Számviteli Szolgáltató Bt. oldalán

Kéri Zsolt

2015 augusztusi adónaptár

Adózási határidők: 2015. augusztus 5.

Kötelezettség

Bevallás száma

Kire vonatkozik

Adatszolgáltatás

Az adókedvezményre jogosító igazolást kiállító szerv adatszolgáltatása a tartósan álláskereső, a gyermekgondozási díjban, gyermekgondozási segélyben, gyermeknevelési támogatásban, valamint legalább 3 gyermek után járó családi pótlékban részesülő magánszemély részére kiállított igazolásról

K100

T


Adózási határidők: 2015. augusztus 10.

Kötelezettség

Bevallás száma

Kire vonatkozik

Adatszolgáltatás

Adatlap az egyedi mentesítéssel rendelkező adózók pénztárgépei adattartalmának CD/DVD-n, illetve egyszer írható optikai adathordozón történő megküldéséhez

PTGOPTA

E, T

Sorszámtartományok elszámolása /NAV_VP_J16/

VPOP_J16

E1, E2,
T1, T2, T4


Adózási határidők: 2015. augusztus 12.

Kötelezettség

Bevallás száma

Kire vonatkozik

Bevallás

Havi bevallás a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról

1508

M, E, T

Bevallás a kiegészítő tevékenységet folytatónak nem minősülő egyéni vállalkozó és a biztosított mezőgazdasági őstermelő szociális hozzájárulási adó és járulék kötelezettségeiről

1558

M2, M3,
E

Havi bevallás az egyszerűsített foglalkoztatással összefüggő kötelezettségről azon adózók számára, akik nem kötelezettek az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 31. § (2) bekezdés szerint elektronikus bevallásra

1508E

M1,M2,M3,
E, T

Havi bevallás az 1997. évi LXXX. törvény 56/A. § szerinti kötelezettek részére a szociális hozzájárulási adóról, a járulékokról és egyéb adatokról

1508INT

M, E, T

Befizetés
Kisadózó vállalkozások tételes adója

E1, E2
T1, T2

Szociális hozzájárulási adó

M1,M2,M3,
E, T

Szakképzési hozzájárulás előlege

E, T

Egyszerűsített foglalkoztatást terhelő közteher

M, E, T

Háztartási alkalmazott után fizetendő regisztrációs díj

M

A kifizető által a magánszemélytől levont különadó

M, E, T

A különadó alapja utáni egészségügyi hozzájárulás

M, E, T

A magánszemély által fizetendő különadó

M

A munkáltató által levont személyi jövedelemadó-előleg

M1,M2,M3,
E, T

A kifizető által levont személyi jövedelemadó-előleg

M1,M2,M3,
E, T

A külföldi személytől levont adó

M1,M2,M3,
E, T

Az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás

M1,M2,M3,
E, T

A munkaerő piaci járulék

E, T

Az egészségügyi hozzájárulás

M1,M2,M3,
E, T

Munkáltató által levont járulék

M1,M2,M3,
E, T

Kifizető által levont járulék

M1,M2,M3,
E, T

A Tbj. 4. § b) pontja szerinti egyéni vállalkozó által fizetendő járulék

E

Társas vállalkozás által fizetendő egészségügyi szolgáltatási járulék

T

A magánszemély által a Tbj. 39. § (2) bekezdése alapján fizetendő egészségügyi szolgáltatási járulék

M

Adatszolgáltatás
Készletnyilvántartás havi zárás

BEV_J14

E1, E2,
T1, T2, T4


Adózási határidők: 2015. augusztus 20.

