Számviteli Szolgáltató Bt. oldalán

Szeptemberi adónaptár

szeptember  11.

 • Adatlap a pénztárgéphasználatra kötelezett, bizonylat-kibocsátási kötelezettségét kizárólag számlával teljesítő adózók adatszolgáltatásához

 

 

szeptember 12.

 • Havi bevallás a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról
 •  Bevallás a kiegészítő tevékenységet folytatónak nem minősülő egyéni vállalkozó és a biztosított mezőgazdasági őstermelő szolciális hozzájárulási adó és járulék kötelezettségeiről
 •  Havi bevallás az egyszerűsített foglalkoztatással összefüggő kötelezettségről azon adózók számára, akik nem kötelezettek az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 31. § (2) bekezdés szerint elektronikus bevallásra
 •  Havi bevallás az 1997. évi LXXX. törvény 56/A. § szerinti kötelezettek részére a szociális hozzájárulási adóról, a járulékokról és egyéb adatokról

 

 

Szeptember 15.

 • Havi bevallás a baleseti adóról és annak önellenőrzéséről biztosítók részére
 • Bevallás a baleseti adóról és annak önellenőrzéséről magánszemélyek/szervezetek részére
 • Elszámolás a szőlő- és a borászati termékkészletek alakulásáról (NAV_VP_J05)

 

szeptember 18.

 • Adatlap a pénztárgéphasználatra kötelezett, bizonylat-kibocsátási kötelezettségét kizárólag számlával teljesítő adózók adatszolgáltatásához

 

szeptember 22.

 • Áfa-bevallás (bevallás, adatszolgáltatás)
 • Összesítő nyilatkozat az Európai Közösség területén történő közösségi termékértékesítésekről és szolgáltatásnyújtásokról, valamint az Európai Közösség területéről történő termékbeszerzésekről és szolgáltatás igénybevételekről
 • Bevallás távszerencsejáték és játékautomaták adójáról
 • Bevallás a távközlési szolgáltatást nyújtók távközlési adójáról
 • Bevallás a 2014. évi pénzügyi tranzakciós illeték kötelezettségről
 • Bevallás a kisvállalati adóról
 • Bevallás a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászati segédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény (Gyftv.) által bevallásra kötelezettek részére
 • Bevallás a népegészségügyi termékadóról 2014 év
 • Bevallás a dohánygyártmányok után fizetendő, illetve visszaigényelhető jövedéki adó és általános forgalmi adó összegéről, valamint az önellenőrzéssel történő helyesbítésről
 • Bevallás az ásványolaj, az alkoholtermék, a sör, a bor, a pezsgő és a köztes alkoholtermék után fizetendő, illetve visszaigényelhető jövedéki adó összegéről, valamint az önellenőrzéssel történő helyesbítésről
 • Havi bevallás a fizetendő, illetve visszaigényelhető energiaadóról, valamint az önellenőrzéssel történő helyesbítésről
 • Kisvállalati adóelőlege
 • Biztosítási adó
 • Közművezetékek adójának befizetése (II. részlet)
 • Pénzügyi tranzakciós illeték
 • Távközlési adó befizetése
 • Általános forgalmi adó befizetése
 • Kulturális adó
 • Társasági adó előlege befizetése
 • Energiaellátók jövedelemadójának előlege
 • Játékadó befizetése
 • Távszerencsejáték adója
 • A gyógyszer forgalombahozatali engedély jogosultja, illetve a forgalmazó (ideértve a tápszer társadalombiztosítási támogatása iránti kérelmet benyújtót is, ha az nem azonos a tápszer forgalmazójával, akkor a forgalmazót), a gyógyszer-nagykereskedelmi engedéllyel rendelkező gazdálkodó szervezet (ideértve a tápszer nagykereskedelmet folytatót), valamint a gyógyszer-, továbbá a gyógyászati segédeszköz ismertetést végző személyt foglalkoztató fizetési kötelezettsége, illetőleg a gyógyszer forgalombahozatali engedély jogosultjának, illetve a forgalmazónak a Gyftv. 40/A. §-a szerinti fizetési kötelezettsége.
 • Népegészségügyi termékadó befizetése

 

 

szeptember 25.

 • Adatlap a pénztárgéphasználatra kötelezett, bizonylat-kibocsátási kötelezettségét kizárólag számlával teljesítő adózók adatszolgáltatásához

 

szeptember 30.

 • Bevallás a környezetterhelési díjelőlegről, illetve az éves díjkötelezettségről
Login