Számviteli Szolgáltató Bt. oldalán

Figyelem, kötelező cégmódosítás újra! 2013. február 1-ig

Minden cégre vonatkozik, mely 2012. március 1. előtt alakult és azóta módosítva sem lett!!!

 


Tisztelt  Cégvezető!

Ezúton szeretném tájékoztatni Önöket, hogy a 2012. március 1-jén hatályba lépett jogszabályi változások következtében minden, Magyarországon bejegyzett cég vonatkozásában el kell végezni a következő kötelező cégmódosításokat 2013. február 1-ig.

1. Be kell nyújtani a cég székhelyére, telephelyére, fióktelepére vonatkozó, a tulajdonos(ok) által kiállított hozzájáruló nyilatkozatot, miszerint a társaság jogosult használni az ingatlant annak székhelyeként, telephelyeként, fióktelepeként (hétköznapi nevén: befogadó nyilatkozat).

2. Be kell jelenteni a cégbíróságnak és a társasági szerződésbe bele kell foglalni a társaságban bármilyen jogviszonyban szereplő (pl. tag, ügyvezető, részvényes, cégvezető stb.) magánszemélyek születési helyét és idejét, valamint a cégjegyzékbe be kell jelenteni minden személy adóazonosító jelét, adószámát, amennyiben ez még nem került bejelentésre.

3. A társaságban bármilyen jogviszonyban szereplő (pl. tag, ügyvezető, részvényes, cégvezető stb.) külföldi társaságok, magánszemélyek részére újra kötelezően (magyarországi lakcímmel, székhellyel rendelkező) kézbesítési megbízottat kell kinevezni, aki nem lehet a társaság ügyvezetője. (A kézbesítési megbízott részére kézbesítik a hatóságok az esetleges postai küldeményeket, melyeket a külföldi személynek kívánnak küldeni).

Amennyiben kizárólag a fenti adatokban történik változás, a módosítási kérelem illeték és közzétételi díj mentes.

További fontos információ, hogy a jogalkotó kötelezővé tette a cégbíróságok számára a késedelmes adatbejelentés bírságolását (a bírság mértéke 50 – 900 ezer forintig terjed). Mi is kíváncsian várjuk, hogy a cégbíróságok vajon eleget tesznek-e ennek a kötelezettségnek, vagy a bírói mérlegelési jog csorbulását látják benne, de amennyiben a cégek nem tesznek eleget határidőben a cégmódosítási kötelezettségüknek, úgy – elvileg – ki kell szabnia az eljáró bírónak egy legalább 50 ezer forint mértékű bírságot.

Figyelem! A fenti kötelezettség kizárólag azon cégekre vonatkozik, amelyek 2012. március 1. előtt alakultak és ezt követően még nem lett benne módosítás végezve, még abban az esetben is, amennyiben a társasági szerződés esetleg tartalmazza a születési hely és idő adatokat, mert ezen adatokat a cégjegyzékbe kell bejelenteni és ilyen cégjegyzéki adat a cégnyilvántartásban eddig nem volt, azaz ezen adatok cégjegyzéki bejelentése biztosan nem történhetett meg. Amennyiben 2012. március 1. után már módosításra került a céganyag, ezen adatokat a cég már bejelentette és további kötelezettsége nincsen.

Login