Kötelezettség

Bevallás száma

Kire vonatkozik

Bevallás
Bevallás egyes adókötelezettségekről az államháztartással szemben

1501

M, ,E, T

Havi bevallás a biztosítási adóról és annak önellenőrzéséről

1520

T

Áfa-bevallás (bevallás, adatszolgáltatás)

1565

M2,M3,E1,
E2, T1,T2

Áfa-bevallás a speciális adózói körbe tartozó adózók részére (bevallás, adatszolgáltatás)

1586

M0,M1,M2,
E1, E3,
T1,T3,T4

Összesítő nyilatkozat az Európai Közösség területén történő közösségi termékértékesítésekről és szolgáltatásnyújtásokról, valamint az Európai Közösség területéről történő termékbeszerzésekről és szolgáltatás igénybevételekről

15A60

M1,M2,M3,
E, T

Bevallás távszerencsejáték és játékautomaták adójáról

1578

E, T

Bevallás a távközlési szolgáltatást nyújtók távközlési adójáról

1591

M, E, T

Bevallás a 2015. évi pénzügyi tranzakciós illeték, valamint a 2016. évi fizetési kötelezettségről

1593

T

Bevallás a reklámadóról, adóelőleg-kiegészítésről, reklámadó-előlegről, valamint a reklám-közzététel megrendelőt terhelő kötelezettségéről

1594

E, T

Bevallás a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászati segédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény (Gyftv.) által bevallásra kötelezettek részére

1551

E, T

Bevallás a népegészségügyi termékadóról 2015. év

15NETA

M3, E2, T2

Bevallás a dohánygyártmányok után fizetendő, illetve visszaigényelhető jövedéki adó és általános forgalmi adó összegéről, valamint az önellenőrzéssel történő helyesbítésről

BEV_JO1

E1, E2,
T1, T2, T4

Bevallás az ásványolaj, az alkoholtermék, a sör, a bor, a pezsgő és a köztes alkoholtermék után fizetendő, illetve visszaigényelhető jövedéki adó összegéről, valamint az önellenőrzéssel történő helyesbítésről

BEV_J02

E1, E2,
T1, T2, T4

Havi bevallás a fizetendő, illetve visszaigényelhető energiaadóról, valamint az önellenőrzéssel történő helyesbítésről

15J03

M, E, T

Adatszolgáltatás
Szállítási nyilvántartás havi zárás bejegyzett kereskedő) J12 nyomtatvány

BEV_J12

E2, T2, T4

Szállítási nyilvántartás havi zárás (csomagküldő kereskedő adóügyi képviselője) J13 nyomtatvány

BEV_J13

E2, T2, T4

Befizetés
Biztosítási adó

T

Pénzügyi tranzakciós illeték

T

Reklámadó (reklám-közzététel megrendelőjének, valamint a közzétevőnek az adókötelezettsége)

E, T

Távközlési adó befizetése

M, E, T

Kulturális adó

E, T

Általános forgalmi adó befizetése

M, E, T

Társasági adó előleg befizetése

T

Energiaellátók jövedelemadójának előlege T
Játékadó befizetése

E, T

Távszerencsejáték adója

E, T

A gyógyszer forgalombahozatali engedély jogosultja, illetve a forgalmazó (ideértve a tápszer társadalombiztosítási támogatása iránti kérelmet benyújtót is, ha az nem azonos a tápszer forgalmazójával, akkor a forgalmazót), a gyógyszer-nagykereskedelmi engedéllyel rendelkező gazdálkodó szervezet (ideértve a tápszer nagykereskedelmet folytatót), valamint a gyógyszer-, továbbá a gyógyászati segédeszköz ismertetést végző személyt foglalkoztató fizetési kötelezettsége, illetőleg a gyógyszer forgalombahozatali engedély jogosultjának, illetve a forgalmazónak a Gyftv. 40/A. §-a szerinti fizetési kötelezettsége.

E, T

Népegészségügyi termékadó befizetése

M3, E2, T2

A BEV_J01, illetve a BEV_J02 számú bevalláshoz kapcsolódó adók befizetése

E1, E2,
T1, T2, T4

Energiaadó befizetése

M, E, T


Adózási határidők: 2015. augusztus 27.

