Számviteli Szolgáltató Bt. oldalán

Termékdíj alapismeretek

Új kötelezettségként jelent meg, immáron több éve a környezetvédelmi termékdíj. Az új adó több vállalkozást érint mint elsőre gondolnánk.

A termékdíj korábban is létező kötelezettség volt, EU csatlakozás előtt kizárólag a VPOP vetette ki, majd bizonyos esetekben önadózás alapján kellett fizetni, s 2008-tól viszont az APEH-VPOP közös felügyelet helyett, már csak a VPOP ügyeli a termékdíjakat.

VPOP-nél a teljes a környezetvédelmi termékdíj rendszer

Mint említettük, a teljes termékdíj rendszer működtetése, ellenőrzése átkerült 2008-tól a VPOP-hez.

Ez a változás konkrétan komolyabb, és sűrűbb ellenőrzési lehetőséget jelent, mert a VPOP miután korábban is foglalkozott már a termékdíjjal, ráadásul szakmai felkészültsége mellett pedig speciális ellenőri gárdája a korábbi ellenőrző hatósághoz -APEH- mérten annak százszorosa.

Környezetvédelmi termékdíj kötelezettség alá tartozó anyagok, áruk

A környezetvédelmi termékdíj területileg az egyéb kőolajtermékek, a gumiabroncs, a csomagolás (kereskedelmi csomagolás), a hűtőberendezések, hűtőközegek, akkumulátorok, a reklámhordozó papírok, elektromos és elektronikai berendezések körét érinti.

Adatszolgáltatás változása, termékdíj megfizetése

2008. január 1-től egyszerűsödik az adatszolgáltatás: a beszámolási követelmény megszűnik, „egyablakos” bevallás lép életbe kizárólag a VPOP irányába.

Az engedélyek kiadása továbbra is a Minisztérium kezében marad, a VPOP-nak döntési jogköre nem lesz, viszont fogadja a bevallásokat, több szinten ellenőriz, bírságol, elkoboz, lefoglal.

Gazdálkodói oldalról ez gyakorlatilag annyi változást jelent, hogy a díjfizetésre kötelezetteknek nyilvántartási (VPID) számot kell kérniük a vámőrségtől, és havi-, vagy negyedéves bevallást kell benyújtaniuk.

Havi bevallásra kötelezettek az Art. szerint havi áfás gazdálkodók, a negyedéves és éves áfások egyaránt negyedéves bevallásra kötelezettek.

Havonta, illetve negyedévente erről még a nullás bevallást is be kell majd adnia a cégnek. Ha az év hátralévő részében az adóalanynak nem lesz egyszerre több adókötelezettsége, akkor erről tájékoztatnia kell a VPOP-t.

A VPID szám kiadása jó esetben mindössze egy-két napot vesz igénybe és megkérésére már most is lehetőség van. A bejelentésnek az első fizetési kötelezettséget követő 15 napon belül meg kell lennie, amelyhez kell a VPID szám.

A GLN számot a GS1 Magyarország Globális Azonosító és Kommunikációs Rendszereket Működtető Közhasznú Társaság (www.gs1hu.org), míg a VPID számot a vámhatóság adja ki.

A bevallási kötelezettség elektronikus. Lehetőség van az Ügyfélkapun keresztüli beküldésre, az elektronikusan kitöltött forma kinyomtatására postai beküldéssel, illetve a cég nyilvántartási rendszeréből kinyert xml formátum beküldésére közvetlenül a VPOP felé.

A termékdíjakat a Vám-, és Pénzügyőrség által vezetett megfelelő számlára kell megfizetni.

Újbóli bejelentkezés a VPOP-hoz, immáron mint termékdíjfizető

2008. január 15-ig, amely vállalkozásnak termékdíjjal kapcsolatos kötelezettsége van, annak be kellett jelentkeznie a VPOP-nál, abban az esetben is, ha azt már korábban másokból már megtette.

A bejelentkezési nyomtatványt ügyfeleink részére könyvelő irodánk tölti ki.

A bejelentkezéshez GLN, és VPID számra van szükség, így amely vállalkozásnak nincs VPID száma és GLN száma annak azokat meg kell kérnie a VPOP-tól.

VPOP bírságok és szankciók

A vámhatóság a jelenleg alkalmazottaknál sokkal súlyosabb szankciókkal sújthatja azokat a cégeket, amelyek nem, vagy nem megfelelően teljesítik termékdíj-fizetési kötelezettségüket. A múltban az APEH legfeljebb a be nem fizetett adó 50 százalékára bírságolhatja a céget, mint mulasztási bírság.

2008. januártól az adó összegének megfelelő termékdíj-bírság fenyegeti azokat a társaságokat, amelyek nem fizetik meg a termékdíjat.

