Számviteli Szolgáltató Bt. oldalán

Milyen termékek után kell termékdíjat fizetni?

Tárgyi hatály – milyen termék után kell fizetni termékdíjat?

A termékdíj nevéből adódóan is meghatározott termékek után – a termékdíj törvényben leírt kivételekkel az adózás rendjéről szóló törvény eljárási szabályai alapján fizetendő – díjfizetési kötelezettség.
Az első szempont, amelyet vizsgálnunk kell, ennek megfelelően – jogi nyelven szólva a tárgyi hatály –, a termék. Azt, hogy az általam gyártott, vagy külföldről behozott termék után kell-e termékdíjat fizetni vagy sem a termékdíj törvény1 határozza meg.

A törvény általánosságban fogalmazza meg a kötelezettséget, így el lehet különíteni, hogy a párna termékdíjköteles termék-e vagy sem. Azonban a kérdés nem ennyire egyszerű, hiszen sok esetben a törvény összefoglaló névvel határozza meg azt a termékkört, amelyet a szabályozás alá von. Az összefoglaló név lehet olyan, hogy az ide érthető termékek egy része tartozik csak a szabályozás hatálya alá. Vegyük például gumiabroncsokat. Van egy motorkerékpár gumiabroncs. Csak a törvény
alapján kiindulva nem lehet eldönteni a kérdést, hiszen a motorkerékpár gumiabroncsa gumiabroncsnak ugyan gumiabroncs, de ide tartozik sok más jármű gumiabroncsa is. Éppen ezért a miniszteri rendelet – a törvény felhatalmazása alapján – a vámtarifaszámok segítségével határolja le a termékdíjköteles termékeket. A miniszteri rendeletet (4. számú melléklete) a motorkerékpár gumiabroncs vámtarifaszámát nem tartalmazza, így tehát az nem termékdíjköteles.
Az összefoglaló név lehet olyan, amely több terméket magába foglal, sőt akár a nevéből nem következtethetünk a tartalmára. Ilyen a kereskedelmi csomagolás, amely az italtermékek elsődleges vagy fogyasztói csomagolásának és a műanyag zacskók, szatyrok összefoglaló neve.
Az általános szabály alól kivétel a csomagolás, mivel a csomagolásnak – mint a tevékenység eredményeként létrejövő állapotnak és terméknek – nincs vámtarifaszáma. A csomagolóanyagnak, a csomagolóeszköznek és a csomagolási segédeszköznek van vámtarifaszáma, de a termékdíjfizetési kötelezettség a csomagolásra terjed ki.
A csomagolás esetében a termékdíjfizetési kötelezettség nem a csomagolószer (csomagolóeszköz, csomagolóanyag, csomagolási segédeszköz) forgalmazásához kapcsolódik, hanem a csomagolás forgalomba hozatalához, vagy saját célú felhasználásához. Ennek megfelelően nem az üveggyár a kötelezett az üres üvegpalack után, hanem a szörpgyártó, aki az üres üvegpalackba a szörpöt tölti (csomagolja a szörpöt).
Csomagolás esetében így a vámtarifaszámok alkalmazására nincs lehetőség, ezért a törvény szövege a meghatározó, a miniszteri rendelet – segédletként – az úgynevezett Kt (környezetvédelmi termékdíj) kódokat rendeli a törvényhez.
A csomagolás termékkörön belül elkülönítésre került a kereskedelmi csomagolás termékkör, amely nem a kereskedelemben forgalmazott csomagolásokat foglalja magában, hanem a termékdíj törvényben meghatározott italtermékek csomagolásának egyes összetevőit, és a műanyag zacskókat, szatyrokat, táskákat. Az italtermékek csomagolásából csak azon elemek kerültek elkülönítésre, amelyek a termékkel közvetlenül érintkeznek (ezt nevezzük elsődleges vagy fogyasztói csomagolásnak), a kupak, a címke kivételével.

Borsányi-Bognár Levente

KvVM főovh. 2009. január

Login