Számviteli Szolgáltató Bt. oldalán

2015. Februári adónaptár

2015. február

10. Adatszolgáltatás

• Az egyedi mentesítéssel rendelkező adózók pénztárgépei adattartalmának CD/DVD-n, illetve egyszer írható optikai adathordozón történő adatszolgáltatása

12. Befizetési határidő

• A kifizető és munkáltató által levont jövedelemadó
• Kifizető által levont magánszemélyek egyes jövedelmeinek különadója
• Háztartási alkalmazottak után fizetendő regisztrációs díj
• Magánszemély által fizetendő különadó
• Külföldi személytől levont adó
• Egészségügyi hozzájárulás
• Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás
• Egészségügyi szolgáltatási járulék
• Egészségbiztosítási, munkaerő-piaci és nyugdíjjárulék
• Szociális hozzájárulási adó
• Kifizető által levont osztalékadó
• Szakképzési hozzájárulás nettó összegének és előlegének különbözete
• Egyszerűsített foglalkoztatást terhelő közteher
• KATA

12. Bevallási határidő

• Havi bevallás (beleértve a magánszemélyek egyes jövedelmeinek különadóját)
• Szakképzési hozzájárulás nettó összegének és előlegének különbözete

15. – 16. Befizetési határidő

• Idegenforgalmi adó
• Baleseti adó

15. – 16. Bevallási határidő

• Baleseti adó
15. – 16. Adatszolgáltatási határidő

• Adatszolgáltatás a költségvetési támogatás igénybevételéhez felhasználható igazolás kiadásáról
• Pénzintézetek adatszolgáltatása a pénzforgalmi bankszámla megnyitásáról és megszüntetéséről
• A pénztárgép használatra kötelezett, bizonylat-kibocsátási kötelezettségét számlával teljesítő adózók havi adatszolgáltatása

15. – 16. Nyilatkozat

• Nyilatkozat az egyszerűsített 1453E bevallás elkészítéséhez (személyi jövedelemadó, egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás, egészségügyi hozzájárulás)

20. Befizetési határidő

• Havi ÁFA
• Havi kulturális adó
• Havi népegészségügyi termékadó
• Havi társasági adóelőleg
• Reklámadó (a reklám közzététel megrendelőjének adófizetési kötelezettsége)
• Játékadó
• Távszerencsejáték adója
• Jövedéki adó előlegének és nettó jövedéki adónak a különbözete
• Energiaellátók jövedelemadójának előlege
• Energiaadó
• A gyógyszer forgalomba hozatali engedély jogosultja, illetve a forgalmazó (ideértve a tápszer társadalombiztosítási támogatása iránti kérelmet benyújtót is, ha az nem azonos a tápszer forgalmazójával, akkor a forgalmazót), a gyógyszer-nagykereskedelmi engedéllyel rendelkező gazdálkodó szervezet (ideértve a tápszer nagykereskedelmet folytatót), a gyógyszerismertetőt foglalkoztató, illetve a gyógyászati segédeszköz ismertetőt foglalkoztató fizetési kötelezettsége
• Pénzügyi tranzakciós illeték
• Biztosítási adó
• Távközlési adó
• KIVA

20. Bevallási határidő

• Havi bevallás az egyes adókötelezettségekről
• Havi ÁFA
• ÁFA- bevallás a speciális adózói körbe tartozó adózók részére
• Havi összesítő nyilatkozat
• Havi kulturális adó
• Havi népegészségügyi termékadó
• Reklámadó (a reklám közzététel megrendelőjének adóbevallási kötelezettsége)
• Játékadó
• Távszerencsejáték adó
• Jövedéki adó
• Energiaadó
• Bevallás a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászati segédeszköz-ellátás valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény által bevallásra kötelezett adóalanyok részére
• Pénzügyi tranzakciós illeték
• Biztosítási adó
• Távközlési adó
• Havi KIVA
• Költségvetési támogatás gyakoribb igénybevételére jogosult adózó bevallása

20. Költségvetési támogatás

• Költségvetési támogatás igénylése

20. Adatszolgáltatási határidő

• Adatszolgáltatás az adózó által az Európai Közösség más tagállamában illetőséggel bíró, közösségi adószámmal nem rendelkező vevő(k) részére történt, az áfatörvényben meghatározott új közlekedési eszköz(ök) értékesítéséről

25. Befizetési határidő

• Jövedéki adó előlege
25. Befizetési határidő

• Egyes adókötelezettségekkel kapcsolatos éves befizetés (rehabilitációs hozzájárulás)
• Megállapított EVA befizetett előlegének és éves nettó kötelezettségének különbözete
• ÁFA – éves bevallók esetén
• Éves SZJA, járulék, különadó, egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás – vállalkozási tevékenységet folytató vagy ÁFA kötelezettséget eredményező tevékenységet végző esetén
• Jövedéki adó előlege
• Éves népegészségügyi termékadó (nem áfa alany, alanyi adómentes áfa alany, valamint áfa bevallás benyújtására nem kötelezett adózó esetén)
• Kulturális adó (nem áfa alany, alanyi adómentes áfa alany, valamint áfa bevallás benyújtására nem kötelezett adózó esetén)
• Kisadózó vállalkozás százalékos mértékű adója

25. Bevallási határidő

• Éves bevallás az egyes adókötelezettségekről (rehabilitációs hozzájárulás)
• EVA – számviteli törvény hatálya alá nem tartozó adóalany esetén
• ÁFA – éves bevallók esetén
• Éves bevallás a személyi jövedelemadóról, a járulékról, az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról, és különadójáról
• Jövedéki adó előlege
• Éves népegészségügyi termékadó
• Kulturális adó (nem áfa alany, alanyi adómentes áfa alany, valamint áfa bevallás benyújtására nem kötelezett adózó esetén)
• Negyedéves/éves bevallás a fogyasztói árkiegészítés adatairól szolgáltatáscsoportonként
• Nyilatkozat és adatszolgáltatás megszerzett bevételről, bevallás százalékos mértékű adóról kisadózó vállalkozás részére

Login