eszközön végzett beruházásokat, felújításokat azon eszközök között kell kimutatni a bérbevevő könyveiben, amelyek között azokat kimutatnák, ha saját tulajdonban lennének.

A bérbe vett eszközön végzett beruházás, felújítás bérbevevő általi aktiválásakor lényeges kérdés az üzembe helyezett eszköz hasznos élettartama, illetve maradványértéke.

Ha a határozott idejű bérleti szerződés szerint a bérbevevő által elvégzendő munkálatok ellenértékét a bérbeadó megtéríti, akkor a bérbe vett eszközön végzett beruházás, felújítás hasznos élettartamát célszerű a bérleti szerződés időtartamával megegyező időtartamban rögzíteni, a maradványértéket pedig a bérbeadó által megtérítendő összeg figyelembevételével meghatározni. A bérbeadó által a bérleti időszak végén megtérített ellenértéket a bérbevevőnél tárgyi eszköz értékesítéseként kell elszámolni, a bérbeadónál pedig a bérbe adott tárgyi eszköz bruttó értékét növelő beruházásként, felújításként.

Ha a határozott idejű bérleti szerződés szerint a bérbevevő által elvégzendő munkálatok ellenértékét a bérbeadó nem téríti meg (és esetleg a bérbevevőt az eredeti állapot helyreállítására is kötelezi), akkor a bérbe vett eszközön végzett beruházás, felújítás hasznos élettartamát célszerű a bérleti szerződés időtartamával megegyező időtartamban rögzíteni, a maradványértéket pedig nem jelentős, azaz nulla összegben meghatározni. Ekkor a teljes eszközérték terv szerinti értékcsökkenés formájában kerül a bérbevevő költségei közé.

Ha a határozott idejű bérleti szerződésben a felek nem rendelkeztek a bérbevevő által elvégzendő, beruházásként, felújításként elszámolandó munkálatok további sorsáról, akkor a bérbe vett eszközön végzett beruházás, felújítás hasznos élettartamát célszerű a bérleti szerződés időtartamával megegyező időtartamban rögzíteni, nem jelentős (nulla) maradványérték mellett. Amennyiben a bérbevevő mégis meghatározott maradványértéket a hasznos élettartam végére vonatkozóan, akkor a bérleti szerződés végén a bérbevevőnél értékesítés, térítés nélküli átadás vagy terven felüli értékcsökkenés elszámolása lehet a gazdasági esemény.

Ha a határozatlan idejű bérleti szerződésben a felek nem rendelkeztek a bérbevevő által elvégzendő munkálatok további sorsáról, akkor a bérbevevőnek célszerű az aktivált beruházás, felújítás hasznos élettartamát a bérbe vett eszköz hátralévő élettartamához rögzíteni. A szerződéses viszony megszűnésekor a bérbe vett eszközön végzett beruházás, felújítás nettó értékét az értékesítés, a térítés nélküli átadás vagy a terven felüli értékcsökkenés szabályai szerint kell elszámolni.

Forrás: Adó online

 

Login