Kötelezettség

Bevallás száma

Kire vonatkozik

Befizetés

Jövedéki adó előlege  –

E1, E2, T1,
T2, T4

 

 

M Magánszemély M0 Adószámmal nem rendelkező
M1 Adószámmal rendelkező, aki nem alanya az általános forgalmi adónak (pl. munkáltatói minőségben)
M2 Adószámmal rendelkező, áfa fizetésére nem kötelezett
M3 Áfa fizetésére kötelezett
E Egyéni vállalkozó E1 Áfa fizetésére nem kötelezett
E2 Áfa fizetésére kötelezett
E3 Eva alany egyéni vállalkozó
T Társaság T1 Áfa fizetésére nem kötelezett
T2 Áfa fizetésére kötelezett
T3 Evaalany társaság
T4 Non-profit szervezet, egyéb adóalanyok (alapítvány, közalapítvány, társadalmi szervezet, köztestület, egyház, lakásszövetkezet, önkéntes kölcsönös biztosító pénztár) és egyéb (pl. ügyvédi iroda, végrehajtói iroda, szabadalmi ügyvivő iroda, közjegyzői iroda, magánszemélyek jogi személyiséggel rendelkező munkaközössége, erdőbirtokossági társulat, MRP-célszervezet, közhasznú társaság, vizitársulat)

 

 

Forrás: adonaptar.hu

2015. júliusi adónaptár

2015. július 12. Negyedéves SZJA előleg, TB, KATA befizetés + bevallás, EVA előleg
2015. július 20. Havi ÁFA, negyedéves ÁFA, cégautóadó, társasági adó előleg

Így számolhatja el az üzemanyagot

benzin Júliusban júniushoz képest növekvő áron számolható el a fogyasztási norma szerinti üzemanyagköltség, kivéve az autógázt – derül ki a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) honlapjáról.

A 95-ös ólmozatlan motorbenzin literenként és a gázolaj literenként 386 forinttal, a keverék 421 forinttal, az autógáz pedig 229 forinttal számolható el 2015. július 1-je és július 31-e között.
Ha a személyijövedelemadó-törvény hatálya alá tartozó magánszemély az üzemanyagköltséget a közleményben szereplő árak szerint számolja el, nem szükséges az üzemanyagról számlát beszereznie.

Continue reading

Így változik a munkaügyi ellenőrzés

Cikkünk apropóját az adja, hogy 2015. április 1-jével változott a munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. törvény (a továbbiakban: Met.). Ekkor lépett ugyanis hatályba a területi államigazgatási szervezetrendszer átalakításával összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2015. évi VIII. törvény, valamint az azzal összefüggő, egyes közigazgatási tárgyú törvények módosításáról szóló 2015. évi VI. törvény.

Continue reading

Katás bt. a tagjának tárgyi eszközt juttat: kell-e adót, illetéket fizetni?

autoMilyen adó- és illetékfizetési kötelezettség terheli a katás bt.-t, ha a beltagja nevére íratja a bt.-ben lévő személygépkocsit?

“Katás bt. saját beltagjának nevére íratja a bt.-ben lévő személygépkocsit. Mivel saját magának nem fizeti ki az ellenértéket, ezért a bt.-nek sem keletkezik bevétele. Az eszköz könyv szerinti értéke nulla. Hogyan alakulnak a különböző “adóelemek”? Illeték (ajándékozás), áfa (milyen érték után fizet a cég áfát, ugyanis anno magánszemélytől vásárolta a személygépkocsit), térítés nélküli átadás a bt.-nél? Magánszemélynek (bt.-beltagnak) keletkezik-e szja-köteles bevétele?”

Continue reading

Miért jó őstermelőnek lenni?

Sok család számára a legfontosabb bevételi forrás a saját gazdaságban megtermelt élelmiszerek eladása. Kik válhatnak őstermelővé és miért jó ez az adózási mód? Két részből álló cikksorozatunk első részében átnézzük a témához fogalmakat és az adózási előnyöket.

Continue reading

Közterhek átalányadós egyéni vállalkozónál, egyéni cégnél

szjaA személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (Szja tv.) 2. § (1) bekezdése alapján a törvény hatálya a magánszemélyre, annak jövedelmére, és az e jövedelemmel összefüggő adókötelezettségre terjed ki.