Azok a vállalatok, amelyek az EU-n kívüli országból importálnak, és a vámkezelés során nem vallják be a termékdíjat, kétszeres bírságra számíthatnak.

Még súlyosabb, háromszoros pénzbüntetéssel sújthatják a termékdíjat jogosulatlanul visszaigénylő vállalatokat.

A termékdíjas eljárásoknál a kiszabható mulasztási bírság is kétszerese lesz az általános mértéknek.

A bírságolás mellett a vámhatóságnak joga van a termékdíj-köteles termékeket lefoglalni és elkobozni, amennyiben az érintett cég nem tudja igazolni árui eredetét vagy felhasználásuk célját, és fennáll annak a veszélye, hogy nem fizeti meg a termékdíjat.

Hulladékhasznosítási kötelezettség

A szabályozás lényege a termék gyártói (belföldi gyártó, importőr) számára előírja, hogy a hulladékká vált terméket köteles (a fogyasztótól, birtokostól) visszavenni (visszavételi kötelezettség), valamint a visszavett hulladékká vált terméket hasznosítani/ártalmatlanítani (hasznosítási kötelezettség), továbbá meghatározza a teljesítendő visszavételi/hasznosítási arányokat a forgalomba hozott, illetve hulladékká vált termékmennyiségre vonatkoztatva. A kötelezettségek nem teljesítése hulladékgazdálkodási bírságot von maga után.

A hulladékgazdálkodási szabályozással érintett termékek (és a termékek gyártóinak, forgalmazóinak) köre:

Hulladékká vált termék

A termékdíj korábban is létező kötelezettség volt, EU csatlakozás előtt kizárólag a VPOP vetette ki, majd bizonyos esetekben önadózás alapján kellett fizetni, s 2008-tól viszont az APEH-VPOP közös felügyelet helyett, márcsak a VPOP ügyeli a termékdíjakat.

VPOP-nél a teljes a környezetvédelmi termékdíj rendszer

Mint említettük, a teljes termékdíj rendszer működtetése, ellenőrzése átkerült 2008-tól a VPOP-hez.

Ez a változás konkrétan komolyabb, és sűrűbb ellenőrzési lehetőséget jelent, mert a VPOP miután korábban is foglalkozott már a termékdíjjal, ráadásul szakmai felkészültsége mellett pedig speciális ellenőri gárdája a korábbi ellenőrző hatósághoz mérten annak százszorosa.

Környezetvédelmi termékdíj kötelezettség alá tartozó anyagok, áruk

A környezetvédelmi termékdíj területileg az egyéb kőolajtermékek, a gumiabroncs, a csomagolás (kereskedelmi csomagolás), a hűtőberendezések, hűtőközegek, akkumulátorok, a reklámhordozó papírok, elektromos és elektronikai berendezések körét érinti.

Adatszolgáltatás változása, termékdíj megfizetése

2008. január 1-től egyszerűsödik az adatszolgáltatás: a beszámolási követelmény megszűnik, „egyablakos” bevallás lép életbe kizárólag a VPOP irányába.

Az engedélyek kiadása továbbra is a Minisztérium kezében marad, a VPOP-nak döntési jogköre nem lesz, viszont fogadja a bevallásokat, több szinten ellenőriz, bírságol, elkoboz, lefoglal.

Gazdálkodói oldalról ez gyakorlatilag annyi változást jelent, hogy a díjfizetésre kötelezetteknek nyilvántartási (VPID) számot kell kérniük a vámőrségtől, és havi-, vagy negyedéves bevallást kell benyújtaniuk.

Havi bevallásra kötelezettek az Art. szerint havi áfás gazdálkodók, a negyedéves és éves áfások egyaránt negyedéves bevallásra kötelezettek.

Havonta, illetve negyedévente erről még a nullás bevallást is be kell majd adnia a cégnek. Ha az év hátralévő részében az adóalanynak nem lesz egyszerre több adókötelezettsége, akkor erről tájékoztatnia kell a VPOP-t.

A VPID szám kiadása jó esetben mindössze egy-két napot vesz igénybe és megkérésére már most is lehetőség van. A bejelentésnek az első fizetési kötelezettséget követő 15 napon belül meg kell lennie, amelyhez kell a VPID szám.

A GLN számot a GS1 Magyarország Globális Azonosító és Kommunikációs Rendszereket Működtető Közhasznú Társaság (www.gs1hu.org), míg a VPID számot a vámhatóság adja ki.

A bevallási kötelezettség elektronikus. Lehetőség van az Ügyfélkapun keresztüli beküldésre, az elektronikusan kitöltött forma kinyomtatására postai beküldéssel, illetve a cég nyilvántartási rendszeréből kinyert xml formátum beküldésére közvetlenül a VPOP felé.

