Számviteli Szolgáltató Bt. oldalán

Civil szervezetek társasági adója: újabb módosítási javaslatok

Az alapítványok, közalapítványok, egyesületek, érdekképviseleti szervezetek és egyházi jogi személyek részére is tartogat meglepetést az adócsomaghoz benyújtott módosító indítvány.

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény és egyes adótörvények módosításáról az Országgyűléshez T/6636 számon benyújtott törvényjavaslathoz (törvényjavaslat) a gazdasági bizottság által beterjesztett módosító indítvány változtatásokat fogalmaz meg – többek között a civil szervezetek társaságiadó-kötelezettségére.

Előadó-művészeti szervezet támogatása

A Tao módosítására vonatkozó T/6636 törvényjavaslat és az ahhoz 16. számon benyújtott módosító indítvány – többek között – érinti az előadó-művészeti szervezetek részére nyújtott támogatások alapján a támogató által érvényesíthető adókedvezményt is. Az érdemi változások lényege, hogy nem nyújtható támogatás

  • annak az előadó-művészeti szervezetnek, amely nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak minősül, vagy
  • ha az e címen nyújtott támogatás átlagos éves összege meghaladná a 150 millió eurót.

(Tiltaná a módosító a támogatás nyújtását a halászati ágazatba sorolt vállalkozásnak, az elsődleges mezőgazdasági termelést folytató vagy bizonyos esetben az élelmiszer-feldolgozó, -forgalmazó részére nyújtott támogatás tekintetében is, de úgy vélem, hogy ez az előadó-művészeti támogatás esetében nem jöhet szóba).

A nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak minősülés feltételeit a 37/2011. (III. 22. kormányrendelet 6. §-a tartalmazza.

A másik változás, hogy a támogatási igazolás kiállításakor a közigazgatási hatóságnak nemcsak a célzott támogatáshoz kiadott támogatási igazolásokban szereplő támogatást és kiegészítő támogatást, hanem a rendelkező nyilatkozattal felajánlott adóelőleg, adóelőleg-kiegészítés, adóátutaláshoz szükséges igazolásban feltüntetett összeget is figyelembe kell vennie, és ezek értéke nem haladhatja meg egy előadó-művészeti szervezetnél a tárgyévre vonatkozóan

  • az EGT államaiból származó, előző évi jegybevétel 80 százalékát és
  • 1,5 milliárd forintot.

A törvényjavaslathoz benyújtott módosítás szerint az alapítványnál, a közalapítványnál, az egyesületnél – és ha a szervezeti törvény lehetővé teszi – a köztestületnél a társaságiadó-alap meghatározásakor vállalkozási tevékenységnek nem a társasági adóról és az osztalékadóról  szóló 1996. évi LXXXI. törvényben (Tao) meghatározott vállalkozási tevékenység, hanem az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvényben (civiltörvény) megfogalmazott gazdasági-vállalkozási tevékenység tekintendő.

Login