Az Szja tv. 3. § 33. pontja értelmében a törvény alkalmazásában társas vállalkozás: a gazdasági társaság, az európai részvénytársaság (ideértve az európai holding részvénytársaságot is), az európai szövetkezet, az egyesülés, a szövetkezet, a lakásszövetkezet, az egyéni cég, az ügyvédi iroda, a végrehajtói iroda, a közjegyzői iroda, a szabadalmi ügyvivői iroda, az erdőbirtokossági társulat, az MRP szervezet.

Continue reading

Milyen esetekben vonható le a személygépkocsi áfája?

Egyéni vállalkozó áfaalany lízing keretében használt személygépkocsit vásárolna vállalkozásába. Szeretné a beszerzési és a karbantartási költségek áfáját visszaigényelni.

Az áfatörvény szempontjából nagyon fontos, hogy a szóban forgó lízingügylet nyílt vagy zárt pénzügyi lízing-konstrukciót foglal-e magában.

A nyílt végű konstrukciót az adótörvény – a tartós bérletekkel azonosan – szolgáltatásként kezeli, míg a zárt végű lízing termékbeszerzést jelent az áfatörvény értelmezésében. Ez személygépkocsi esetében döntő jelentőségű, mert a személygépkocsi beszerzését terhelő előzetesen felszámított áfa levonását az adótörvény – néhány kivételtől eltekintve – tiltja, míg a szolgáltatás igénybevétele (azaz a jármű „bérlése”) nem tartozik e körbe: itt a gépjármű adóköteles tevékenységgel összefüggő használatának aránya jelenthet korlátot az adó levonásában, az áfatörvény 120–121. §-aiban részletezettek szerint.

Continue reading

2015. június havi adónaptár

Főbb bevallási és befizetési kötelezettségekről:

Június 12.

Bevallás:

 • a munkáltató által levont SZJA-előlegről
 • a munkáltató/kifizető által levont járulékokról
 • egyéni vállalkozó a járulékokról
 • EVA alany a járulékokról
 • szociális hozzájárulási adóról
 • egészségült}-i hozzájárulásról
 • szakképzési hozzájárulási előleltről
 • EKHO (kifizetőt terhelő)

Befizetés:

 • a munkáltató által levont SZJA-előlegről
 • a munkáltató/kifizető által levont járulékokról
 • egyéni vállalkoz6 a jkuIékokt-61
 • EVA alany a járulékokról
 • szociális hozzájárulási adóról
 • biztosítási kötelezettséggel nem rendelkező járuléka
 • egészségügyi hozzájárulás
 • szakképzési hozzájárulási előlelt
 • EKHO (kifizetőt terhelő)
 • KATA

Június 20.

Bevallás:

 • ÁFA (havi adó megállapításra kőtelezett adóalany)
 • játékadóról

Befizetés:

 • AFA (havi adó megállapításra kőtelezett adóalany)
 • társasági adóelőleg (havonta fizetők)
 • játékadó

NAV új útmutatója az adótartozás, bírság, pótlék körében

Meghatározott feltételek mellett az adózó adójának mérsékléséről és fizetési könnyítéséről dönthet a NAV. Az enyhítési lehetőségekről, kötelezettségekről és a követendő eljárásról a minap új útmutatót adott ki az adóhatóság.

Az adózás rendjéről szóló törvény (Art.) alapelvként írja elő, hogy „az adóhatóság köteles méltányosan eljárni, és ha a törvényben meghatározott feltételek fennállnak, az adótartozást mérsékli, illetve fizetési könnyítést engedélyez.” Az adóhatóság méltányossági jogkörében csak akkor járhat el, ha ezt törvény lehetővé teszi, de egyben köteles is méltányosságot gyakorolni a törvényi felhatalmazás céljának megfelelően, a törvényes keretek között, amennyiben az adózó bizonyítja, hogy körülményei a méltányosság feltételeinek megfelelnek. Fizetési kedvezmény engedélyezésére vonatkozó szabályokat tartalmaz több uniós rendelet, továbbá például a vámtörvény és a környezetvédelmi termékdíjról szóló törvény is.

Continue reading

Login