A termékdíjakat a Vám-, és Pénzügyőrség által vezetett megfelelő számlára kell megfizetni.

Újbóli bejelentkezés a VPOP-hoz, immáron mint termékdíjfizető

2008. január 15-ig, amely vállalkozásnak termékdíjjal kapcsolatos kötelezettsége van, annak be kell jelentkeznie a VPOP-nál, abban az esetben is, ha azt már korábban másokból már megtette.

Jelenleg még nincs bejelentkezéshez használható nyomtatvány.

A bejelentkezéshez GLN, és VPID számra van szükség, így amely vállalkozásnak nincs VPID száma és GLN száma annak azokat meg kell kérnie a VPOP-tól.

VPOP bírságok és szankciók

A vámhatóság a jelenleg alkalmazottaknál sokkal súlyosabb szankciókkal sújthatja azokat a cégeket, amelyek nem, vagy nem megfelelően teljesítik termékdíj-fizetési kötelezettségüket. Jelenleg az APEH legfeljebb a be nem fizetett adó 50 százalékára bírságolhatja a céget, mint mulasztási bírság.

2008. januártól az adó összegének megfelelő termékdíj-bírság fenyegeti azokat a társaságokat, amelyek nem fizetik meg a termékdíjat.

Azok a vállalatok, amelyek az EU-n kívüli országból importálnak, és a vámkezelés során nem vallják be a termékdíjat, kétszeres bírságra számíthatnak.

Még súlyosabb, háromszoros pénzbüntetéssel sújthatják a termékdíjat jogosulatlanul visszaigénylő vállalatokat.

A termékdíjas eljárásoknál a kiszabható mulasztási bírság is kétszerese lesz az általános mértéknek.

A bírságolás mellett a vámhatóságnak joga van a termékdíj-köteles termékeket lefoglalni és elkobozni, amennyiben az érintett cég nem tudja igazolni árui eredetét vagy felhasználásuk célját, és fennáll annak a veszélye, hogy nem fizeti meg a termékdíjat.

Hulladékhasznosítási kötelezettség

A szabályozás lényege a termék gyártói (belföldi gyártó, importőr) számára előírja, hogy a hulladékká vált terméket köteles (a fogyasztótól, birtokostól) visszavenni (visszavételi kötelezettség), valamint a visszavett hulladékká vált terméket hasznosítani/ártalmatlanítani (hasznosítási kötelezettség), továbbá meghatározza a teljesítendő visszavételi/hasznosítási arányokat a forgalomba hozott, illetve hulladékká vált termékmennyiségre vonatkoztatva. A kötelezettségek nem teljesítése hulladékgazdálkodási bírságot von maga után.

A hulladékgazdálkodási szabályozással érintett termékek (és a termékek gyártóinak, forgalmazóinak) köre:

Hulladékká vált termék termékdíjas szabályozással érintett-e?

Csomagolás: igen

Elektronikai berendezések: igen

Elemek és akkumulátorok: csak az akkumulátorok

Hulladékká vált gépjárművek: nem

E kötelezettségek hatályos kormányrendeletek írnak elő a termékdíj megfizetése sem mentesíti a cégeket. Vagyis hiába fizet egy vállalat termékdíjat, ha nem tesz eleget a hulladékhasznosítási kötelezettségeknek, hulladékgazdálkodási bírságra számíthat.

A bírság akár egymillió forint is lehet, az érintett hulladék mennyiségétől és veszélyességétől, valamint a jogsértés súlyától és ismétlődésétől függően.

Csomagolás tekintetében hasznosítási és visszagyűjtési kötelezettség a forgalomba hozott (felhasznált) mennyiség után keletkezik abban az esetben, ha ez éves szinten meghaladja műanyag esetén 200 kg-ot, papír esetén 500 kg-ot, üveg esetén 800 kg-ot. Termékdíjas szabályozással érintett-e?

Csomagolás: igen

Elektronikai berendezések:igen

Elemek és akkumulátorok:csak az akkumulátorok

Hulladékká vált gépjárművek:nem

E kötelezettségek hatályos kormányrendeletek írnak elő a termékdíj megfizetése sem mentesíti a cégeket. Vagyis hiába fizet egy vállalat termékdíjat, ha nem tesz eleget a hulladékhasznosítási kötelezettségeknek, hulladékgazdálkodási bírságra számíthat.

A bírság akár egymillió forint is lehet, az érintett hulladék mennyiségétől és veszélyességétől, valamint a jogsértés súlyától és ismétlődésétől függően.

Csomagolás tekintetében hasznosítási és visszagyűjtési kötelezettség a forgalomba hozott (felhasznált) mennyiség után keletkezik abban az esetben, ha ez éves szinten meghaladja műanyag esetén 200 kg-ot, papír esetén 500 kg-ot, üveg esetén 800 kg-ot.

Login